การศึกษาการเคลื่อนที่ของช้าง

เป็นความร่วมมือกันระหว่างศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยกับทีมงานของ Dr. John Hutchinson โดยได้ใช้อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัยในการทดสอบการเคลื่อนไหวของระบบกล้ามเนื้อของช้างถึง 33 เชือก สำหรับผลการทดลองสามารถดาวน์โหลดจากลิ้งค์ข้างล่าง

View Dr. Hutchinson's team's paper in a PDF file.

View Dr. Heglund's team's paper in a PDF file.