ข่าวทั่วไป

สถาบันคชบ…

วันที่ 14 มกราคม 2563 ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (นางพรเพ็ญ วรวิลาวัลย์) ประธานในพิธีร่วมกับคณะผู้บริหารและพนักงานในสังกัดองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานราชการในจังหวัดลำปางร่วมวางพวงมาลา ณ อนุสาวรีย์ ศ.ดร. อำนวย คอวนิช สวนป่าทุ่งเกวียน อ.ห้างฉัตร จ. ลำปาง เพื่อรำลึกถึงคุณงามของดีของท่าน ศ.ดร. อำนวย คอวนิช อดีตผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ผู้สร้างคุณูปการให้กับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้และประเทศชาติในด้านการป่าไม้และสิ่งแวดล้อม อันได้แก่ การปลูกสร้างสวนป่าในระบบหมู่บ้านป่าไม้ และศูนย์ฝึกลูกช้างที่ปัจจุบันรู้จักกันในนามศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย จ.ลำปาง

7 total views, 1 views today

ข่าวทั่วไป

คุณปองพล …

วันที่ 14 มกราคม 2563 ผู้อำนวยการ อ.อป., ผู้อำนวยการ ส.คช. ได้ให้การต้อนรับคุณปองพล อดิเรกสาร และคณะ ที่เข้าเยี่ยมชมกิจการภายใน ของสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ

8 total views, 2 views today

ข่าวทั่วไป

คุณกัญจนา…

วันที่ 10 มกราคม 2563 ว่าที่ พันตรี อภิชาติ จินดามงคล ผอ.สคช. เป็นตัวแทนรับมอบ “เครื่องปั่นเหวี่ยงแยกส่วนประกอบของเลือด” และอุปกรณ์เสริมจาก คุณกัญจนา ศิลปอาชา เพื่อใช้สำหรับปฏิบัติงานในธนาคารเลือดช้าง โดยเครื่องดังกล่าวจะใช้ในการปั่นแยกส่วนประกอบของเลือด เช่น น้ำเลือด (plasma) เกล็ดเลือด (platelet) เพื่อนำไปให้ช้างป่วยในกรณีต่างๆ เช่น โรคเฮอร์ปีส์ไวรัสในช้าง (EEHV) โปรตีนในเลือดต่ำและติดเชื้อในกระแสเลือด เป็นต้น การจัดตั้งธนาคารเลือดช้างจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาช้างป่วยที่จำเป็นต้องได้รับการถ่ายเลือด โดยเฉพาะในกรณีฉุกเฉิน ซึ่งในปัจจุบัน ช้างป่วยที่ต้องได้รับการถ่ายเลือดมีจำนวนมากขึ้น ทำให้ต้องมีการรับบริจาคเลือดจากช้างขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้และช้างจากปางช้างเอกชน โดยช้างที่บริจาคต้องเป็นช้างที่มีอายุระหว่าง 20 – 50 ปี มีน้ำหนัก 3,000 กิโลกรัมขึ้นไป สามารถควบคุมเพื่อให้เจาะเก็บเลือดได้ ครั้งละมากกว่า 1 ชั่วโมง ไม่เป็นช้างที่ตั้งท้อง เลี้ยงลูกและเพิ่งหายจากการตกมัน โดยมีขั้นตอนการบริจาค ดังนี้

  1. เจ้าของช้างกรอกแบบฟอร์มแสดงเจตจำนงในการบริจาคเลือดช้าง
  2. นัดตรวจสุขภาพช้างที่จะบริจาคเลือดโดยนายสัตวแพทย์
  3. เจาะเลือดเพื่อตรวจร่างกายและโรคที่สามารถติดต่อทางเลือดได้
  4. นัดเก็บเลือดช้างที่ผ่านการตรวจคัดกรองเรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ สคช ขอขอบพระคุณ คุณกัญจนา ศิลปอาชา เป็นอย่างยิ่งที่บริจาคอุปกรณ์ดังกล่าวเพื่อนำไปช่วยเหลือช้างป่วย

171 total views, 5 views today

Elephant in photo

ผอ.ส.คช. …

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563 ว่าที่พันตรีอภิชาติ จินดามงคล ผู้อำนวยการสำนักสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ พร้อมด้วยผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดลำปาง เข้าอวยพรและขอพรจากนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ , นายสิธิชัย จินดาหลวง , นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และนายพินิจ แก้วจิตคงทอง ปลัดจังหวัด เนื่องในวารดิถีขึ้นปีใหม่ 2563 โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่น มีทั้งส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ เดินทางร่วมอวยพรและขอพรจากผู้ว่าราชการจังหวัดกันอย่างเนืองแน่น

18 total views, 2 views today

ข่าวทั่วไป

สถาบันคชบ…

วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๓ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ ได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในเทศกาลต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๓ และน้อมถวายเป็นพระกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ องค์อุปถัมภ์ฯ ณ บริเวณสันอ่างเก็บน้ำแม่สัน ภายในสถาบันคชบาลแห่งชาติ อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง โดยมี ผู้บริหาร พนักงาน ควาญช้าง ช้าง พ่อแม่อุปถัมภ์ช้าง และนักท่องเที่ยว ร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียง

30 total views, 1 views today

ข่าวทั่วไป

เชิญร่วมท…

ประชาสัมพันธ์ เชิญร่วมทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พ.ศ.2563 วันที่ 2 มกราคม 2563 ณ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย จ.ลำปาง

40 total views, no views today

ข่าวทั่วไป

ส.คช. เข้…

18 ธันวาคม 2562 ว่าที่พันตรีอภิชาติ จินดามงคล ผู้อำนวยการสำนักสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ พร้อมด้วย น.สพ. ทวีโภค อังควานิช หัวหน้าฝ่ายอนุรักษ์ช้าง และน.สพ. ศรัณย์ จันทร์สิทธิเวช ผู้จัดการส่วนอนุรักษ์ช้างลำปางและรักษาการผู้จัดการส่วนอนุรักษ์ช้างกระบี่ เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว สภาผู้แทนราษฎร เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์ในการอนุรักษ์ช้างไทยให้เหมาะสมกับสภาพการท่องเที่ยวในปัจจุบันและอนาคต ณ ห้องประชุมริมสามเสน หมายเลข 413 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) โดยมี นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล ประธานคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยวเป็นประธาน

43 total views, 2 views today

ข่าวทั่วไป

สถาบันคชบ…

วันที่ 12 ธันวาคม 2562 พนักงานของสำนักสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ ร่วมกิจกรรมในช่วงพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน และประชาชน เข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ หอประชุมจังหวัดลำปาง (ด้านหลังศาลากลางจังหวัดลำปาง)

71 total views, 1 views today

ข่าวทั่วไป

รอง ผวจ.ล…

วันที่ 11 ธ.ค.62 เวลา 14.00 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง รอง ผวจ.ลำปาง ตรวจเยี่ยม ส.คช. เพื่อหารือแนวทางการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวของ สถาบันฯ ในปฏิทินการท่องเที่ยวจังหวัด โดยบรรจุกิจกรรมท่องเที่ยวของ ส.คช. ในงบยุทธศาสตร์จังหวัดปี งปม.63 จากงบเหลือจ่ายจังหวัด และ งปม. จังหวัดปี 2564 พร้อมกับตรวจดูอาคารทรงงานในโรงช้างต้น เพื่อพิจารณาให้การสนับสนุนงบประมาณซ่อมแซมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อ

63 total views, no views today