บริการนั่งช้าง-ชมช้างโขลง / Elephant Ride – Watching the Herd

นั่งช้างหลังเปล่า / Bare Back
– ผู้ใหญ่/เด็ก 125.-บาท/คน

– Adult/Child 200.- Baht

นั่งช้างบนแหย่ง / Howdah
– ผู้ใหญ่ 200.-บาท / เด็ก 125.-บาท
– Adult 400.-Baht / Child 200.- Baht

ชมช้างโขลง (เสาร์ – อาทิตย์ 14.30 – 15.30) / Watching the Herd (Sat – Sun fromt 2.30PM to 3.30PM)
– ผู้ใหญ่ 100.-บาท / เด็ก 50.-บาท
– Adult 200.-Baht / Child 150.- Baht

 9,646 total views,  4 views today