บ้านพักแบบรีสอร์ทในสวนป่า

ด้วยสภาพพื้นที่สวยงาน องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ไ้ด้ทำการสร้างบ้านพักแบบรีสอร์ทในพื้นที่สวนป่า 7 แห่งในราคาบ้านพักที่ประหยัด สะอาดและสะดวกบาย อาหารไทยที่รสชาติดี

เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวเดินทางมาพักผ่อนต้องการความสงบ และยังมีกิจกรรมกลางแจ้งที่น่าสนใจอีกมากมาย อาทิเช่น กิจกรรมเดินป่า ดูนก ตกปลา ดูถ้ำ และล่องแพ

สวนป่าหลายๆ ที่ยังรีสอร์ทที่เอื้อต่อการมาพักรมแบบกางเต้นท์ ซึ่งรองรับนักท่องเที่ยวจำนวนมากได้

ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยมีรีสอร์ท ช้างไทยรีสอร์ท ซึ่งอยู่ใกล้กับสวนป่าทุ้งเกวียน

สวนป่าแม่แจ่มในจังหวัดเชียงใหม่เป็นสวนป่าอันดับหนึ่งขององค์การอุตสาหกรรม ป่าไม้ตั้งอยู่พื้นที่เขาใกล้กับอุตทยานแห่งชาติ ดอยอินทนนท์ แม่แจ่มมีอากาศที่หนาวเย็นตลอดทั้งปีและหนาวจัดในช่วงเดือน ตุลาคมถึงกุมภาพันธ์ เหมาะสำหรับกิจกรรมกลางแจ้ง สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ 053 249 349

สวนป่าบ้านวัดจันทร์ ตั้งอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ทามกลางพื้นที่ป่าสนที่สวยงาม มีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1000 เมตร หรือ 3000 ฟุต หนาวเย็นตลอดปี สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ 053 249349

สวนป่าเขากระยางในจังหวัดพิษนุโลก ลักษณะเด่นของบ้านที่สร้างด้วยไม้สักที่เรียงกันตามแม่น้ำเขก ซึ่งมีชื่ีอเสียงในการล่องแพและกิจกรรมเดินป่า และมีน้ำตกปอยที่สวยงามมาก สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ 0816044207

สวนป่าแม่ละเมาในจังหวัดตาก เป็นสวนป่าที่อยู่ใกล้กับชายแดนไทยพม่า ซึ่งใกล้กับแม่น้ำที่มีชื่อเสียงทางด้านการการล้องแพ โดยเฉพาะในฤดูหนาฝน สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ 055 557 309

สวนป่าทองผาภูมิจัังหวัดกาญจนบุรีเป็นสวนป่าที่อยู่ใกล้กรุงเทพ อ่างเก็บน้ำเขาแหลม ซึ่งมีกิจกรรมพักผ่อนที่น่าสนใจ และเป็นแหล่งตกปลาสดๆ เหมาะสำหรับเป็นสถานที่จัดอบรมสัมมะนา สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลไ้ด้ที่ 034-685 231

สวนป่าเกริงกระเวียในจังหวัดกาญจนบุรีตั้งอยู่ในบริเวณสวนป่าไม้สักทอง ใกล้กับป่าธรรมชาติและน้ำตกที่สวยงาม สามารถข้บรถไปยังด้านเจดีย์สามองค์ได้อย่างสบาย สนใจติดต่อสอบามข้อมูลได้ที่ 034531 224