เกี่ยวกับหน่วยงาน

ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย, จังหวัดลำปาง