งานทางด้านการวิจัย

การขยายพันธุ์ช้างถือเป็นงานสำคัญทางด้านการทดลองของศูนย์ิิอนุรักษ์ช้างไทย  หลังจากได้พยายามมาเป็นปี ทีมสัตวแพทย์ของศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย ร่วมกับองค์ทั้งไทยและต่างประเทศประสบความสำเร็จให้กำเหนิดลูกช้างที่เกิด จากการผสมเทียม นอกเหนือจากในทวีปยุโรปและอเมริกา ซึ่งเป็นลูกช้างที่สมบรูณ์แข็งแรงโดยให้กำเหนิดโดยช้างพังคอด และน้ำเชื้อจากพ่อพันธุ์คือ พลาย จาปาตี ต่อมาลูกช้างได้รับพระราชทานชื่ออย่างเป็นทางการคือ พลายปฐมสมถพ ซึ่งปัจจุบันมีอายุ 4 ขวบ ได้ทำหน้าที่เป็นช้างแสดงของศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย

การศึกษาถึงการเคลื่อนที่ของช้าง

เป็นอีกงานหนึ่งของศูนย์ิอนุรักษ์ช้างไทยที่ได้มีบทบาทสำคัญทางด้านการทดลอง โดยนักวิทยาศาสตร์คิดว่าช้างไม่สามารถวิ่งได้แต่จะเดินเท่านั้น เพราะว่าลักษณะการเหยียบของเท่าช้างไม่ได้เปลี่ยนไปตามความเร็ว และนักวิทยาศาสตร์คิดว่าช้างสามารถเคลื่อนที่ไปอย่างช้าๆเท่านั้นเอง ด้วยการวัดค่าความเร็วที่มีประสิิิทธิภาพได้ที่ 16 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ในปี 2544 ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ จอห์น ฮัทคินสัน ได้เดินทางมายังประเทศไทยและศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยและได้ทำการบันทึกความเร็ว ของช้างได้ที่ 25 กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งถือว่าเร็วกับสถิตเดิม 50 เท่า เ็ป็นที่น่าตื่นเต้นคือในปี 2548 ณ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยได้ทำการทดลองโดยใช้อุปกรณ์ที่ทันสมัยเกี่ยวกับเคลื่อน ที่ของช้าง และได้มีการตีแผ่ออกทางนิตยสารทางด้านวิทยาศาสตร์ในปี 2553

แม้ ว่าช้างจะได้รับการยอมรับว่าเป็นสัตว์ที่ฉลาดที่สุด แต่เป็นที่น่าแปลกใจมีการทดลองที่น้อยนิดทางด้านวิทยาศาสตร์ที่จริงจัง และแล้ว ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยร่วมกับนักวิทยาศาตร์ชางอเมริกาได้ทำการทดลองที่เข้ม ข้นเี่กี่ยวกับพฤติกรรทางสังคมและความฉลาดของช้าง และคาดว่าผลการทดลองจะได้ออกตีพิมพ์เร็วๆนี้