โรงพยาบาล…

สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ    ขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และบริษัทโกสินทร์เวชภัณฑ์ จำกัด ที่ให้การอนุเคราะห์กล้องเอ็นโดสโคป (กล้องขนาดเล็กที่มีลักษณะเป็นท่อยาวและมีเลนส์ติดที่ปลายท่อ) เพื่อตรวจวินิจฉัยโรคให้กับช้างพลายแรมโบ้ ช้างลากไม้ของชาวบ้านในพื้นที่ภาคใต้ ที่เข้ามารักษาอาการขาบวมที่โรงพยาบาลช้างสาขาภาคใต้ จ. กระบี่
โดยหลังจากที่เข้ารักษาตัวได้เพียง 1 วัน ก็พบว่ามีอาการงวงบวมและมีหนองไหลออกมา สัตวแพทย์จึงได้ทำการตรวจวินิจฉัยโรค โดยใช้กล้องเอ็นโดสโคปเพื่อส่องตรวจภายในงวง และเก็บสารคัดหลั่งเพื่อทำการเพาะเชื้อ เพื่อให้ทราบว่าอาการอักเสบเกิดจากเชื้อโรคชนิดใด ซึ่งจะใช้ช่วยให้การรักษาถูกต้อง แม่นยำ มีประสิทธิภาพที่สุด ในระหว่างนี้คุณหมอจะให้ยาเพื่อลดอาการอักเสบและล้างทำความสะอาดงวงให้ช้างพลายแรมโบ้เป็นประจำทุกวัน

 

915 total views, no views today

ช้างอาการ…

 

สีดอ ยะหลี่ มาโรงพยาบาลด้วยอาการซึม ไม่กินอาหารและน้ำ คาดว่าน่าจะมีอาการท้องผูกหรือท้องอืด

606 total views, no views today

สถาบันคชบ…

วันที่ 5 ก.พ. 61 โรงพยาบาลช้าง สถาบันคชบาลแห่งชาติฯ ร่วมกับ คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ ชมรมปางช้างเชียงใหม่ และสัตวแพทย์จากหน่วยงานเอกชน จัดอบรมเรื่อง “ธนาคารเลือดช้าง” เพื่อเพิ่มทักษะความชำนาญให้แก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลช้าง ในขั้นตอนการปฏิบัติงานของธนาคารเลือดช้าง รวมทั้งซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการบันทึกภาพและวีดีทัศน์ สำหรับใช้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการบริจาคเลือกช้างให้ปางช้างเอกชน โดยการจัดอบรมดังกล่าว มีการอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ณ โรงพยาบาลช้าง และอาคารงานวิจัยและบริการวิชาการ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ และภาคปฏิบัติต่อเนื่อง ณ โรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้งนี้ การจัดตั้งธนาคารเลือดช้าง มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดเก็บเลือดไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉิน และใช้ในการรักษาช้างป่วย โดยเฉพาะโรคเกี่ยวกับระบบเลือด เช่น เฮอร์ปีส์ไวรัสในช้าง (EEHV) ซึ่งการถ่ายเลือดหรือส่วนประกอบของเลือดมีความจำเป็นอย่างมากในการรักษา สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ ในฐานะที่เป็นหน่วยงานหลักที่รองรับช้างป่วยหนักและต้องการเลือดจากธนาคารเลือดช้างมากที่สุด จึงมีความยินดีและสนับสนุนการก่อตั้งธนาคารเลือดช้าง โดยเป็นสถานที่ในการจัดเก็บเลือดและส่วนประกอบของเลือด เพื่อนำไปใช้ในการรักษาพยาบาลช้างป่วยต่อไปในอนาคต

 

586 total views, no views today

ภาพบรรยาก…

ภาพบรรยากาศในวันที่ 29 มกราคม 2561 โรงพยาบาลช้าง สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ ได้มีการตรวจสุขภาพช้างประจำเดือนมกราคม โดยการตรวจสุขภาพช้างจะมีประจำทุกๆเดือน เพื่อเฝ้าระวังโรค อาการผิดปกติต่างๆของช้าง รวมถึงพัฒนาการ การเจริญเติบโตของช้าง

521 total views, no views today

ภาพบรรยาก…

ภาพบรรยากาศโครงการ “ห้องปฏิบัติการเพื่อวินิจฉัยโรค EEHV”
จัดขึ้น วันที่ 19 – 21 มกราคม 2561 ณ.ศูนย์วิจัยและเฝ้าระวังโรคช้าง ฝั่งตรงข้ามกับศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย

เกร็ดความรู้ : โรค EEHV ย่อมาจาก Elephant endotheliotropic herpes viruses เรียกว่าโรคเฮอร์ปีส์ไวรัสในช้าง เป็นโรคไวรัสที่มีความร้ายแรงมากต่อชีวิตลูกช้างเอเชีย โดยปีที่ผ่านมา มีลูกช้างอย่างน้อย 14 เชือก เสียชีวิตจากโรคนี้ ซึ่งช้างที่มีความเสี่ยงมักมีอายุระหว่าง 1-4 ปี เชื้อจะแสดงอาการรุนแรงและเฉียบพลันในช้างเอเชียมากกว่าช้างแอฟริกา โดยไวรัสจะทำลายผนังหลอดเลือดและแพร่กระจ่ายไปตามกระแสเลือด ไปยังอวัยวะต่างๆทั่วร่างกาย ทำให้เกิดการบวมน้ำใต้ผิวหนัง บริเวณหัว งวง คอ ขาหน้า เมื่อแสดงอาการแล้วจะตายอย่างเฉียบพลันภายใน 1-7 วัน การตรวจพบเชื้อที่รวดเร็วและให้การรักษาอย่างทันท่วงทีจะสามารถรักษาชีวิตช้างไว้ได้

614 total views, 1 views today