นั่งช้างชมธรรมชาติ

กิจกรรมนั่งช้างชมธรรมชาติ ให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 08:00 น. จนถึง 15:30 น. นักท่องเที่ยวสามารถเลือกระยะเวลาในการนั่งเป็น 10 นาที 30 นาที และ 1 ชั่วโมง ซึ่งช้าง 1 เชือก สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้  จำนวน 2 คน

อัตราค่านั่งช้างชมธรรมชาติ

รอบ 10 นาที
ผู้ใหญ่
– ชาวไทย    อัตราค่าบริการ 100.-บาท/คน

– ชาวต่างประเทศ อัตราค่าบริการ 200.- บาท/คน

เด็ก (ความสูงต่ำกว่า 135 เซนติเมตร)
– ชาวไทย    อัตราค่าบริการ 30.-บาท/คน

รอบ 30 นาที
– ชาวไทย และชาวต่างประเทศ เหมาจ่าย 500.-บาท/ช้าง 1 เชือก

รอบ 1 ชั่วโมง
– ชาวไทย และชาวต่างประเทศ เหมาจ่าย 1,000.-บาท/ช้าง 1 เชือก

A traditional elephant walk while on an elephant is available for guests every day from 08:00 a.m. until 03:00 p.m. These rides are given on the wooden framed “howda” and are available for 10, 30, or 60 minutes (maximum 2 guests per elephant).

Elephant Walk Rates

10 minutes

Adult Thai: 100 Baht per person

Adult Foreigner: 200 Baht per person

Children: 30 Baht per child (taller than 135 cm. priced as adult)

30 minutes

Thais and foreigners: 500 Baht per elephant

1 Hour

Thais and foreigners: 1,000 Baht per elephant


 8,919 total views,  1 views today