กิจกรรมขี่ช้างท่องไพร

กิจกรรมขี่ช้างท่องไพรจะเหมือนกับโปรแกรมขี่ช้างแบบโฮมสเตย์ ซึ่งนักท่องเที่ยวจะได้รับช้างหนึ่งเชือกต่อหนึ่งคนแต่จะมีความแตกต่างดังนี้

อย่างแรกคือกิจกรรมเดินป่าจะใช้ช้างจำนวน 12 เชือก ซึ่งช้างเหล่านั้นจะทำหน้าที่เป็นช้างที่ให้บริการนั้งช้างชมธรรมชาติ

สองกิจกรรมเดินป่านักท่องเที่ยวจะหัดฝึกขี่ช้างในพื้นที่ของ โรงเรียนฝึกควาญช้างซึ่งอยู่ทางใต้ของศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย ซึ่งอยู่คนละส่วนกับการแสดงช้างและ้โฮมสเตย์และนักท่องเที่ยวทั่วไป

นอกเหนือจากกิจกรรมเดินป่าแล้วยังมี กิจกรรมฝึกเป็นควาญช้างแบบหนึ่งวัน (4000 บาท) ซึ่งเริ่มเวลา 08:00 นาฬิกา เจ้าหน้าที่จะทำการแจกชุดควาญช้างให้กับนักท่องเที่ยว และก็จะมีการให้ความรู้เกี่ยวกับช้างและภาษาช้าง หลังจากนั้นก็จะมีการสอนฝึกเป็นควาญช้างสมัครเล่น และเพลิดเพลินกับการขี่ช้างไปเยี่ยมลูกช้างและโรงพยาบาลช้าง

หลังจากนั้นก็รับปะทานอาหารเที่ยงซึ่งรวมไปในกิจกรรมแล้ว หลังจากที่รับปะทานอาหารเสร็จแล้วก็จะเดินทางไปชมการแสดงช้างอาบน้ำ และการแสดงช้างเยี่ยมชมการผลิตมูลช้าง ณ โรงงานผลิตกระดาษจากมูลช้าง และสนุกสนานกับการอาบน้ำช้าง และขี่ช้างกลับไปที่โรงเรียนฝึกควาญช้างและรับใบเกียรติบัตร

กิจกรรมเดินป่าสองวันกิจกรรมวันแรกก็เหมือนกับกิจกรรมฝึกขี่ช้างแบบวันเดียว แตกต่างที่วันสุดท้ายของกิจกรรมนักท่องเที่ยวจะนำช้างไปผูกในป่ากับควาญช้าง และนักท่องเที่ยวสามารถนำชุดควาญช้างเป็นของที่ระลึก วันที่สองเริ่มต้นด้วยการนำช้างไปอาบน้ำ และรับปะทานเช้าและช้างกลับมายังโรงเรียนฝึกควาญช้างและสนุกกับการอาบน้ำ ช้างระหว่างทางรับปะทานอาหารเที่ยงและรับประกาศนียบัตร ซึ่งราคาของกิจกรรมสองวันจำนวน 8,000 บาทได้รวมอาหารที่พักและเสื้อผ้าแล้ว

ซึ่งกิจกรรมเดินป่าสามวันสองคืน และหกวันไ้ด้รวมการเดินทางไปตั้งเต้นนอนในป่าร่วมกับควาญช้างและช้าง และจะรับนักท่องเที่ยวจำนวนสองคนขึ้นไป ส่วนกิจกรรมที่ยาวจะสอนเกี่ยวกับภาษาที่ใช้กับช้างที่ลึกลงไป และการควบคุมช้างที่ละเมียดละมัยการผูกช้างทีุ่ถูกวิธี และการเรียนรู้การใช้ชีวิตในป่า และวิถีชีวิตของควาญช้าง

และนักท่องเที่องสามารถเลือกที่จะพักที่บ้านพักแบบรีสอร์ทช้างไทย ซึ่งสะดวกสะบายและเป็นห้องที่ขนาดใหญ่รวมถึงเป็นห้องที่มีเครื่องปรับอากาศ

ความจริงแล้วกิจกรรมเดินป่ามีความยึดหยุ่น ในเรื่งของระยะเวลา และสามารถปรับเปลี่ยนตามความต้องการของนักท่องเที่ยวไ้ด้

คุณสมบัติของนักท่องเที่ยวในกิจกรรมฝึกเป็นควาญช้างสมัครเล่น

1. เป็นผู้ที่มีสุขภาพสมบรูณ์ มีรูปร่างลักษณะไม่เป็นอุปสรรคตต่อการฝึก

2. ไม่มีความพิการทางแขน ขา และสายตา

3. น้ำหนักไม่เกิน 110 กิโลกรัม

4. ไม่เป็นโรคหัวใจ หรือ โรคพาร์กินสัน

5. มีอายุระหว่าง 6 – 65 ปี