ข่าวทั่วไป

รับมอบแตง…

2 พฤษภาคม 2563
น.สพ.ทวีโภค อังควาณิช หัวหน้าฝ่ายอนุรักษ์ช้าง สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ รับมอบแตงโมจำนวน 5 ตัน จากคุณศรีเพชรรัตน์ ภาสพิชญ์ เพื่อเป็นอาหารช้างและ ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรพื้นที่จังหวัดสุโขทัย จากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเขื้อไวรัสโคโรนา 2019 พร้อมนี้ยังได้สมทบเงินเข้ากองทุนศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย จำนวน 2,000.-บาท (สองพันบาทถ้วน)

 108 total views

ข่าวทั่วไป

ออกตรวจรั…

25 เมษายน 63 ผู้อำนวยการสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ ได้ออกตรวจเยี่ยมหน่วยบริการตรวจรักษาและให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพช้างแก่ปางช้างเอกชนต่างๆที่ประสบปัญหาเนื่องจากโรคโควิดในท้องที่ จ.เชียงราย โดยทีมสัตวแพทย์ ของ ส.คช. ได้ดำเนินการออกตรวจระหว่างวันที่ 24-26 เมษายน 2563 ทั้งนี้ ได้มอบยาเวชภัณฑ์ที่จำเป็น และสมุนไพรบำรุงร่างกายช้างด้วย โดยได้ทำการออกตรวจเยี่ยมสุขภาพช้างในพื้นที่ จ.เชียงราย ได้แก่ Golden Triangle Asian Elephant Foundation, ปางช้างกะเหรี่ยงรวมมิตร และ Elephant Step ทั้งนี้ สุขภาพช้างโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดี มีปัญหาสุขภาพเล็กน้อย เช่น เจ็บขา เจ็บตา ฯลฯและในวันที่ 26เมษายน 2563 มีแผนเข้าเยี่ยมอีก 2 ปาง

 92 total views

ข่าวทั่วไป

ส.คช. มอบ…

24 เมษายน 2563
นายสุรัตน์ชัย อินทร์วิเศษ ผู้อำนวยการสำนักสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ พร้อมตัวแทนพนักงาน ส.คช. มอบหน้ากากป้องกันเชื้อโรค (Face Shield DIY) จำนวน 100 ชุด (รอบแรก) ที่พนักงานในสังกัดฯ ร่วมกันจัดทำขึ้น ให้กับศูนย์โควิด จังหวัดลำปาง โดย นางสมพร กิจสุวรรณรัตน์ รองนายแพทย์สาธารณสุขลำปาง เป็นผู้รับมอบ เพื่อส่งต่อไปยังโรงพยาบาลอำเภอต่าง 13 อำเภอในจังหวัดลำปาง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ในจังหวัดลำปางที่ขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ฯ ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง

 100 total views

ข่าวทั่วไป

บรรเทาภัย…

21 เมษายน 2563
ผู้อำนวยการสถาบัคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ ฯ ได้มอบหมายให้ส่วนจัดการสิ่งแวดล้อม จัดรถบรรทุกน้ำไปเติมไว้สำหรับอุปโภคและบริโภคในศูนย์บริบาลช้างบ้านปางหละ อ.งาว จ.ลำปาง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและลดปัญหาการขาดเเคลนน้ำในฤดูแล้ง

 90 total views

ข่าวทั่วไป

พัฒนาแหล่…

21 เมษายน 2563
ผู้อำนวยการสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ พร้อมพนักงานในสังกัดฯ ร่วมกับ อุทยานแห่งชาติถ้าผาไท ชุมชนบ้านปางหละ และจิตอาสา พัฒนาแหล่งน้ำที่ใช้ผลิตประปาภูเขาสำหรับประชาชนและช้างในชุมชนบ้านปางหละและศูนย์บริบาลช้างบ้านปางหละ ต.บ้านหวด อ.งาว จ.ลำปาง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและปัญหาขาดแคลนน้ำใช้ในช่วงฤดูแล้ง

 96 total views

ข่าวทั่วไป

รับมอบอาห…

20 เมษายน 2563
ผู้อำนวยการสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ (นายสุรัตน์ชัย อินทร์วิเศษ) รับมอบอาหารสำหรับช้าง (ผักและผลไม้) จาก ดต.วสุอนันต์ สาลีพันธ์ หัวหน้าชุดกองกำกับการ 4 กองบังคับการปราบปรามการกระทำเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.ลำปาง(กก.4บก.ปทส.จว.ลป.) พร้อมคณะ เพื่อเป็นการช่วยเหลือช้างให้มีอาหารเสริมในระหว่างปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังเชื้อโรคระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19) และบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว ณ สถาบันคชบาลแห่งชาติ อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

 88 total views,  1 views today

ข่าวทั่วไป

ดับไฟบริเ…

19 เมษายน 2563
สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ สนับสนุนรถบรรทุก พร้อมเจ้าหน้าที่ ช่วยดับไฟไหม้บริเวณพื้นที่ของสมาชิกหมู่บ้านป่าไม้สวนป่าทุ่งเกวียน อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

 96 total views

ข่าวทั่วไป

เพิ่มจุดค…

สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ ฯ ได้เพิ่มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโคโรนา 2019(COVID 19) โดยเพิ่มจุดคัดกรองผู้ใช้เส้นทางผ่านสวนป่าทุ่งเกวียนไปยังหมู่บ้านแม่ตานน้อยจำนวน 2จุด ได้แก่ ด่านทางเข้าสวนป่าทุ่งเกวียน ริมถนนลำปาง-เชียงใหม่ และ ด่านตรวจท้ายหมอนไม้จากหมู่บ้านแม่ตานน้อย ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

 85 total views

ข่าวทั่วไป

ส.คช. รับ…

15 เมษายน 2563
นายสุรัตน์ชัย อินทร์วิเศษ ผู้อำนวยการสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ รับมอบช้างพลายทรัพย์ไพวัลย์ อายุ 16 ปี พร้อมตั๋วพิมพ์รูปพรรณ โดยนายบุญ ชาติพาณิชย์ เจ้าของช้างที่บริจาคมีความประสงค์จะให้ช้างพลายทรัพย์ไพรวัลย์ ได้อยู่รวมโขลงกับครอบครัวที่ได้บริจาคมาล่วงหน้าแล้ว 14 เชือก ให้สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ เลี้ยงดูและดูแลต่อไป ณ ที่ว่าการอำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

 96 total views

ข่าวทั่วไป

บรรเทาภัย…

14 เมษายน 2563
ผู้อำนวยการสถาบัคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ ฯ ได้มอบหมายให้ส่วนจัดการสิ่งแวดล้อม สนับสนุนรถบรรทุกน้ำนำน้ำประปาภูมิภาคจังหวัดลำปาง และน้ำจากลำห้วยบ้านร่องต้า อ.งาว จ.ลำปาง ไปช่วยเหลือประชาชนไว้สำหรับอุปโภคและบริโภคในเขตพื้นที่บ้านปางหละ อ.งาว จ.ลำปาง เพื่อเบาเทาความเดือดร้อนในช่วงฤดูแล้ง

 81 total views