ส.คช. เชิญชวนเที่ยวงาน “ช้างไทย ตำนานยิ่งใหญ่แห่งแผ่นดิน”

Poster02_UP copy

กำหนดการ

พิธีเปิดงาน “ช้างไทย ตำนานยิ่งใหญ่แห่งแผ่นดิน”

(The Great Legend of Thai Elephant)

วันอาทิตย์ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๙

ณ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จังหวัดลำปาง

————————————————————————————————————-ac————-

พิธีเปิดงานช้างไทย ตำนานยิ่งใหญ่แห่งแผ่นดิน (The Great Legend of Thai Elephant)

บริเวณลานแสดงช้าง ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย จังหวัดลำปาง

เวลา ๑๔.๐๐ น.            แขกผู้มีเกียรติ ผู้ร่วมงาน และสื่อมวลชน ลงทะเบียน

เวลา ๑๔.๓๐ น.            ประธานในพิธีและคณะ เดินทางถึงบริเวณงาน ชมนิทรรศการของหน่วยงานต่าง ๆ

เวลา ๑๔.๕๐ น.            เดินทางเข้าสู่บริเวณลานแสดงช้าง (สถานที่เปิดงาน)

เวลา ๑๕.๐๐ น.            ชมขบวนแห่ช้างแบบล้านนา ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมแบบล้านนา และชมการแสดงช้าง

เวลา ๑๕.๔๐ น.            ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง (นายสามารถ ลอยฟ้า) กล่าวต้อนรับประธานในพิธีและคณะ

เวลา ๑๕.๕๐ น.            ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ กล่าวรายงานการจัดงาน

เวลา ๑๖.๐๐ น.            ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน และทำพิธีเปิดงาน

เวลา ๑๖.๒๐ น.            เสร็จสิ้นพิธี

 

พิธีเปิดการแสดงแสง สี เสียง “ช้างไทย ตำนานยิ่งใหญ่แห่งแผ่นดิน”

บริเวณลานหน้าโรงเรียนฝึกควาญช้างและช้าง ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย จังหวัดลำปาง

 เวลา ๑๘.๐๐ น.            ประธานในพิธีและคณะ เดินทางมาถึงบริเวณลานสะโตกร่วมรับประทานอาหารแบบสะโตก

ณ บริเวณกาดหมั้วคัวแลง

เวลา ๑๙.๐๐ น.            เดินทางเข้าลานแสดง แสง สี เสียง “ช้างไทย ตำนานยิ่งใหญ่แห่งแผ่นดิน” (สถานที่เปิดงาน)

เวลา ๑๙.๐๕ น.           ประธานคณะกรรมการ การจัดงานช้างไทยตำนานยิ่งใหญ่แห่งแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๕๙

กล่าวรายงาน การจัดงานแสง สี เสียง “ช้างไทย ตำนานยิ่งใหญ่แห่งแผ่นดิน”

เวลา ๑๙.๑๐ น.           ประธานในพิธี กล่าวเปิด และทำพิธีเปิดการแสดง แสง สี เสียง

เวลา ๑๙.๒๐ น.            ชมการแสดง แสง สี เสียง “ช้างไทย ตำนานยิ่งใหญ่แห่งแผ่นดิน”

(The Great Legend of Thai Elephant) สุดยิ่งใหญ่ ตระการตา

เวลา ๒๑.๐๐ น.            ประธานและคณะ เดินทางกลับ

 

หมายเหตุ : กำหนดเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *