ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยมีกิจกรรมที่น่าสนใจหลายกิจกรรม โดยแบ่งออกเป็นสองกิจกรรมหลักได้แก่ เที่ยวในวันเดียวและเที่ยวแบบพักค้างคืน

ภายในพื้นที่จะมีร้านอาหารไทยและเทศให้บริการและยังมีร้านขายของที่ระลึก ร้านจำหน่ายภาพวาดของช้างให้เลือกชม

เที่ยวแบบวันเดียว

การแสดงช้างของศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยถือเป็นกิจกรรมที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวมากที่สุด โดยใช้เวลาในการแสดงประมาณ 40 นาที ในการแสดงช้างประกอบด้วย การสาธิตการทำไม้ด้วยช้างในอดีต การแสดงความสามารถในการวาดรูปของช้าง การเล่นดนตรี และอื่นๆ

รอบการแสดงช้าง
รอบแรก 10:00 น.
รอบสอง 11:00 น.
รอบสุดท้าย 13:30 น.

การแสดงช้างอาบน้ำ
รอบแรก 09:45 น.
รอบสอง 13:15 น.

กิจกรรมต่างๆ ของศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยจะสิ้นสุดในเวลา 15:30 น. หลังจากนั้นช้างจะเดินทางไปพักผ่อนในป่า และนักท่องเที่ยวที่สนใจเยี่ยมช้างป่วยที่โรงพยาบาลช้างศูนย์อนุัรักษ์ช้างไทย ช่วงเช้าจะเป็นช่วงที่ดีที่สุด เนื่องจากสัตวแพทย์จะทำการรักษาช้างป่วยในเวลาตอนเช้า เพราะว่ามีอากาศเย็น

เที่ยวแบบพักค้างคืน

กิจกรรมโฮมสเตย์ของศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก เนื่องจากนักท่องเที่ยวได้มีโอกาศใกล้ชิดกับช้างมากที่สุด ได้เรียนรู้วิถีชีวิตการเป็นควาญช้าง อาบน้ำช้าง โดยนักท่องเที่ยวสามารถเลือกโปรแกรม หนึ่งวัน สองวันและสามวัน

โปรแกรมเดินป่าเป็นกิจกรรมที่ลักษณะเหมือนกับกิจกรรมโฮมสเตย์ แต่จะแตกต่างตรงที่นักท่องเที่ยวจะพักอยู่ที่โรงเรียนฝึกควาญช้าง และพักคืนที่สองในพื้นที่ป่า เรียนรู้วิถีชีวิตของควาญช้างในอดีต นอกจากนั้นศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยยังแบ่งกิจกรรมออกเป็น 5 วัน 6 วัน 10 วัน และ 30 วัน และยังสามารถรับนักท่องเที่ยวที่เป็นหมู่คณะได้อีกด้วย