โปรแกรมการฝึกควาญช้าง

ราคาโปรแกรมการฝึกควาญช้าง

      เป็นกิจกรรมที่ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักท่องเที่ยวต่างชาติ และศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยเป็นแห่งแรกในเมืองไทยที่นำนักท่องเที่ยวขึ้นขี่บนคอช้าง และสอนให้รู้จักทักษะเบื้องต้นในการขีช้าง เช่น เทคนิคการควบคุมช้าง และใช้ภาษาคำสั่งช้าง ซึ่งเป็นช้างที่มีความฉลาดและนิสัยดี และช้างเหล่านั้นเป็นช้างที่ทำงานเป็นช้างแสดงในการแสดงช้างของศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย

ลำดับที่ โปรแกรม อัตราค่าบริการ (บาท/คน)

1

โปรแกรมโฮมสเตย์ จำนวน  3 วัน 2 คืน

9,000

2

โปรแกรมโฮมสเตย์ จำนวน 2 วัน 1 คืน

6,300

3

โปรแกรมฝึกขี่ช้างเบื้องต้น จำนวน  1 วัน

4,000

4

โปรแกรมฝึกขี่ช้างเบื้องต้น  จำนวน 2 วัน

8,500

5

โปรแกรมฝึกเรียนรู้วิถีควาญช้าง จำนวน 3 วัน 2 คืน

12,500

6

โปรแกรมหลักสูตรฝึกขี่ช้างเบื้องต้น จำนวน  6 วัน 5 คืน

20,500

7

โปรแกรมโฮมสเตย์ วี ไอ พี จำนวน 3 วัน 2 คืน

10,000

8

โปรแกรมโฮมสเตย์วี อ พี จำนวน 2 วัน 1 คืน

8,000

9

โปรแกรมอาบน้ำกับช้าง

500

10

โปรแกรมส่งช้างเข้าป่า

1,000

11

โปรแกรมอาบน้ำและร่วมการแสดงกับช้าง

2,000

 

**หมายเหตุ**

  1. ราคาค่าบริการอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
  2. ติดต่อสอบถามหรือจองโปรแกรมได้ที่ โทรศัพท์ 054 829 322 หรือemail : info@thailandelephant.org
  3. กรุณาโอนเงินมัดจำล่วงหน้า จำนวน 50% ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้ติดต่อขอจองโปรแกรม และส่งหลักฐานการโอนเงิน Fax: 054 829 334 หรือ email : info@thailandelephant.org
  4. ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำล่วงหน้า ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย, จังหวัดลำปาง

ปิดโหมดสีเทา