13 มีนาคม วันช้างไทย “คชบาลร่วมใจ อนุรักษ์ช้างไทย เทิดไท้องค์ภูมิพล”

ด้วยสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงไว้วางพระราชหฤทัยให้สถาบันฯ เป็นผู้ดูแลช้างสำคัญและช้างต้น จำนวน ๖ ช้าง ๑ เชือก ที่ยืนโรง ณ โรงช้างต้น อำเภอห้างฉัตรจังหวัดลำปาง เพื่อสนองตามพระราชดำรัส ที่ว่า “ช้างนี่ฉลาดนะ อยากให้หมอช่วยกันดูแล และเก็บตัวอย่างไว้ศึกษาในภายหน้า” ณ วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๔๗ เมื่อครั้งที่ น.สพ.ดร. สิทธิเดช มหาสาวังกุล และทีมงานสัตวแพทย์ อ.อ.ป. ช่วยกันขนย้ายพระเศวตอดุลยเดชพาหนฯ จากสวนจิตรลดา ไปยังโรงช้างต้นพระราชวังไกลกังวล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และเพื่อยกย่องให้เกียรติต่อช้างไทย รวมทั้งเพื่อให้คนไทยได้ตระหนักถึงความสำคัญ รักและหวงแหนช้างไทย ตลอดจนให้ความสำคัญต่อการให้ความช่วยเหลือและอนุรักษ์ช้างมากยิ่งขึ้นตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีลงในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๔๑ ประเทศไทยได้กำหนดให้วันที่ ๑๓ มีนาคม เป็นวันช้างไทย

สถาบันคชบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์ฯ จึงได้กำหนดจัดโครงการวันช้างไทย ประจำปี ๒๕๖๐ ภายใต้ชื่องาน“คชบาลร่วมใจ อนุรักษ์ช้างไทย เทิดไท้องค์ภูมิพล” ณ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ประกอบด้วยกิจกรรม Road Show ประชาสัมพันธ์วันช้างไทย กิจกรรมบวงสรวงองค์พระพิฆเนศวรเทพเจ้าแห่งช้างเทพเจ้าแห่งความสำเร็จ บวงสรวงรูปหล่อเจ้าพระยาไชยานุภาพ เพื่อรำลึกถึงช้างคู่พระบารมีในสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในการกอบกู้ชาติเมื่อครั้งชนะศึกยุทธหัตถี พิธีสงฆ์ พิธีบังสุกุลอุทิศส่วนกุศลให้แก่ช้างที่เสียชีวิตไปแล้ว ช้างใส่บาตร ขบวนแห่อาหารช้างขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นและโรงเรียน ถวายความอาลัยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่พระองค์ทรงมีต่อช้างไทย พิธีฮ้องขวัญช้าง (บายศรีสู่ขวัญ) เลี้ยงอาหารช้างบนสะโตกใหญ่ ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากทั้งหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ที่ได้มีโอกาสร่วมแรงร่วมใจกันน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และปลุกจิตสำนึกและรณรงค์ให้ประชาชนร่วมกันอนุรักษ์ช้างไทยตลอดจนสืบสาน ประเพณีวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับช้างให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยสืบไป ในโอกาสนี้จึงขอเชิญชวนท่าน และผู้ที่สนใจ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ประชาชนทั่วไป และนักท่องเที่ยวเข้าชมงาน ในวันจันทร์ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ บริเวณหน้าโรงเรียนฝึกควาญช้างและช้าง สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *