บริเวณที่จอดรถ

เป็น ที่ทางเขาของศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย อยู่ระหว่าง กม 28-29 ถนนลำปางเชียงใหม่ มีจุดบริการรถนำเที่ยวบริเวณศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย และยังมีร้านขายของที่ระลึก และร้านอาหาร

จุด จอดรถยังเป็นจุดรวมนักท่องเที่ยวและศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยวของศูนย์ อนุรักษ์ช้างไทย และนักท่องเที่ยวสามารถซื้อตั๋วเข้าชมการแสดงช้าง
ณ จุดนี้ยังมีร้านอาหารให้บริการถึงสองร้านมีอาหารหลากหลายให้บริการทุกวันและยังมีร้านกาแฟที่รสชาติเข้มข้นให้บริการทุกวัน