ข่าวทั่วไป

ร่วมกิจกร…

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 พนักงานสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ และจิตอาสาพระราชทานร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาแหล่งศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น สถานที่ท่องเที่ยววิถีชุมชน และการรักษาระบบนิเวศของแม่น้ำวัง เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ซึ่งตรงกับวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ณ บริเวณหน้าอาคารมิวเซียมลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

1 total views, 1 views today

ข่าวทั่วไป

ส.คช. ให้…

20 กุมภาพันธ์ 2563
ว่าที่พันตรีอภิชาติ จินดามงคล ผู้อำนวยการสำนักสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ พร้อมด้วย ผู้บริหาร และคณะสัตวแพทย์ โรงพยาบาลช้างลำปาง ให้การต้อนรับ นางศรีสุดา วนภิญโญศักดิ์ รองผู้ว่าการด้านการตลาดยุโรป แอฟริกา ตะวันออกกลาง และอเมริกา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ในโอกาสนำ ผู้ประกอบการ บริษัทนำเที่ยว และสื่อมวลชน ตลาดหลักในยุโรป ร่วมกิจกรรม Elephant Experiential Learning Trip เพื่อให้ได้รับความรู้ด้านช้างไทย และข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ช้างไทยเพื่อการท่องเที่ยวที่ถูกต้อง โดยนำชมการอนุรักษ์บริบาลช้าง การทำกระดาษจากมูลช้างซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับมูลช้างและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง นำชมพื้นที่การดูแลช้างเลี้ยงปล่อยโขลง ณ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

11 total views, 4 views today

ข่าวทั่วไป

คณะผู้ปฏิ…

16 กุมภาพันธ์ 2563
ผู้จัดการส่วนอนุรักษ์ช้างลำปาง (น.สพ.ศรัณย์ จันทร์สิทธิเวช) ให้การต้อนรับ
คณะผู้ปฏิบัติธรรมคุ้มดวงแก้ว จังหวัดสมุทรปราการ ในโอกาสที่เดินทางมาเยี่ยมชมกิจกรรมการอนุรักษ์และบริบาลช้าง ณ โรงพยาบาลช้าง และรับมอบเงิน จำนวน 50,000 บาท สมทบกองทุนศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย เพือช่วยเหลือดูแลช้างเจ็บป่วย ณ โรงพยาบาลช้าง สถาบันคชบาลแห่งชาติ อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

29 total views, 1 views today

ข่าวทั่วไป

ผู้แทน ส.…

สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ ได้มอบหมายให้ หัวหน้างานส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรและประชาสัมพันธ์ (นางสาวปุณณดา จันทรสุข) เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมชี้แจงผลการดำเนินงาน การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เรื่อง การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน(ภาครัฐ) ตั้งแต่เวลา 08.00 น.ถึง16.30 น. ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ศาลากลาง จัวหวัดลำปาง

26 total views, 3 views today

ข่าวทั่วไป

ร่วมประชุ…

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 7.00 ​น.​ ผอ.ส.คช. (ว่าที่พันตรี อภิชาติ จินดามงคล) และหัวหน้าฝ่าย​อำนวยการ (น.ส.อรสา แต้สัมฤทธิ์)​ เข้าร่วมประชุมสภากาแฟจังหวัดลำปาง​ ซึ่งกระทรวง​คมนาคม​ กระทรวงทรัพยา​กรธรรมชาติฯ​ กระทรวงอุตสาหกรรม​ และบริษัทปูนซีเมนต์ไทย SCG เป็นเจ้าภาพจัดงาน​ในครั้งนี้ ณ​ สถานีรถไฟลำปาง​

41 total views, 4 views today

ข่าวทั่วไป

กิจกรรมวั…

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ จัดกิจกรรมเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2563
ในภาคเช้าจัดให้มีพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายพระภิกษุสงฆ์ 29 รูป โดยมี พนักงาน พุทธศาสนิกชน และนักท่องเที่ยว รวมถึงช้าง ได้ร่วมใส่บาตรโดยพร้อมเพรียง ณ บริเวณสันอ่างเก็บน้ำแม่สัน ส่วนในภาคบ่ายจัดให้มีกิจกรรมฟังเทศน์ธรรมและเวียนเทียน ณ บริเวณสันดอยเรือ ซึ่งเป็นสถานที่สำคัญที่อยู่ภายในสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

88 total views, 2 views today

ข่าวทั่วไป

ส.คช. รับ…

5 กุมภาพันธ์ 2563
สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ รับมอบเงินบริจาคสมทบเข้ากองทุนศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย จาก โครงการวิ่งเคียงคู่ช้าง – Share for Chang 2019 โดย นางสาวมาลาตี จันทรเมธากุล ผู้จัดการ บริษัท แอสซิส อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์วิสเซส จำกัด พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ของโครงการฯ ในฐานะผู้จัดงานฯ ได้นำเชคเงินสดจำนวน 200,000.- บาท (สองแสนบาทถ้วน) มอบให้เพื่อการอนุรักษ์และบริบาลช้างพร้อมสรุปผลการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งมีนักวิ่งจากทั่วประเทศ จำนวน 2,000 คน เข้าร่วมงาน และได้รับการโหวตคะแนนการจัดอันดับการจัดรายการวิ่งฮาร์ฟมาราธอน 2019 เป็นอันดีบที่ 10 จาก 3,000 รายการวิ่ง โดยข้อมูลจากเพจวิ่งไหนดี

74 total views, 4 views today

ข่าวทั่วไป

ผอ.ส.คช. …

วันที่ 5 ก.พ. 2563 ว่าที่พันตรี อภิชาติ จินดามงคล ผู้อำนวยการสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฎิบัติการนานาชาติ เปิดโลกโครงการคืนช้างสู่ธรรมชาติ โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ กล่าวเปิดงาน

65 total views, 3 views today

ข่าวทั่วไป

ร่วมอวยพร…

วันที่ 4 ก.พ. 2563 นางพรเพ็ญ วรวิลาวัณย์ ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ พร้อมด้วยว่าที่พันตรีอภิชาติ จินดามงคล ผู้อำนวยการสำนักสำนักสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ และคณะผู้บริหาร เข้าพบเพื่อมอบของขวัญและอวยพรเนื่องในวันคล้ายวันเกิดของแพทย์หญิงนลินี ไพบูลย์ ประธานกรรมการ บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้ จำกัด ผู้ให้การสนับสนุนการอนุรักษ์ช้างและบริบาลไทยของสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ มาโดยตลอดกว่า 25 ปี ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ยูนิตี้ จำกัด กทม

53 total views, no views today

ข่าวทั่วไป

ส.คช. เข้…

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวอรสา แต้สัมฤทธิ์ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ เป็นผู้แทนนสำนักสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ นำคณะพนักงานในสังกัด ร่วมวางพวงมาลา เนื่องในโอกาสวันทหารผ่านศึก เพื่อเชิดชูเกียรติและเผยแพร่เกียรติคุณเหล่าทหารกล้า ณ พระบรมราชานุเสาวรีย์ จอมพลมหาอำมาตย์เอก เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี มณฑลทหารบกที่ 32 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี จังหวัดลำปาง
สำหรับวันทหารผ่านศึก ตรงกับวันที่ 3 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็นวันที่รัฐบาลได้จัดตั้ง “องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก” ขึ้นเพื่อให้เป็นหน่วยงานถาวร ทำหน้าที่ให้การสงเคราะห์แก่ “ทหารผ่านศึก” และครอบครัวทหารผ่านศึกโดยตรง โดยมีการร่างพระราชบัญญัติองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก และประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา โดยวันนี้ของทุกปี องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก และครอบครัวทหารผ่านศึก ทหารนอกประจำการ และผู้ที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาความมั่นคงของชาติ จะร่วมกันจัดพิธีวางพวงมาลาที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เพื่อเป็นการแสดงความคารวะต่อดวงวิญญาณของเหล่านักรบผู้กล้า

60 total views, 1 views today