คชบาลร่วมใจ อนุรักษ์ช้างไทย เทิดไท้องค์ภูมิพล

เวลา ๐๘.๐๐ น. วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง จัดงานวันช้างไทย “คชบาลร่วมใจ อนุรักษ์ช้างไทย เทิดไท้องค์ภูมิพล” ประจำปี ๒๕๖๐ ณ บริเวณหน้าโรงเรียนฝึกควาญช้างและช้าง โดยมี นายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธาน เปิดงาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและโรงเรียนในอำเภอห้างฉัตร พ่อแม่อุปถัมภ์ฯ ประชาชน นักท่องเที่ยว เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากนายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า ช้างเป็นสัตว์สัญลักษณ์ประจำชาติคู่บ้านคู่เมือง ที่มีความสำคัญยิ่ง และมีวิถีชีวิตผูกพันกับคนไทยอย่างแนบแน่น ยากที่จะแยกออกจากกันได้ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ทั้งในยามบ้านเมืองสงบสุขหรือในยามศึกสงคราม ปัจจุบันช้างไทย กำลังประสบกับสภาวะวิกฤติต่าง ๆ มากมาย ทำให้ประชากรช้างไทยลดลงตามลำดับ ทั้งช้างป่าและช้างเลี้ยง มีจำนวนเหลือในประเทศไม่ถึง ๕,๐๐๐ เชือก แล้ว หากไม่มีการช่วยเหลือ และอนุรักษ์ไว้แล้ว เชื่อแน่ว่าในอนาคตอันใกล้นี้ ช้างไทยอาจจะสูญพันธุ์แน่นอน การจัดงานช้างไทยในวันนี้ เป็นงานที่คนไทยโดยเฉพาะชาวจังหวัดลำปาง จะได้ร่วมปกป้องรำลึกถึงบุญคุณของช้าง ยกย่องเชิดชู และตระหนักถึงความสำคัญของช้างไทย อีกทั้ง จะได้เป็นกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในการอนุรักษ์และบริบาลช้างทุกท่าน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในอนาคตความเป็นอยู่ของช้างไทย จะได้รับการดูแลอย่างดีที่สุด ตามภารกิจของสถาบันคชบาลแห่งชาติ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ต่อไปด้านนายสวัสดิ์ ตวงรัตน์หรดี ผู้อำนวยการสำนักสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ กล่าวว่า สำหรับในปีนี้เป็นวาระโอกาสแห่งการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ ผู้ทรงสร้างคุณูปการให้กับประเทศชาติบ้านเมือง ไม่เว้นแม้กับช้าง โดยมีพระราชดำรัสว่า “ช้างนี่ฉลาดนะ อยากให้หมอช่วยกันดูแล และเก็บตัวอย่างไว้ศึกษาในภายหน้า” และทรงไว้วางพระราชหฤทัยให้สถาบันฯ เป็นผู้ดูแลช้างสำคัญและช้างต้น จำนวน ๖ ช้าง ๑ เชือก ที่ยืนโรง ณ โรงช้างต้น อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง เพื่อให้ช้างได้ดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขท่ามกลางธรรมชาติ อีกทั้งยังทรงพระราชทานชื่อให้กับลูกช้างพลายที่เกิดจากการผสมเทียมจากน้ำเชื้อสดเชือกแรกของประเทศไทยและในทวีปเอเชียด้วยเหตุนี้ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ ร่วมกับจังหวัดลำปาง อำเภอห้างฉัตร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอห้างฉัตร โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา ร่วมกันจัดงานวันช้างไทย “คชบาลร่วมใจ อนุรักษ์ช้างไทย เทิดไท้องค์ภูมิพล” ประจำปี ๒๕๖๐ กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การนำช้างที่อยู่ในความดูแล จำนวนกว่า ๔๐ เชือก มาร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และร่วมถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยนำช้างพลายปฐมสมภพ ซึ่งเป็นช้างที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า พระราชทานชื่อให้มาน้อมถวายกระเช้าดอกไม้ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ชมขบวนแห่อาหารช้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอห้างฉัตร โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา จำนวน ๑๐ หน่วยงานพิธีฮ้องขวัญช้าง เลี้ยงอาหารช้างบนสะโตกใหญ่ นอกจากนี้ยังมีการมอบรางวัลการประกวดขบวนอาหารช้าง และการมอบรางวัลควาญช้างดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๙ และร่วมเก็บภาพประวัติศาสตร์กับช้างพร้อมกับผู้ร่วมขบวนกว่า ๑,๐๐๐ คน
ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *