ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย กม. 28-29 ถนน ลำปาง-เชียงใหม่ ตำบล เวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัด ลำปาง 52190
หมายเลขโทรศัพท์:
  • ติดต่อเยี่ยมจองกิจกรรมฝึกควาญช้างสมัครเล่น นั่งช้างชมธรรมชาติ 054-82-9333
  • ติดต่อเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ด้านคชศาสน์ นิทัศการวิถีช้างไทย ห้องประชุมสัมนา การแสดงช้าง ขอความอนุเคราะห์เข้าชมการแสดงของสถานการศึกษาและหน่วยงานราชการ 054-829322
  • ติดต่อโรงพยาบาลช้าง 054-829331
  • ติดต่องานบัญชีการเงินและบริจาคเงิน 054-829335
  • แฟกซ์: +66-5482-9330

    อีเมลล์: info@thailandelephant.org io_elephant@hotmail.com

    ดู Thai Elephant Conservation Center ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า