หน่วยช่วยชีวิตช้าง

การจัดการช้างอาละวาดและตกมัน มีประวัติการก่อตั้งเมื่อประมาณปี ๒๕๔๒ โดยมีจุดประสงค์เพื่อคอยดูแลควบคุมช้างตกมัน-อาละวาด เพื่อให้เกิดความสูญเสียน้อยที่สุด รวมไปถึงการช่วยเหลือช้างประสบภัย การควบคุมและขนย้ายช้างต่างๆ อย่างปลอดภัย โดยมีบุคลากรที่ประกอบด้วย นายสัตวแพทย์และควาญช้างที่มีความชำนาญในการควบคุมช้าง

 

 

 

 

 

 

 

*- หน่วยช่วยชีวิตช้าง การควบคุมช้างตกมัน, ช้างเร่ร่อนงานจัดการช้างตกมัน ช้างอาละวาด  จำนวน 42 เคส (34 เชือก)

ช้างอยู่ในกลุ่มอายุ

– ไม่เกิน 20 ปี     จำนวน   10     เคส

– 21 – 40 ปี          จำนวน   16     เคส

– มากกว่า 40 ปี  จำนวน   16     เคส

* ข้อมูลในปีงบประมาณ 2559

ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย, จังหวัดลำปาง