การประชุมช้างแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒

การประชุมช้างแห่งชาติ ประจำปี 2562 จะจัดขึ้นในวันที่ 19 – 20 สิงหาคม 2562 ในชื่อว่า “ช้าง : คุณค่าแห่งชีวิต” Elephant : Worth of Life ซึ่งครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 6 ในการจัดการประชุมต่อเนื่องเป็นประจำทุกๆ ปี

โดยวัตถุประสงค์ของโครงการ มีดังนี้

  • เพื่อเผยแพร่ผลงาน งานวิจัยที่เกี่ยวกับช้างในหลากหลายมิติ
  • เพื่อเป็นการพบปะ แลกเปลี่ยนข้อมูล ความคิดและสถานการณ์ช้างที่เกิดขึ้นในรอบปีระหว่างนักวิชาการ และบุคลากรในวงการช้าง
  • เพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานต่างๆในการร่วมกันปกป้องและอนุรักษ์ช้าง
  • เพื่อก่อให้เกิดแนวทางหรือคู่มือในการปฏิบัติและการจัดการพื้นฐานเบื้องต้นเกี่ยวกับช้าง
  • เพื่อตระหนักถึงหลักสวัสดิภาพ บทบาทและคุณค่าของช้าง

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุม

การส่งผลงานนำเสนอในการประชุมช้างแห่งชาติ

แบบแสดงความจำนงส่งบทคัดย่อ2562

แบบตอบรับและลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

บริการห้องพักภายในสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ

—> แบบประเมินสำหรับวันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562

—> แบบประเมินสำหรับวันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2562ชมบันทึกการถ่ายทอดสด Facebook Live การประชุมช้างแห่งชาติ ประจำปี 2562

วันจันทร์ ที่ 19 สิงหาคม 2562

วันอังคาร ที่ 20 สิงหาคม 2562


สรุปเนื้อหางานประชุมช้างแห่งชาติ 2562

สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่

 4,838 total views,  2 views today