สถาบันคชบาลแห่งชาติฯ ได้รับการคัดเลือกเป็นสถานที่จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การลด คัดแยกขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ของหน่วยงานในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม”


เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560 ผู้อำนวยการสำนักสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ นายสวัสดิ์ ตวงรัตน์หรดี ให้การต้อนรับ รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ นายสุวรรณ นันทศรุต ประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การลด คัดแยกขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ของหน่วยงานในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” ระหว่างวันที่ 13-17 มีนาคม 2560 ณ ห้องกุญชรศุภศรี อาคารกัลยานิวัฒนาการุณย์ สถาบันคชบาลแห่งชาติฯ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ เสริมสร้างองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์แนวทางการดำเนินงานแบบบูรณาการการลด คัดแยกขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย สำหรับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภายในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งศึกษาดูงานการดำเนินงานในพื้นที่สถาบันคชบาลแห่งชาติฯ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานด้านการลด คัดแยกขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายต่อไป


ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *