ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยารักษาโรค บำรุง เวชภัณฑ์ อุปกรณ์วัสดุทางการแพทย์ อุปกรณ์สารเคมี การตรวจวินิจฉัยในห้องปฏิบัติการ และอุปกรณ์ สารเคมีเพื่อตรวจคัดกรองโรคด้วยวิธี serology และตรวจยืนยันผลด้วยวิธี PCR ที่ใช้สำหรับชา้ง โดยวิธีการคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อยารักษาโรค ยาบำรุง เวชภัณฑ์ อุปกรณ์วัสดุทางการแพทย์ อุปกรณ์สารเคมีการตรวจวินิจฉัยในห้องปฏิบัติการ และอุปกรณ์ สารเคมีเพื่อตรวจคัดกรองโรคด้วยวิธี serology และตรวจยืนยันผลด้วยวิธี PCR ที่ใช้สำหรับช้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ ส.คช. ประกวดราคาซื้อจัดซื้อยารักษาโรค ยาบำรุง เวชภัณฑ์ อุปกรณ์วัสดุทางการแพทย์ อุปกรณ์สารเคมีการตรวจวินิจฉัยในห้องปฏิบัติการ และอุปกรณ์ สารเคมีเพื่อตรวจคัดกรองโรคด้วยวิธี serology และตรวจยืนยันผลด้วยวิธี PCR ที่ใช้สำหรับช้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(ร่าง) ประกาศ ส.คช. ประกวดราคาซื้อจัดซื้อยารักษาโรค ยาบำรุง เวชภัณฑ์ อุปกรณ์วัสดุทางการแพทย์ อุปกรณ์สารเคมีการตรวจวินิจฉัยในห้องปฏิบัติการ และอุปกรณ์ สารเคมีเพื่อตรวจคัดกรองโรคด้วยวิธี serology และตรวจยืนยันผลด้วยวิธี PCR ที่ใช้สำหรับช้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างจ้างเหมาผลิตและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คลิกลิงค์ด้านล่างเพื่ออ่านรายละเอียด

ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดจ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อนิตยสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดจ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อนิตยสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

คลิกเพื่อดูรายละเอียด

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ประกาศสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

คลิกเพื่อดูรายละเอียด

(ร่าง)ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คลิกเพื่อดูรายละเอียดตามลิงค์ด้านล่าง

ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุยานพาหนะและขนส่ง

ประกวดราคาจ้างจัดจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดตามลิงค์ด้านล่าง

ประกาศทำความสะอาด 2562  << คลิก

ขอบเขตงานความสะอาด   << คลิก

แต่งตั้งคณะกรรมการฯ  << คลิก

ขอยกเลิกประกาศประมูลขายทรัพย์สินชำรุด จำนวน 29 รายการ โดยวิธีทอดตลาด

ยกเลิกประกาศประมูลขายทรัพย์สินชำรุด จำนวน 29 รายการ โดยวิธีทอดตลาด
รายละเอียด >>> ยกเลิกประกาศ

ประกาศ เรื่องห้ามนำกล่องโฟมบรรจุอาหารเข้ามาในพื้นที่สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ

รายละเอียด >>> ห้ามนำกล่องโฟมบรรจุอาหารเข้ามาในพื้นที่สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ และขอความร่วมมือลดการใช้ถุงพลาสติก ผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง (Single Use Plastics)

แต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการจ้างก่อสร้างจัดจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ จ.กระบี่

คลิก >>> เอกสารและรายละเอียด

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจัดจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 3

คลิก >>> เอกสารและรายละเอียด

แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างจัดจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ…

>>> รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ โรงพยาบาลช้าง สาขาภาคใต้ จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2

ดาวน์โหลดไฟล์คลิ๊กที่นี่!!!!!

แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน รพช.กระบี่ จำนวน 4 โครงการ

แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ โรงพยาบาลช้างภาคใต้ จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลดไฟล์คลิ๊กที่นี่!!!!!

ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสรา้งโครงการก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ โรงพยาบาลช้างสาขาภาคใต้ จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ประกวดราคาจ้างก่อสรา้งโครงการก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ โรงพยาบาลช้างสาขาภาคใต้ จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง 4 โครงการ จังหวัดกระบี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ และครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding) ครั้งที่ 2

รายละเอียดตามเอกสารแนบ
ประกาศครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 4 รายการ

แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ และครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2

รายละเอียดตามเอกสารแนบ
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการประกวดราคา

(ฉบับแก้ไข) ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ และครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding) ครั้งที่ 2

รายละเอียดตามเอกสารแนบ
ประกาศครุภัณฑ์ 4 รายการ(ปรับปรุงล่าสุด)

ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ และครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding) ครั้งที่ 2

รายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบ

ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ และครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง จำนวน 2 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

รายละเอียดตามไฟล์แนบ >>> เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง จำนวน 2 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1. จ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทาง website โดยวิธีเฉพาะเจาะจงการโฆษณาทางอินเตอร์เน็ต 
2. จ้างผลิตโปสเตอร์และแผ่นพับเผยแพร่กิจกรรม 
3. จ้างจัดนิทรรศการหมุนเวียนกิจกรรมของสถาบันคชบาลแห่งชาติฯ

ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครุภัณฑ์ทางการแพทย์และครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ

ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครุภัณฑ์ทางการแพทย์และครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ

อ่านรายละเอียดตามไฟล์แนบ >>> ยกเลิกแผนการจัดซื้อฯ

ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 1,231,200.00 บาท

อ่านรายละเอียดต่อ >>>>  ประกาศรักษาความปลอดภัย