นั่งช้างชมธรรมชาติ

กิจกรรมนั่งช้างชมธรรมชาติ ให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 08:00 น. จนถึง 15:30 น. นักท่องเที่ยวสามารถเลือกระยะเวลาในการนั่งเป็น 10 นาที 30 นาที และ 1 ชั่วโมง ซึ่งช้าง 1 เชือก สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้  จำนวน 2 คน

อัตราค่านั่งช้างชมธรรมชาติ

รอบ 10 นาที
ผู้ใหญ่
– ชาวไทย    อัตราค่าบริการ 100.-บาท/คน

– ชาวต่างประเทศ อัตราค่าบริการ 200.- บาท/คน

เด็ก (ความสูงต่ำกว่า 135 เซนติเมตร)
– ชาวไทย    อัตราค่าบริการ 30.-บาท/คน

รอบ 30 นาที
– ชาวไทย และชาวต่างประเทศ เหมาจ่าย 500.-บาท/ช้าง 1 เชือก

รอบ 1 ชั่วโมง
– ชาวไทย และชาวต่างประเทศ เหมาจ่าย 1,000.-บาท/ช้าง 1 เชือก

Traditional Elephant walk are available for the guest every day from 08:00 a.m. until 03:00 p.m. There are service for ridding 10 minutes, 30 minutes and    1 hour. The available are 2 guests per 1 elephant ridding service.

Rate of Elephant walk

10 minutes
-adult

Thai 100 Baht per person
Foreigner 200 Baht per person

-Children (taller than 135 cm. price as adult)
Thai 30 Baht per person

30 minutes
Thai and foreigner 500 Baht per elephant

1 Hour
Thai and foreigner 1,000 Baht per elephant


 8,091 total views,  2 views today