Rescue Page Title
หน่วยช่วยชีวิตช้าง
จุดประสงค์ของการก่อตั้งหน่วยช่วยชีวิตช้างซึ่งเ็ป็นส่วนหนึ่งของสถาบันคชบา ลแห่งชาติก็คือ การเดินทางไปช่วยเหลือช้างในเหตุการณ์ฉุกเฉินให้เร็วที่สุด รวมถึงประชาชนที่อยู่ในอันตราย หน่วยช่วยชีวิตช้างประกอบด้วยสัตวแพทย์และความช้างที่มีประสบการณ์ห้าุึุถึง หกคน

ส่วนมากหน่วยช่วยชีวิตช้างจะได้รับการแจ้งจากเจ้าของช้างเมื่อช้างเพศผู้อยู่ใน ภาวะตกมัน และทำโซ่ขาดและควาญช้างไม่สามารถควบคุมช้างได้ และช้างตกมันเพศผู้หลายๆเชือกทำร้ายควาญช้างจนเสียชีวิต บ่อยครั้งช้างเหล่านี้ก็อาละวาดในชนบททำลายพืชผลทางการเกษตรและสิ่งก่อสร้าง เป็นที่หวาดกลัวของชาวบ้าน

หน่วยช่วยชีวิตช้างได้จับช้างอันตรายในปี 2553 ถึง 54 เชือกในปีเดียว

นอกเหนือช้างตกมันจะเป็นอันตรายต่อมนุษย์แล้ว ช้างเหล่านั้นอาจได้ัรับอันตรายจากชาวบ้านโดยการวางยาและโดนยิง หากปล่อยให้ช้างเดินต่อไปเรื่อยๆ  เพื่อให้หยุดช้างเหล่านั้น ชาวบ้านส่วนใหญ่จะใช้ปืนยิงช้างตรงเท้าหน้า เพื่อหวังจะทำให้ช้างเคลื่อนที่ได้เมื่อแผลเริ่มมีการติดเชื้อ ช้างหลายๆเชือกที่ถูกยิงที่เท้าจะกลายเป็นช้างพิการ

เมื่อได้รับการแจ้งเหตุฉุกเฉิน ทีมงานช่วยชีวิตช้างจะเดินไปในพื้นที่ทันที ซึ่งเป็นที่ที่พวกเขาได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ และจะมีการยิงยาสลบให้กับช้างตกมัน ซึ่งจะทำให้ช้างมีอาการซึมจากฤทธิ์ยาสลบ  หลังจากนั้นความช้างในทีมงานก็จะทำการมัดโซ่ช้างอีกครั้งหนึ่ง และสัตวแพทย์จะให้ยาอีกครั้งหนึ่งเพื่อทำให้ช้างกลับสู่สภาพปรกติให้เร็วที่ สุด และภารกิจช่วยช้างก็เสร็จสิ้น

การตกมันของช้าง เป็นอาการปรกติตามฤดูการของช้างที่มีสภาพร่างกายทีีสมบรูณ์ ส่วนมากจะเป็นช้างเพศผู้ที่โตเติมที่ ปกติแล้วช้างจะตกมันหนึ่งครั้งหรือสองต่อปี ซึ่งช้างมีของเหลวเหม็นไหลออกมาจากต่อมตรงขมับ บ่อยครั้งจะไหลลงมาถึงปาก ช้างเพศผู้ที่ตกมันส่วนใหญ่จะมีนิสัยดุร้ายและอันตราย