ช้างในประเทศไทย

ปัจจุบันจำนวนประชากรช้างเลี้ยงในประเทศไทยมีประมาณ 2,700 เชือก หลังจาำกจำนวประชากรช้างไทยได้ลดลงอย่างน่าใจหายจาก 1 แสนเชือกในปี 2393 และประมาณ 95 เปอร์เซ็นของจำนวนช้างเป็นช้างเอกชนและอีก 80 เชือกเป็นของศูนยฺ์อนุรักษ์ช้างไทยซึ่งถือเป็นของรัฐบาลและมีบางส่วนเป็นของ สวนสัตว์และจำนวน 10 ช้างเป็นช้างสำคัญของพระมหากษัติย์ในโรงช้างต้น

ส่วน จำนวนช้างป่าในประเทศไทยนั้นเป็นเรื่องที่ยากที่จะนับจำนวนประชากรช้างป่า ซึ่งมีถิ่นที่อยู่อาศัยในป่า  แต่ผู้เชี่ยวชาญได้ประมาณว่ามีจำนวนอยู่ีที่ื 2000-3000 ตัว

ในปี พศ 2532 รัฐบาลไทยได้ประกาศยกเลิกการทำไม้ในพื้นที่ป่าเขตห่วงห้าม ซึ่งมีผลทำให้มีการปิดป่าธรรมชาติชาติที่เหลือ ซึ่งไม่เป็นทางเลือกที่ฉลาดมาก แต่เป็นโชคร้ายของช้างทำไม้ที่ต้องตกงาน แต่โชคอีกด้านหนึ่งที่การท่องเที่ยวในเวลานั้นกำลังอยู่ในช่วงขาขึ้น ซึ่งสามารถจ้างช้างเหล่านั้นทำงานได้ ปัจจุบันประมาณว่าช้างครึ่งหนึ่งของจำนวนทั้งหมดทำงานทางด้านการท่องเที่ยว

และเป็นที่น่ากวนใจเมื่อมีกลุ่มสิทธิสัตว์ต่างชาติได้โต้ว่านักท่องเที่ยวไม่ ควรเที่ยวปางช้างเพราะเป็นการสนับสนุนการทารุณกรรมสัตว์ แต่ในความจริงแล้วช้างทั้งหมดในประเทศไทยได้รับการดูแลที่ดีมาก เพราะคนไทยเป็นคนที่ใจดีและช้างเป็นสัตว์ที่ทรงคุณค่าที่จะุถูกทำทรมาร (ลูกช้างหนึ่งเชือกอาจมีค่า ถึง 70000 บาท