เชิญเที่ยวงานวันเด็ก ณ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ

สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ ร่วมกับ สถานีวิทยุ อ.ส.ม.ท. จ.ลำปาง FM 99.00 MHz จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้มีส่วมร่วมในการแสดงความสามารถ กระตุ้นให้เด็กและเยาวชนตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ของตนเอง ปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม เพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข รวมถึงการปลูกจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ถึงความสำคัญและคุณค่าของช้าง ซึ่งเป็นสัตว์สัญลักษณ์ประจำชาติไทย อันจะนำไปสู่ความรักและหวงแหนช้างไทย ตลอดจนร่วมกันอนุรักษ์ช้างไทยให้อยู่คู่แผ่นดินสืบไป
ภายในงานน้อง ๆ และผู้ปกครองจะได้สัมผัสและเรียนรู้วิถีชีวิตช้างอย่างใกล้ชิด ชมการแสดงช้างและร่วมกิจกรรมการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับช้างหลากหลายกิจกรรม ชมการแสดงของเด็กและเยาวชนบนเวที ร่วมแข่งขันและเล่นเกมส์เพื่อชิงของรางวัลมากมาย #เด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี #เข้าชมการแสดงช้างฟรี!!! ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ บริเวณหน้าลานแสดงช้าง สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *