ผลิตภัณฑ์จากมูลช้าง

ปุ๋ยมูลช้าง

เป็นปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ผลิตจากมูลช้าง ด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ ถูกต้องตามหลักวิชาการ ประกอบด้วยธาตุอาหารที่จำเป็นต่อพืชครบถ้วน มีคุณสมบัติทำให้ดินมีความสามารถในการเก็บความชื้น และถ่ายเทอากาศได้ดี เพิ่มจุลินทรีย์ในดิน และมีส่วนผสมเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า ควบคุมเชื้อราสาเหตุของโรคโคนเน่า รากเน่า เชื้ออโซโตแบคเตอร์ ช่วยตรึงไนโตรเจนให้กับต้นพืช และมีส่วนผสมช่วยเสริมสร้างการเจริญเติบโตและความแข็งแรงของพืช ทั้งราก ลำต้น ใบ และมีส่วนผสมช่วยกักเก็บปุ๋ยในดินได้นาน และช่วยดูดซับสารพิษในดิน ช่วยทำให้ดินร่วนซุย น้ำผ่านได้ดี และมีส่วนผสมที่ช่วยปรับสภาพดินและโครงสร้างของดิน ลดความเป็นกรดและแก้ปัญหาดินเปรี้ยว ช่วยปรับ PH ในดินและปัญหาพืชไม่ดูดธาตุอาหารเป็นต้น

   

Elephant manure is a wonderful biological fertilizer. Elephant dung is known to contain the following properties:

  • Contains nutrients essential to plants
  • Keeps soil moist
  • Aerates the soil
  • Increases soil microorganisms and a mixture of trichoderma
  • Controls fungus and causes of root diseases
  • Provides nitrogen to plants
  • Promotes plant growth and strength
  • Absorbs toxins in the soil
  • Conditions soil and adds to soil structure
  • Reduces acidity and improves PH

At TECC, we are caring for many elephants including those at the hospital under the supervision of a veterinarian. Each day these elephants produce a large amount of dung. We utilize this resource, keeping it as a key ingredient in the production of methane, and as an ingredient in the production of organic fertilizer.

The remainder of the dung is used to produce a uniquely patterned paper. Tourists at the center may visit our Dung Paper Factory to see and understand the actual process of making paper. Elephant dung paper products such as cards, books, sheets of paper and photo frames are available there for purchase.

ขั้นตอนการผลิตมูลช้าง

            1) นำวัตถุดิบต่างๆที่เตรียมไว้มาชั่งน้ำหนักตามอัตราส่วนในสูตรการหมักปุ๋ย

            2) นำมาใส่ในบล็อก ขนาด 2×2 เมตร โดยจะหมักรวมกองเป็นชั้นๆ จำนวน 5 ชั้น ต่อ 1 บล็อก ซึ่งแต่ละชั้น จะราดด้วยน้ำจุลินทรีย์ประยุกต์ โดยใช้ทั้ง EM ขยาย และจุลินทรีย์เฉพาะสาร พด.1 และ พด.3

            3) หมักและพลิกกลับกอง ทุก 7 วัน โดยใช้ระยะเวลาในการหมักนาน 3-4 เดือน

            4) ครบกำหนดแล้วนำมาผึ่งให้แห้งพอประมาณ แล้วนำเข้าเครื่องตีปั่น เพื่อให้ปุ๋ยมีความละเอียดและกรองเอาเศษหินและกรวดที่ไม้ต้องการออก

            5) บรรจุปุ๋ยชีวภาพจากมูลช้างใส่กระสอบ โดยใช้ชื่อทางการค้าว่า ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพจาก มูลช้าง ตราศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย ภายใต้สโลแกนปุ๋ยดี ปุ๋ยคุณภาพเหมาะสำหรับคนรักษ์ช้างและต้นไม้

กระดาษมูลช้าง

เป็นกระดาษผลิตจากมูลช้าง โดยทางสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ ได้ดำเนินการสร้างมูลค่าเพิ่มจากมูลช้าง โดยจัดทำโครงการนำมูลช้างมาผลิตเป็นกระดาษที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้รับความร่วมมือระหว่าง สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) Biodiversity-based Economy Development Office (BEDO) ซึ่งมีขั้นตอนการผลิตกระดาษมูลช้าง ดังนี้

Here there is an elephant in the care of the sick, and many elephant in several places including a number of elephant under the supervision of a veterinarian. Each day these elephant would take a large amount of the dung. Thus it is the problem of dung disposal. But we can deal with this effectively because every day the dung will be kept to a key ingredient in the production of methane and as an ingredient in the production of organic fertilizer.
The remainder will be used to produce paper which has the beautiful pattern and priority to heat treatmentprocesses. The tourist can visit and see how to make the paper every day at elephant dung paper factory. Moreover you can also visit and buy elephant dung paper products like post cards, photo frame and etc. as a souvenir before living.

            1) เริ่มจากการเก็บมูลช้างจากโรงช้างจำนวน 100 กิโลกรัม และปอสา 30 กิโลกรัม

            2) จากนั้นก็นำมูลช้างไปล้าง และปอสา ต้มเป็นเวลา 5 ชั่วโมง โดยใช้โปแตสเซียมไฮดรอกไซด์ จำนวน 2 กิโลกรัม เพื่อให้มูลช้างและปอสาเปื่อยยุ่ย

            3) นำมูลช้างและปอสามาล้างในน้ำให้สะอาดแล้วนำไปปั่นในเครื่องปั่นเพื่อตัดเส้นใย เป็นเวลา 2 ชั่วโมง

            4) จากนั้นนำมาล้างด้วยน้ำสะอาดแล้วคัดแยกกากออกเหลือในส่วนที่ละเอียดไว้

            5) จากนั้นนำไปชั่งน้ำหนักและแบ่งเป็นลูกๆเท่าๆกัน ประมาณ 4 ขีด

            6) นำลูกที่ได้นี้ไปละลายในถังแล้วใส่สารกระจายเยื่อลงไปจากนั้นก็เทลงในเฟรมกระจายไปให้ทั่วๆเฟรม

            7) นำเฟรมนั้นไปตากแดด ประมาณ 1-2 วัน

นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมกรรมวิธีการผลิตกระดาษมูลช้างได้ทุกวัน และสามารถเลือกชมสินค้าที่ทำมาจากกระดาษมูลช้างเป็นของที่ระลึกก่อนกลับบ้าน เช่น โพสการ์ดมูลช้าง อัลบัมใส่รูปและสินค้าอื่นๆ

 6,326 total views,  2 views today