กิจกรรม ห้องเรียนของช้าง / Elephant Educational Demonstrations


ใช้เวลาประมาณ 40 นาที

จุดเด่นของนิทรรศการ ของศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยได้แก่การสาธิตการทำไม้ด้วยช้างซึ่งแพร่หลายในอดีตและถูกห้ามในปี พศ. 2532 นอกเหนือจากการแสดงความสามารถของช้างที่แล้ว การสาธิตการทำไม้ด้วยช้างยังเป็นการแสดงความสามารถของควาญช้างในการควบคุมช้างในการทำไม้อีกด้วย อาทิเช่น การใช้ภาษาในการควบคุม ซึ่งมีมากกว่า 35-40 คำ และการใช้การเคลื่อนไหวของร่างกาย เป็นต้น

ด้านศิลปะ มีการแสดงความสามารถของช้างเช่น แสดงการวาดภาพ ได้แก่ ภาพตามจิตนาการ และ ภาพเหมือนจริง โดยช้างของศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยวาดภาพครั้งแรกในปี พศ 2540และ ระหว่างการแสดงของช้าง นักท่องเที่ยวสามารถซื้อรูปวาดช้างเป็นของที่ระลึกได้ และยังสามารถเลือกรูปวาดแบบต่างๆในห้องแสดงผลงานของช้างตรงบริเวณลานแสดงช้าง

มีวันละ 3 รอบ แสดงทุกวัน ยกเว้น วันช้างไทย ( วันที่ 13 มีนาคม ของทุกปี )

Elephant Educational Demonstrations and Shuttle Bus

(about 40 minutes roundtrip)

The main feature of our educational elephant presentation is to showcase the intelligence and strength of elephants. In 1989, the Thai government issued a nation-wide decree ending the use of elephants as laborers in the timber industry. Here, the traditional logging techniques of the past are demonstrated in a safe and educational atmosphere, showcasing the mahout’s capable control of an elephant and the elephant’s understanding of more than 35-40 command words along with the mahouts body language.

At our center in 2006, it was discovered that elephants could produce beautiful paintings, either in abstracts (with each elephant having their own distinctive brush stroke) or in the form of portraits (with the help of a mahout).  Elephants paint during the show, and audiences have the opportunity to purchase either one of those paintings or one from the collection in our Elephant Art Gallery. Proceeds from artwork sales go into supporting the care of elephants at the center.

*Prior to the elephant educational presentations at 10am and 1:30pm, you can view elephants bathing with the mahouts down at the pond at 9:45am and 1:15pm.

Elephant Educational Demonstrations have 3 times/day
เวลา / Show Time

ช่วงเช้า (Morning)          11.00 น. / 11.00 a.m.
ช่วงบ่าย (Afternoon)      13.30 น. / 1.30 p.m.

อัตราค่าบริการ
Price of Elephant Educational Demonstrations

นักท่องเที่ยวสามารถเลือกใช้บริการได้ ดังนี้
1. รถรางบริการ/ by Shuttle Bus
ผู้ใหญ่ 100 บาท เด็ก 50 บาท
Adult 200 Baht Child 150  Baht

2. รถยนต์ส่วนบุคคล/ by Private Car
ผู้ใหญ่ 100 บาท เด็ก 50  บาท
Adult 200 Baht  Child 150 Baht
ค่าธรรมเนียมรถ 50  บาท

3. นั่งช้างชมช้างเข้ามา/ by Elephant Ride
ผู้ใหญ่ 150 บาท  เด็ก 150 บาท
Adult 250 Baht  Child 250 Baht

** ค่าธรรมเนียมทุกรายการรวมเข้าชมแล้ว

หมายเหตุ ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

โทรศัพท์ (Tel.) 054 829 322 

 

 26,700 total views,  8 views today