15.โปรแกรมฝึกขี่ช้างเบื้องต้น 10 วัน / The Basis Mahout Training Course in 10 days

15.โปรแกรมฝึกขี่ช้างเบื้องต้น 10 วัน / The Basis Mahout Training Course in 10 days

ราคา 35,500.- บาทต่อท่าน / THB 35,500 per person

รายละเอียดโปรแกรม / Detail Program

วันที่ 1 / Day 1

ช่วงเช้า / Morning               

 • ลงทะเบียน เปลี่ยนชุดหม้อฮ่อม และสักการะพระพิฆเนศ
  Register / get change to be mahout uniform and ceremony respect to GRANETCHA   (God of elephant)
 • เรียนรู้ข้อมูลเกี่ยวกับช้างและคำสั่งที่ใช้กับช้าง
  Learn about elephant information and elephant command words
 • แนะนำควาญช้าง ช้าง และเจ้าหน้าที่
  Introduce the mahout, elephant and start training

ช่วงบ่าย / Afternoon

 • ฝึกการขี่ช้าง
  Further training
 • เรียนวิธีการผูกโซ่ช้างและถอดโซ่ช้าง และการใส่โซ่บนคอช้าง
  Learn how to chain – unchain elephant and put the chain on the elephant’s neck
 • ขี่ช้างไปผูกไว้ในป่า
  Ride elephant into the jungle to be chained

 

วันที่ 2 / Day 2

ช่วงเช้า / Morning

 • ขี่ช้างเพื่อไปชมการแสดงช้างที่ลานแสดงช้าง
  Ride the elephant to see the show at the elephant center
 • เรียนรู้วิถีการทำกระดาษจากมูลช้าง
  Learn how to making elephant dung paper

ช่วงบ่าย / Afternoon

 • ขี่ช้างกลับโรงเรียนฝึกควาญช้างและช้าง
  Ride the elephant back to College
 • เรียนวิธีการผูกโซ่ช้างและถอดโซ่ช้าง และการใส่โซ่บนคอช้าง
  Learn how to chain, unchain elephant and put the chain on the elephant’s neck
 • ขี่ช้างไปผูกไว้ในป่า
  Ride elephant into the jungle to be chained

 

วันที่ 3 / Day 3

ช่วงเช้า / Morning

 • ขี่ช้างไปโรงพยาบาลช้าง
  Ride the elephant to the elephant hospital
 • เรียนรู้การเป็นผู้ช่วยสัตวแพทย์
  Learn to be vet’s assistant

ช่วงบ่าย / Afternoon

 • ขี่ช้างกลับโรงเรียนฝึกควาญช้างและช้าง
  Ride the elephant back to the college
 • ขี่ช้างไปผูกไว้ในป่า
  Ride the elephant into the jungle to be chained

 

วันที่ 4 / Day 4

ช่วงเช้า / Morning

 • เรียนรู้วิธีการทำอุปกรณ์ที่ใช้กับช้าง
  Learn how to make elephant equipment

ช่วงบ่าย / Afternoon

 • เรียนรู้วิธีการทำอุปกรณ์ที่ใช้กับช้าง
  Learn how to make elephant equipment
 • ขี่ช้างไปผูกไว้ในป่า
  Ride the elephant into the jungle to be chained

 

วันที่ 5 / Day 5

ช่วงเช้า / Morning

 • เดินทางไกลเข้าไปในป่าเพื่อหาสมุนไพรสำหรับทำยาบำรุงกำลังช้าง
  Walk far to the jungle to find herb for making elephant medicine

ช่วงบ่าย / Afternoon

 • เรียนรู้วิธีการทำยาบำรุงกำลังช้าง และฝึกขี่ช้าง
  Learn how to make elephant medicine/ Further training

 

วันที่ 6 / Day 6

ช่วงเช้า / Morning

 • ฝึกขี่ช้าง / เรียนรู้วิธีการใช้คำสั่งในการเก็บของจากพื้น / เรียนรู้วิธีการเตรียมแหย่งใส่บนหลังช้าง
  Further training / Learn to use the commands on the ground / Learn to prepare the basket on elephant’s back

ช่วงบ่าย / Afternoon

 • เรียนรู้วิธควบคุมช้างตกมัน
  Learn how to control musth elephant
 • ขี่ช้างไปผูกไว้ในป่า
  Ride elephant into the jungle to be chained

 

วันที่ 7-9 / Day 7-9

ช่วงเช้าและช่วงบ่าย / Morning and Afternoon

 • นอนค้างที่บ้านพักในป่า 2 คืน
  Stay overnight in the jungle camp for 2 nights – Jungle “Banquet” with mahout
 • เรียนรู้วิถีชีวิตควาญช้าง และสนทนา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับชีวิตควาญช้าง
  Learn the mahout’s way of life – discuss mahout life

 

วันที่ 10 / Day 10

ช่วงเช้า / Morning

 • ทดสอบการควบคุมช้าง การขี่ช้าง การขึ้นบนหลังช้าง และการลงจากหลังช้าง เพื่อรับใบประกาศนียบัตร
  Examination for certificate, controlling the elephant, riding, mounting and dismount
 • รับใบประกาศนียบัตร
  Certificate awards

ช่วงบ่าย / Afternoon

 • กล่าวอำลา
  Saying goodbye

 3,727 total views,  6 views today