ช้างอาบน้ำ

การแสดงช้างอาบน้ำ มีวันละ 2 รอบ

รอบแรกเวลา 9.45 น. และ รอบบ่าย เวลา 13.15 น.

มีช้างลงอาบน้ำอย่างพร้อมเพียงกัน หลังจากนั้นช้างทั้งหมดจะถือหางของแต่ละเชือกและเดินทางเข้าสู่ลานแสดง
การแสดงช้างอาบน้ำของศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจมาก โดยธรรมชาติแล้วช้างชอบอาบน้ำเพื่อระบายความร้อน และช้างจะอาบน้ำวันละหนึ่งถึงสองครั้ง ซึ่งช้างจะใช้งวงพ่นน้ำใส่ต้วเอง และควาญช้างจะช่วยทำความสะอาด และบ่อยครั้งจะมีนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศในกิจกรรมโฮมสเตย์เข้าร่วม อาบน้ำให้ช้าง อย่างสนุกสนาน ส่วนนักท่องเที่ยวที่มีกล้องถ่ายรูปไม่ควรพลาดโอกาสที่จะได้รูปสวยๆ เป็นของที่ระลึกก่อนกลับบ้าน

ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย, จังหวัดลำปาง

ปิดโหมดสีเทา