สถาบันคชบาลแห่งชาติฯ ร่วมงานแถลงข่าวการจัดตั้ง “ชมรมวิทยุกระจายเสียงจังหวัดลำปาง”


วันที่ 20 มีนาคม 2560 ผู้จัดการส่วนการเรียนรู้และประชาสัมพันธ์ นางสาวอรสา แต้สัมฤทธิ์ เป็นผู้แทนผู้อำนวยการสำนักสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ เข้าร่วมงานแถลงข่าวการจัดตั้ง “ชมรมวิทยุกระจายเสียงจังหวัดลำปาง” โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเป็นประธานในพิธี ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปาง การจัดตั้งชมรมดังกล่าวเป็นความร่วมมืออย่างเป็นทางการของผู้ที่มีวิชาชีพสื่อทางวิทยุกระจายเสียง และสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสถานีใน จ.ลำปาง มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเป็นนำหนึ่งใจเดียวกัน และเพื่อแลกเปลี่ยนข่าวสารและกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ ต่อประชาชนในจังหวัดลำปาง ด้วยความถูกต้อง รวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ ตามนโยบายของรัฐบาลและจังหวัดลำปาง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *