วงดนตรีช้าง Orchestra

เริ่ม ต้นจากคำถามที่ง่ายๆว่า “ ถ้าช้างวาดภาพที่สวยงามได้ แล้วทำไมถึงเล่นดนตรีไม่ได้ “ ความพยายามที่จะตอบคำถามนี้โดย Dave Soldier and Richard Lair โดยได้เริ่มดำเนินการออกแบบวงและซื้ออุปกรณ์ขนาดใหญ่ที่จำเป็น

โดยวง ดนตรีช้าง Orchestra ได้มีการบันทึกเป็นครั้งแรกในปี พศ. 2540 ใช้ช้างจำนวน 5 เชือก ณ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย โดยต้องมีการทำแล้วทำอีกด้วยคำสั่งช้างที่ง่าย คือ เริ่มได้ และ หยุด และจำนวนครั้งที่มีการเคาะเครื่องดนตรี

แผน ดนตรีช้าง Orchestra ชื่อว่า Thai Elephant Orchestra  มีการจำหน่ายเป็นครั้งแรกในปี  พศ. 2544 ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี และซีดีแผ่นที่สอง Elephonic Rhapsodies ออกจำหน่ายในปี พศ. 2548 มีสมาชิกวง 12 เชือก แผ่นเพลง Orchestra แผ่นที่สาม “ Water Music “ ใช้นักดนตรี 14 เชือกในการเล่นเครื่องดนตรีพร้อมกัน ได้มีการออกจำหน่ายในปี 2553 นอกจากเป็นแผ่นดนตรีที่มีช้างเล่นดนตรีล้วนแล้ว ยังมีอีกสองแผ่นที่มีการผสมผสานกันระหว่าง คนกับช้างเล่นดนตรีด้วยกัน แต่แผ่นซีดี Water Music เป็นดนตรีที่เล่นโดยช้างเล่นตามใจที่ช้างชอบ

ต่อ มาได้มีการบันทึกในหนังสือ Guiness Book ว่าเป็นวงดนตรีที่เป็นสิ่งมีชีวิตที่ีใหญ่ที่สุดในโลก และยังได้มีการออกอากาศทางโทรทัศน์ อาทิเช่น BBC, CNN, CBS, National Geographic, Animal Planet และอื่นๆอีกมาก รวมถึงรายการของ Jon Steward’s Daily Show

ใน ส่วนของหนังสือพิมพ์ได้มีการตีพิมพ์ในหนังสือ New York Time, Indepent, Wall Street Journal และอื่นๆอีกมากมาย ในนิตยสารต่างๆ ได้แก่ People, Time และ Economist เป็นต้น

Press stories, videos, and MP3 recordings of the Orchestra are available at http://www.mulatta.org/thaieleorchpage.php
สามารถดูข้อมูลต่างๆ วีดี และไฟล์ MP3 ได้ที่
http://www.mulatta.org/thaieleorchpage.php

Listen to "Three Baht Opera" from Elephonic Rhapsodies. (This an MP3 file; if you want full, superb sound quality, get the CD!)

Below is a 4-part documentary on the challenges of organizing an elephant orchestra:

Part 1:

Part 2:

Part 3:

Part 4: