องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจของรัฐบาลไทย ขึ้นตรงต่อกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ก่อตั้งขึ้นหลังสงครามโลกครั้ง ที่สอง ในปี พ.ศ.2490 ในอดีตองค์การอุตสาหกรรมป่าทำหน้าที่หลักในการทำไม้ในพื้นที่ป่าสัมปทานของ รัฐบาลในพื้นที่ป่าธรรมชาติ โดยใช้ช้างเป็นเครื่องจักรสำคัญในด้านการทำไม้

การทำไม้นับว่าเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่ทำรายได้ให้กับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ด้วยวิสัยทัศน์ที่กว้างขวางและแนวคิดของ ด็อกเตอร์ อำนวย ควอวานิช ได้มีการจัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งไว้เพื่อก่อตั้งสวนป่าไม้สักไว้ทั่วประเทศไทย แม้ว่าในขณะนั้นจะต้องใช้เวลาหลายสิบปีกว่าที่จะมีการเก็บผลผลิต ซึ่งสวนป่าเหล่านั้น ได้กลายเป็นสิ่งที่ช่วยเหลือขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เพราะในปี พ.ศ. 2532 ได้เกิดมหันตภัยทางธรรมชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นเหตุให้รัฐบาลไทยได้ประกาศยกเลิกการทำไม้ทั่วประเทศในพื้นที่ป่าสงวน

หลังจากที่อุตสาหกรรมการทำไม้ได้ถูกยกเลิกไป องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ได้เล็งเห็นว่าช้างสามารถทำการท่องเที่ยวได้ ต่อมาจึงได้มีการก่อตั้งศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย

ปัจจุบันองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้มีพนักงานประมาณ 3,200 คน และมีสวนป่าจำนวน 244 สวน มีพื้นที่รวมทั้งหมด 160,000 เอเคอร์  สวนป่าสวนใหญ่อยู่ในทางภาคเหนือ และยังมีสวนสน และในพื้นที่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นป่ายูคาลิปตัส ขณะที่ภาคใต้เป็นสวนยางพารา

ทางด้านสังคม องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ได้จ้างคนในท้องถิ่นทำงานให้กับองค์กร และได้เพิ่มมูลค่าของไม้ด้วยการผลิต อุปกรณ์แต่งบ้าน หรือเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ

ในด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ได้มีการพัฒนาปรับปรุงสวนป่าให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ อาทิเช่น โครงการหลวงวัดจันทร์ เป็นต้น ซึ่งเป็นบ้านพักแบบรีสอร์ทที่ง่าย ๆ สบาย ๆ แต่มีความสะดวกสบายท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงาม เหมาะสมสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชอบธรรมชาติและอากาศเย็นสบาย

สนใจติดต่อได้ที่เว็บขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ที่ : http://www.fio.co.th