Thai Elephant Conservation Center - Activities - Rides

นั่งช้างชมธรรมชาติ

กิจกรรมนั่งช้างชมธรรมชาติ ให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 08:00 นาฬิกา จนถึง 15:30 นาฬิกา นักท่องเที่ยวสามารถเลือกระยะเวลาในการนั่งเป็น 10 นาที 30 นาที และ หนึ่งชั่วโมง ซึ่งช้างหนึ่งเชือกสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้จำนวนสองคน

อัตราค่าบริการนั่งช้างชมธรรมชาติ
ชาวไทย
10 นาที 100 บาท (ต่อช้างหนึ่งเชือกนั่งได้สองคน)
10 นาที 30 บาท (สำหรับเด็กความสูงต่ำกว่า 135 ซม.)
30 นาที 500 บาท (ต่อช้างหนึ่งเชือกนั่งได้สองคน)
1 ชั่วโมง 1,000 บาท (ต่อช้างหนึ่งเชือกนั่งได้สองคน)

ชาวต่างประเทศ
10 นาที 200 บาท (ต่อช้างหนึ่งเชือกนั่งได้สองคน)
10 นาที 100 บาท (สำหรับเด็กความสูงต่ำกว่า 135 ซม.)
30 นาที 500 บาท (ต่อช้างหนึ่งเชือกนั่งได้สองคน)
1 ชั่วโมง 1,000 บาท (ต่อช้างหนึ่งเชือกนั่งได้สองคน)

****ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาสอบถามจากจุดจำหน่ายตั๋ว****