สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ

มาทำความรู้จักกับศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย จ.ลำปาง

 178,789 total views,  64 views today

ข้อมูลเพิ่มเติม
สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ
Run with Elephant 2020 Virtual Run Season 2

Run with Elephant 2020 Virtual Run Season 2

โครงการวิ่งกับช้าง ฤดูกาล  2

 178,790 total views,  65 views today

สมัครวิ่งรายละเอียด
Run with Elephant 2020 Virtual Run Season 1

Run with Elephant 2020 Virtual Run Season 1

โครงการวิ่งกับช้าง ฤดูกาล 1

>>คลิกเพื่อดูสรุปผลรวมระยะทาง

 178,791 total views,  66 views today

รายละเอียด

โครงการพ่อแม่อุปถัมภ์ช้าง

สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เพื่อนำรายได้มาใช้ในการบริหารและดำเนินการกิจกรรม รวมทั้งได้รับงบประมาณส่วนหนึ่งจากภาครัฐเพื่อใช้ในการดูแลช้างซึ่งก็ยังไม่เพียงพอที่จะดูแลช้างทั้งหมด จึงได้จัดตั้งโครงการพ่อแม่อุปถัมภ์ช้างขึ้นเพื่อสำหรับผู้ที่ต้องการช่วยเหลือช้างหรืออุปถัมภ์ช้างที่อยู่ในการดูแลของสถาบันคชบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์ฯ (ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

>>แบบฟอร์มโครงการพ่อแม่อุปถัมภ์ข้าง (แบบดาวน์โหลด)

>>แบบฟอร์มโครงการพ่อแม่อุปถัมภ์ช้าง (แบบกรอกออนไลน์)

 178,792 total views,  67 views today

ข้อมูลเพิ่มเติม
โครงการพ่อแม่อุปถัมภ์ช้าง
โปรแกรมควาญช้างสมัครเล่น

โปรแกรมควาญช้างสมัครเล่น

Mahout Training Program

 

 178,793 total views,  68 views today

รายละเอียดโปรแกรม

โปรแกรมการชมวิถีชีวิตช้างโขลง

 178,794 total views,  69 views today

ข้อมูลเพิ่มเติม
โปรแกรมการชมวิถีชีวิตช้างโขลง
บริการห้องประชุม อบรม สัมมนา

บริการห้องประชุม อบรม สัมมนา

 178,795 total views,  70 views today

ข้อมูลเพิ่มเติม

บริการห้องพัก

 178,796 total views,  71 views today

ข้อมูลเพิ่มเติม
บริการห้องพัก

 178,797 total views,  72 views today