นั่งช้างชมธรรมชาติ

กิจกรรมนั่งช้างชมธรรมชาติ ให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 08:00 น. จนถึง 15:30 น. นักท่องเที่ยวสามารถเลือกระยะเวลาในการนั่งเป็น 10 นาที 30 นาที และ 1 ชั่วโมง ซึ่งช้าง 1 เชือก สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้        จำนวน 2 คน

อัตราค่านั่งช้างชมธรรมชาติ

รอบ 10 นาที

ผู้ใหญ่

  • ชาวไทย                   อัตราค่าบริการ 100.-บาท/คน
  • ชาวต่างประเทศ  อัตราค่าบริการ 200.-บาท/คน

    เด็ก (ความสูงต่ำกว่า 135 เซนติเมตร)

  • ชาวไทย                    อัตราค่าบริการ 30.-บาท/คน
  • ชาวต่างประเทศ   อัตราค่าบริการ 100.-บาท /คน

รอบ 30 นาที

  • ชาวไทย และชาวต่างประเทศ     เหมาจ่าย 500.-บาท/ช้าง 1 เชือก

รอบ 1 ชั่วโมง

  • ชาวไทย และชาวต่างประเทศ    เหมาจ่าย 1,000.-บาท/ช้าง 1 เชือก

ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย, จังหวัดลำปาง