ศิลปะและวัฒนธรรม

ช้างมีบทบาทสำคัญต่อศิลปะและวัฒนธรรมของประเทศไทย  ทางด้านวัฒนธรรม ช้างถูกซึมซาบเข้าไปในภาษาไทย ในทางศาสนาพุทธบ่อยครั้งจะใช้ช้างในการเล่านิทานต่างๆ เช่น นิทานชาดก

ตั้งแต่อดีต ช้างได้เข้าไปอยู่ในศิลปะด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในจิตกรรมฝาผนังที่สวยงามตามวัดเก่าแก่ แม้แต่ทุกวันนี้ยังใช้รูปช้างเป็นสัญญลักษณ์ของสินค้า รวมถึงการโฆษณาต่างๆ แม้แต่เพลงและวรรณคดีไทยก็ยังมีการนำช้างเข้ามามีส่วนร่วม

หัวใจหลักของศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม คือการได้อยู่ภายใต้พระอุปภัมภ์ โดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงเสด็จเยี่ยมศูนย์ฝึกลูกช้างครั้งหนึ่งและตาม ด้วยการเสด็จของสมาชิกในราชวงค์ในเวลาต่อมา

ปัจจุบันศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยได้ใ้ห้ความดูแลช้างต้นของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถึงหกช้างในบริเวณโรงช้างต้น

ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยถือเป็นต้นแบบของภาพวาดของช้างเพราะว่าในปี 1997 มีศิลปินชางอเมริกันสองคนได้มากำกับงานศิลปะภาพวาดของช้างที่ทำในประเทศไทย หลังจากนั้นปางช้างต่างๆ ก็มีการฝึกช้างให้วาดภาพเพื่อเป็นการหารายได้และเป็นการให้ความบันเทิงแก่ นักท่องเที่ยว

วงดนตรี ออเคสตร้าช้างเป็นความพยายามที่จะให้ช้างเล่นเพลงที่จริงจัง โดยใช้ช้างทั้งหมด 14 เชือกในการเล่นเครื่องดนตรีด้วยกันในหนึ่งเพลง แม้แต่ในปี พศ 2544 ได้มีการจัดจำหน่ายแผ่นซีดีเพลงของช้างเป็นครั้งแรก ก็ได้รับเสียงตอบรับจากสื่อต่างทั่วโลก