ผอ.ส.คช. …

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563 ว่าที่พันตรีอภิชาติ จินดามงคล ผู้อำนวยการสำนักสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ พร้อมด้วยผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดลำปาง เข้าอวยพรและขอพรจากนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ , นายสิธิชัย จินดาหลวง , นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และนายพินิจ แก้วจิตคงทอง ปลัดจังหวัด เนื่องในวารดิถีขึ้นปีใหม่ 2563 โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่น มีทั้งส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ เดินทางร่วมอวยพรและขอพรจากผู้ว่าราชการจังหวัดกันอย่างเนืองแน่น

 252 total views

ผอส.คช. แ…

วันที่ 19 พ.ย.2562 เวลา 7.00 น. – 9.00 น. ผอส.คช. และ หฝ.อก. เข้าร่วมประชุมสภากาแฟ ตามวัตถุสงค์ของทางจังหวัดลำปาง เพื่อหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างหน่วยงานะราชการ, รัฐวิสาหกิจและเอกชน ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

 344 total views

รับสมัครช…

สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ เปิดรับสมัครช้างที่มีอายุตั้งแต่ 3 ขวบ ขึ้นไปหรือนายสัตวแพทย์และคณะกรรมการคัดเลือกได้พิจารณาแล้ว เห็นควรให้เข้าฝึกได้หากอายุไม่ครบ 3 ขวบ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไปตามวันเวลาราชการ (8.30 น. – 16.30 น.) รับสมัครจำนวนจำกัดเพียง 5 เชือก เท่านั้น

สมัครได้ที่ โรงเรียนฝึกควาญช้างและช้าง สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภฯ 272 หมู่ 6 ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 52190

สอบถามได้ที่

โทร. 054- 829313 สำนักงานโรงเรียนฝึกควาญช้างและช้าง

มือถือ 089 – 868- 2839 นายสรวิชญ์  มายะ หัวหน้างานโรงเรียนฝึกควาญช้างและช้าง

อีเมล์ elephants.school@gmail.com , info@thailandelephant.org

หมายเหตุ โครงการฯนี้ เป็นโครงการที่ได้งบประมาณจากรัฐบาล ซึ่งไม่มีการเรียกเก็บเงินใดๆ จากเจ้าของช้าง/เจ้าของปางช้าง หรือควาญช้างทั้งสิ้น

เอกสารประกอบโครงการ

 562 total views

ผอ.สคช. เ…

วันที่ 1​ กรกฎาคม​ 2562 ว่าที่พันตรีอภิชาติ​ จินดามงคล​ ผู้อำนวยการสำนักสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ พร้อมพนักงานในสังกัดฯ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์​ จอมพลและมหาอำมาตย์เอกเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี​ เพื่อรำลึกถึงวีรกรรมและความเสียสละของท่าน และประกอบพิธีทางศาสนาเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามณฑลทหารบกที่ 32 ณ​ มณฑลทหารบกที่​ 32 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี จ.ลำปาง

 471 total views

สถาบันคชบ…

30 พฤษภาคม 2562
สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระเกียรติคุณและแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพระองค์ผู้ทรงบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่ประเทศชาตินานัปการ ณ บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว สวนพฤกษชาติ กฟผ. แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

 497 total views,  1 views today

บ.ไทยก๊อส…

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 น.สพ.ดร.สิทธิดช มหาสาวังกุล ที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านสัตวแพทย์ ประจำ ออป. เป็นตัวแทนหน่วยงาน รับมอบ เวชภัณฑ์ บริจาค เพื่อใช้ในการรักษาพยาบาลช้างเจ็บป่วย จาก บ.ไทยก๊อส จำกัด โดยมี คุณ ฐานิศร์ ไชยกุลงามดี ผู้จัดการทั่วไป คุณ ธนิศ ชุติมาวรกุล ผู้จัดการฝ่ายบริหาร พร้อมตัวแทนพนักงานบริษัท มอบเวชภัณฑ์ จำนวน 50 ลัง รวมมูลค่า 200,000บ ( สองแสนบาท ) ซึ่งเวชภัณฑ์ ดังกล่าว ประกอบด้วย สำลี ผ้าก๊อส แผ่นรองซับ ชุดทำแผลปลอดเชื้อ ชุดผ่าตัดปลอดเชื้อ ทั้งนี้ ในช่วงที่ผ่านมา บ.ไทยก๊อส ได้สนับสนุนเวชภัณฑ์สำหรับการรักษาช้างเจ็บป่วย ในความดูแล ของ ออป. ด้วยดีเสมอมา

 647 total views,  2 views today

ร่วมแสดงค…

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ (นางสาวอรสา แต้สัมฤทธิ์), หัวหน้าฝ่ายอนุรักษ์ช้าง (นายทวีโภค อังควานิช), ผู้จัดการส่วนการเรียนรู้และประชาสัมพันธ์ (ว่าที่ร้อยโทสัมฤทธิ์ แพทย์เพียร) และผู้ปฏิบัติงานของสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ เป็นตัวแทนของสถาบัน เข้าร่วมแสดงความยินดี กับท่านเสน่ห์ สาธุธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 ซึ่งได้รับการแต่งตั้งในตำแหน่งรองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ณ อาคาร 36 ปี สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1

 496 total views

ลำปางเย็น…

ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 จังหวัดลำปางได้ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพนักงานสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562 และโครงการ “ลำปางเย็นสบาย เขียวสวยด้วยมือเรา” ณ วัดพระธาตุสันดอน ตำบลวังเงิน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00น.

 529 total views

สคช.ร่วมส…

วันที่ 17 เมษายน 2562 นางสาวอรสา แต้สัมฤทธิ์ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ พร้อมพนักงานในสังกัด เข้าร่วมงานพิธีดำหัวเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2562 โดยได้ร่วมสักการะอนุสาวรีย์พ่อเจ้าทิพย์ช้าง สักการะพระเถระชั้นผู้ใหญ่ ณ วัดพระเจดีย์ซาวหลัง วัดต้นธงชัย วัดพระแก้วดอนเต้า และวัดบุญวาทย์วิหาร ตามลำดับ จากนั้นเข้าร่วมพิธีรดน้ำดำหัวผู้ว่าราชการจังหวดลำปาง และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

 580 total views