กิจกรรมการแสดงช้าง
การแสดงช้างของศูนย์อนุรักษ์ มี 3 รอบ ได้แก่
รอบแรกเวลา 10:00 นาฬิกา
รอบที่สองเวลา 11:00 นาฬิกา
รอบสุดท้ายเวลา 13:30 นาฬิกา
โดยใช้ช้างประมาณ 15 เชือกในการแสดง และใช้เวลาแสดงประมาณ 40 นาที

จุดเด่นของการแสดงช้างของศูนย์ิอนุรักษ์ช้างไทยได้แก่การสาธิตการทำไม้ด้วยช้างซึ่งแพร่หลายในอดีตและถูกห้ามในปี พศ. 2532 นอกเหนือจากการแสดงความสามารถของช้างที่แล้ว การสาธิตการทำไม้ด้วยช้างยังเป็นการแสดงความสามารถของควาญช้างในการควบคุมช้างในการทำไม้อีกด้วย อาทิเช่น การใช้ภาษาในการควบคุม ซึ่งมีมากกว่า 35-40 คำ และการใช้การเคลื่อนไหวของร่างกาย เป็นต้น

ด้านศิลปะ มีการแสดงความสามารถของช้างเช่น ช้างแสดงการเล่นดนตรี และแสดงการวาดภาพ ได้แก่ ภาพตามจิตนาการ และ ภาพเหมือนจริง โดยช้างของศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยวาดภาพครั้งแรกในปี พศ 2540และ ระหว่างการแสดงของช้าง นักท่องเที่ยวสามารถซื้อรูปวาดช้างเป็นของที่ระลึกได้ และยังสามารถเลือกรูปวาดแบบต่างๆในห้องแสดงผลงานของช้างตรงบริเวณลานแสดงช้าง

อัตราค่าธรรมเนียมค่าเข้าชมการแสดงช้าง
ชาวไทย
เด็ก 50 บาท (สูงไม่เกิน 135 เซนติเมตร)
ผู้ใหญ่ 100 บาท

ชาวต่างประเทศ
เด็ก 150 บาท (สูงไม่เกิน 135 เซนติเมตร)
ผู้ใหญ่ 200 บาท


****ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาสอบถามจากจุดจำหน่ายตั๋ว****