บริการห้องพัก

ราคาห้องพัก

อัตราค่าบริการที่พักไม่รวมอาหารเช้า

1.1 บ้านพักช้างไทยรีสอร์ท

– บ้านพักหลังคู่ (11 หลัง) (2 ห้องนอน,พักได้ 3 ท่าน)  อัตราค่าบริการ 1,300.- บาท/หลัง

– บ้านพักหลังเดี่ยว (9 หลัง) (1 ห้องนอน,พักได้ 2 ท่าน) อัตราค่าบริการ  800.- บาท/หลัง

สิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องพัก เครื่องปรับอากาศ,เครื่องทำน้ำอุ่น,      ตู้เย็น,ทีวี


1.2 หอพักโรงเรียนฝึกควาญช้าง

– ห้องพัก (เตียงเดี่ยว)  อัตราค่าบริการ    600.- บาท/ห้อง สิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องพัก เครื่องปรับอากาศ,เครื่องทำน้ำอุ่น


1.3 บ้านพักโฮมสเตย์ (10 หลัง)

 –  บ้านพักโฮมสเตย์ (1 หลัง มี 2 ห้องนอน พักได้ 2 – 3 ท่าน)                                    อัตราค่าบริการ    500.- บาท/ห้อง/คืน

มีบ้านพักโฮมสเตย์แบบไม้ จำนวน 3 หลัง และแบบกึ่งปูนกึ่งไม้ จำนวน 7 หลัง   สิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องพัก พัดลม


1.4 อัตราค่าบริการห้องอาคารที่พักศูนย์การเรียนรู้ช้างไทย

 

ประเภท

ขนาดความจุ

อัตราค่าบริการ
(เตียง)

 (บาท/คืน)

ห้องพักเตียงเดี่ยว

2

800.-

ห้องพักเตียง 2 ชั้น (2หลัง)

4

1,200.-

ห้องพักรวมเตียง 2 ชั้น

(เตียง 14 หลัง พักได้ 28 ท่าน)

 

14

 

6,000.-

ห้องพักรวมเตียง 2 ชั้น

(เตียง 22 หลัง พักได้ 44 ท่าน)

 

22

 

9,000.-

ที่นอน เสริม / 1 คน

200.-

ราคานี้ใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึง 31 ธันวาคม 2560

ติดต่อสอบถาม 054-829322 , แฟกซ์ 054-829334

หมายเหตุ ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

หมายเหตุ  การเข้าพักที่ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยไม่ถือรวมการเข้าชมการแสดง

[ecwd id=”2037″ type=”full” page_items=”5″ event_search=”yes” display=”full” displays=”full,list,week,day” filters=””]

ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย, จังหวัดลำปาง