เรื่องทั้งหมดโดย admin

ประกาศ งดกิจกรรมงานบริการ วันที่ 26 ตุลาคม 2560

วันที่ 26 ตุลาคม 2560 สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ งดกิจกรรมบริการ เนื่องจากเป็นวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเดชพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ประกาศรับสมัครช้างเข้าร่วมโครงการฝึกช้างและพัฒนาคุณภาพช้างเลี้ยง (5 เชือก) ประจำปี 2561

ประกาศรับสมัครช้างเข้าร่วมโครงการฝึกช้างและพัฒนาคุณภาพช้างเลี้ยง (5 เชือก) ประจำปี 2561

งานโรงเรียนฝึกควาญช้างและช้าง ส่วนการเรียนรู้และประชาสัมพันธ์ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ มีโครงการฝึกช้างและพัฒนาคุณภาพช้างเลี้ยง ประจำปี 2561 (รับสมัครช้าง 5 เชือก)

โดยรายละเอียดคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ >>> มีดังต่อไปนี้

ดาวน์โหลดใบสมัคร  >>> ใบสมัคร(ขอฝึกช้าง)

***เปิดรับใบคำร้องจนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2560 ตามวันและเวลาราชการ

ส.คช. ปลูกดอกดาวเรืองเพื่อน้อมถวายความอาลัยฯ

                วันที่ 11 ตุลาคม 2560 ผู้อำนวยการสำนักสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ (นายภพปภพ ลรรพรัตน์) ประธานในพิธีเปิดโครงการสถาบันคชบาลแห่งชาติฯ ร้อยดวงใจ ปลูกดอกดาวเรืองเพื่อน้อมถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เพื่อแสดงความจงรักภักดี และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ที่มีต่อสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีของผู้ปฏิบัติงาน โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจ ซึ่งโครงการดังกล่าวมีผู้ปฏิบัติงานในสังกัดสถาบันคชบาลแห่งชาติฯ เข้าร่วมปลูกต้นดาวเรืองจำนวนกว่า 80 คน ณ ลานแสดงช้าง สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

 

สถาบันคชบาลฯ ร่วมกิจกรรมเชิญธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย และครบ 100 ปี ธงชาติไทย

วันที่ 28 กันยายน 60 หัวหน้าฝ่ายอนุรักษ์ช้าง สถาบันคชบาลแห่งชาติ         ในพระอุปถัมภ์ฯ (นายวีระชัย ทัศนภักดิ์) พร้อมพนักงานในสังกัดฯ และช้างในความดูแลของสถาบันฯ ร่วมกิจกรรมเชิญธงชาติไทยและร้อง                 เพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย และครบ 100 ปี        ธงชาติไทย ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติ      และเป็นการน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว                 ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย ในวันที่ 28 กันยายน             พ.ศ. 2460 โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นบริเวณหน้าอาคารกัลยาณิวัฒนาการุณย์ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

 

เลขาธิการเอกอัคราชทูต ณ กรุงดาการ์ พร้อมคณะสื่อมวลชนแอฟริกาตะวันตก เยือนสถาบันคชบาลแห่งชาติฯ

         เลขาธิการเอกอัคราชทูต ณ กรุงดาการ์ พร้อมคณะสื่อมวลชนแอฟริกาตะวันตก เยือนสถาบันคชบาลแห่งชาติฯ เพื่อเรียนรู้วิถีชีวิตและการอนุรักษ์ช้างไทย

วันที่ 23 กันยายน 2560 รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักสถาบันคชบาลแห่งชาติ      ในพระอุปถัมภ์ฯ (นายภพปภพ ลรรพรัตน์) ให้การต้อนรับ เลขาธิการเอกอัคราชทูต ณ กรุงดาการ์ พร้อมคณะสื่อมวลชนจากแอฟริกรตะวันตก ประกอบด้วย ประเทศกาบอง กาบูเวร์ดีและเซเนกัล       โดยสื่อมวลชนฯ มีความประสงค์ที่จะนำเสนอข่าวเกี่ยวกับประเทศไทยในสาขาที่ไทยเป็นเลิศ อันได้แก่ การท่องเที่ยว การแพทย์และสาธารณสุข การเกษตร การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และข้อมูลที่น่าสนใจของไทย ซึ่งประเทศกาบอง กาบูเวร์ดีและเซเนกัล ต้องการเรียนรู้แนวปฏิบัติและประสบการณ์ในการอนุรักษ์ช้างไทย และการบริหารจัดการระบบนิเวศและอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ของสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ เพื่อนำไปปรับใช้ในประเทศของตนต่อไป

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบการจ้างพนักงานสัญญาจ้างแรงงาน (งานบริหารทั่วไป)

ประกาศผู้สอบผ่านการสอบการจ้างพนักงานสัญญาจ้างแรงงาน (งานบริหารทั่วไป) >>>> คลิกดูรายละเอียด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบ พนักงานบริหารทั่วไป

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ พนักงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลช้าง สาขาภาคใต้ จ.กระบี่

ตามรายละเอียดแนบด้านล่างนี้…

 >>>>>รายละเอียดประกาศ

ส่วนอนุรักษ์และบริบาลช้าง สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ รับสมัครเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประมวลผล

รับสมัครเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประมวลผล โครงการศึกษาการผสมเทียมช้าง, โครงการการสำรวจและ     เฝ้าระวังโรคช้าง และพยาธิในกระแสเลือด และโครงการจัดทำฐานข้อมูลประชากรช้างไทย

รายละเอียดเอกสารแนบ >>> Download เอกสารการรับสมัครได้ที่นี่ <<<

12 สิงหา พาแม่มาชมช้าง

สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ จัดแคมเปญพิเศษ “12 สิงหา พาแม่มาชมช้าง” โดยงดค่าธรรมเนียมเข้าชมการแสดงช้าง สำหรับคุณแม่ที่เข้ามาเที่ยวพร้อมลูกหรือครอบครัว ระหว่างวันที่ 9 – 14 สิงหาคม 2560 และในวันที่ 12 – 14 สิงหาคม 2560 ได้จัดกิจกรรมตอบคำถามเกี่ยวกับวันแม่แห่งชาติ,คำถามความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับช้าง และจัดกิจกรรม “เช็ค แอนด์ แชร์” โดยโพสภาพแสดงความรัก สายใยแห่งรักและความอบอุ่น ของแม่และลูก แล้วเช็คอินเพื่อรับของที่ระลึก