ช้างอาบน้ำ

การแสดงช้างอาบน้ำ มีวันละ 2 รอบ
Elephant Bathing have 2 times/day

เวลา / Show Time
ช่วงเช้า (Morning)            09.45 น. / 09.45 a.m.
ช่วงบ่าย (Afternoon)        13.15 น. / 1.15 p.m.

มีช้างลงอาบน้ำอย่างพร้อมเพียงกัน หลังจากนั้นช้างทั้งหมดจะถือหางของแต่ละเชือกและเดินทางเข้าสู่ลานแสดง
การแสดงช้างอาบน้ำของศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจมาก โดยธรรมชาติแล้วช้างชอบอาบน้ำเพื่อระบายความร้อน และช้างจะอาบน้ำวันละหนึ่งถึงสองครั้ง ซึ่งช้างจะใช้งวงพ่นน้ำใส่ต้วเอง และควาญช้างจะช่วยทำความสะอาด และบ่อยครั้งจะมีนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศในกิจกรรมโฮมสเตย์เข้าร่วม อาบน้ำให้ช้าง อย่างสนุกสนาน ส่วนนักท่องเที่ยวที่มีกล้องถ่ายรูปไม่ควรพลาดโอกาสที่จะได้รูปสวยๆ เป็นของที่ระลึกก่อนกลับบ้าน

Elephant enjoy bathing together at the time then all of them walking and grab the tail each other perform in parade a head for the show ground.

Elephant bathing show is activity which attracts many guest come to watching them. Naturally they love to get soak and bathing for reduce heat and normally they bathing one or two time each day. Elephant will use trunk spray water on the body then mahout will clean up dirt and washing them properly. Participate and having fun with bathing for elephant. By the way a guest who has camera shouldn’t miss a chance to get a beautiful picture as a good memorize before leaving.

 8,215 total views,  2 views today