ผอ.อ.อ.ป. ร่วมงานวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ 2560 ณ สวนป่าทุ่งเกวียน อำเภอห้างฉัตร จ.ลำปาง

ผอ.อ.อ.ป. ร่วมงานวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ 2560
ณ สวนป่าทุ่งเกวียน อำเภอห้างฉัตร จ.ลำปาง

วันที่ 21 ตุลาคม ๒๕๖๐ (นางพรเพ็ญ วรวิลาวัณย์) ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ พร้อมด้วยผู้บริหารของอ.อ.ป. และสถาบันคชบาลแห่งชาติฯ ร่วมงานวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ 2560 การจัดงานโดยกรมป่าไม้ชวนคนไทยเทิดพระเกียรติ “สมเด็จย่าสืบสานพระปณิธาน ในหลวง ร.๙” กรมป่าไม้จัดงานวันรักต้นไม้พร้อมกัน ๔ ภาค ภายใต้ชื่องาน “สืบสานพระราชปณิธานองค์แม่ฟ้าและพ่อหลวงสู่ปวงชน”  มุ่งรักษาพื้นที่สีเขียวเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ จัดทีมรุกขกรบำรุงรักษาต้นไม้ทรงปลูกทั่วประเทศ และกรมป่าไม้ ได้จัดกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ที่พระองค์และพระบรมวงศานุวงศ์ทรงปลูก ภายในสวนป่าทุ่งเกวียน อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ โดยมีนายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานเปิดงานวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ณ สวนป่าทุ่งเกวียน องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

ส.คช. ปลูกดอกดาวเรืองเพื่อน้อมถวายความอาลัยฯ

                วันที่ 11 ตุลาคม 2560 ผู้อำนวยการสำนักสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ (นายภพปภพ ลรรพรัตน์) ประธานในพิธีเปิดโครงการสถาบันคชบาลแห่งชาติฯ ร้อยดวงใจ ปลูกดอกดาวเรืองเพื่อน้อมถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เพื่อแสดงความจงรักภักดี และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ที่มีต่อสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีของผู้ปฏิบัติงาน โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจ ซึ่งโครงการดังกล่าวมีผู้ปฏิบัติงานในสังกัดสถาบันคชบาลแห่งชาติฯ เข้าร่วมปลูกต้นดาวเรืองจำนวนกว่า 80 คน ณ ลานแสดงช้าง สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

 

สถาบันคชบาลฯ ร่วมกิจกรรมเชิญธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย และครบ 100 ปี ธงชาติไทย

วันที่ 28 กันยายน 60 หัวหน้าฝ่ายอนุรักษ์ช้าง สถาบันคชบาลแห่งชาติ         ในพระอุปถัมภ์ฯ (นายวีระชัย ทัศนภักดิ์) พร้อมพนักงานในสังกัดฯ และช้างในความดูแลของสถาบันฯ ร่วมกิจกรรมเชิญธงชาติไทยและร้อง                 เพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย และครบ 100 ปี        ธงชาติไทย ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติ      และเป็นการน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว                 ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย ในวันที่ 28 กันยายน             พ.ศ. 2460 โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นบริเวณหน้าอาคารกัลยาณิวัฒนาการุณย์ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

 

เลขาธิการเอกอัคราชทูต ณ กรุงดาการ์ พร้อมคณะสื่อมวลชนแอฟริกาตะวันตก เยือนสถาบันคชบาลแห่งชาติฯ

         เลขาธิการเอกอัคราชทูต ณ กรุงดาการ์ พร้อมคณะสื่อมวลชนแอฟริกาตะวันตก เยือนสถาบันคชบาลแห่งชาติฯ เพื่อเรียนรู้วิถีชีวิตและการอนุรักษ์ช้างไทย

วันที่ 23 กันยายน 2560 รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักสถาบันคชบาลแห่งชาติ      ในพระอุปถัมภ์ฯ (นายภพปภพ ลรรพรัตน์) ให้การต้อนรับ เลขาธิการเอกอัคราชทูต ณ กรุงดาการ์ พร้อมคณะสื่อมวลชนจากแอฟริกรตะวันตก ประกอบด้วย ประเทศกาบอง กาบูเวร์ดีและเซเนกัล       โดยสื่อมวลชนฯ มีความประสงค์ที่จะนำเสนอข่าวเกี่ยวกับประเทศไทยในสาขาที่ไทยเป็นเลิศ อันได้แก่ การท่องเที่ยว การแพทย์และสาธารณสุข การเกษตร การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และข้อมูลที่น่าสนใจของไทย ซึ่งประเทศกาบอง กาบูเวร์ดีและเซเนกัล ต้องการเรียนรู้แนวปฏิบัติและประสบการณ์ในการอนุรักษ์ช้างไทย และการบริหารจัดการระบบนิเวศและอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ของสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ เพื่อนำไปปรับใช้ในประเทศของตนต่อไป

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบการจ้างพนักงานสัญญาจ้างแรงงาน (งานบริหารทั่วไป)

ประกาศผู้สอบผ่านการสอบการจ้างพนักงานสัญญาจ้างแรงงาน (งานบริหารทั่วไป) >>>> คลิกดูรายละเอียด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบ พนักงานบริหารทั่วไป

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ พนักงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลช้าง สาขาภาคใต้ จ.กระบี่

ตามรายละเอียดแนบด้านล่างนี้…

 >>>>>รายละเอียดประกาศ

ส่วนอนุรักษ์และบริบาลช้าง สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ รับสมัครเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประมวลผล

รับสมัครเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประมวลผล โครงการศึกษาการผสมเทียมช้าง, โครงการการสำรวจและ     เฝ้าระวังโรคช้าง และพยาธิในกระแสเลือด และโครงการจัดทำฐานข้อมูลประชากรช้างไทย

รายละเอียดเอกสารแนบ >>> Download เอกสารการรับสมัครได้ที่นี่ <<<

12 สิงหา พาแม่มาชมช้าง

สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ จัดแคมเปญพิเศษ “12 สิงหา พาแม่มาชมช้าง” โดยงดค่าธรรมเนียมเข้าชมการแสดงช้าง สำหรับคุณแม่ที่เข้ามาเที่ยวพร้อมลูกหรือครอบครัว ระหว่างวันที่ 9 – 14 สิงหาคม 2560 และในวันที่ 12 – 14 สิงหาคม 2560 ได้จัดกิจกรรมตอบคำถามเกี่ยวกับวันแม่แห่งชาติ,คำถามความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับช้าง และจัดกิจกรรม “เช็ค แอนด์ แชร์” โดยโพสภาพแสดงความรัก สายใยแห่งรักและความอบอุ่น ของแม่และลูก แล้วเช็คอินเพื่อรับของที่ระลึก

ประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน

ประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน
วันที่ 7 สิงหาคม 60 ผู้บริหารและพนักงานในสังกัดสถาบันคชบาลแห่งชาติ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มจำนวนต้นในพื้นที่ประเทศไทยตามนโยบาย
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
#องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่ปลูกสร้างสวนป่าเศรษฐกิจมาเป็นระยะเวลายาวนานกว่า 50 ปี เข้าร่วมโครงการดังกล่าว เพื่อสนองนโยบายรัฐบาลและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรษาครบรอบ 65 พรรษา และร่วมกันสืบสานพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย, จังหวัดลำปาง