ข่าวทั่วไป

ทีมสัตวแพ…

ทีมสัตวแพทย์ โรงพยาบาลช้าง ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย จ.ลำปาง ทำการรักษาช้างป่วยด้วยอาการ TMJ (Temporomandibular joint disease) หรือความผิดปกติของข้อต่อขากรรไกร โดยการฝังเข็ม, กระตุ้นไฟฟ้าและใช้เลเซอร์ รวมทั้งให้อาหารชนิดน้ำผัก/ผลไม้ปั่น เพราะช้างอ้าปากไม่ได้ กินไม่ได้มา 1 เดือน

294 total views, no views today