กระดาษมูลช้าง
ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยมีช้างในความดูแลมากมาย และยังมีช้างป่วยอีกจำนวนหนึ่งที่อยู่ภายใต้การดูแลของทีมงานสัตวแพทย์ โรงพยาบาลช้าง ในแต่ละวันช้างเหล่านั้นจะถ่ายของเสียเป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นปัญหาในเรื่องการกำจัดของเสีย ทางศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยได้มีการจัดการกับของเสียเหล่านั้นอย่างมีประสิทธิภาพ โดยทุกวันมูลช้างเหล่านั้นจะถูกจัดเก็บมาเพื่อใช้เป็นส่วนประกอบสำคัญในการ ผลิตก๊าชมีเทนที่ใช้ในการหุงต้ม และเป็นส่วนผสมในการผลิตปุ๋ยชีวภาพ

ส่วนมูลช้างที่เหลือก็จะนำมาผลิตเป็นกระดาษมูลช้าง ซึ่งมีลวดลายที่สวยงาม กระดาษมูลช้างจะผ่านกรรมวิธีฆ่าเชื้อและฟอกสี โดยนักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมกรรมวิธีการผลิตกระดาษมูลช้างได้ทุกวัน ณ โรงงานผลิดกระดาษจากมูลช้าง และสามารถเลือกชมสินค้าที่ทำมาจากกระดาษมูลช้างเป็นของที่ระลึกก่อนกลับบ้าน อาทิเช่น โพสการ์ดมูลช้าง อัลบัมใส่รูปและสินค้าอื่นๆ