เรื่องทั้งหมดโดย admin

สถาบันคชบาลแห่งชาติฯ ต้อนรับกระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบทเวียดนาม

เมื่อ วันที่ 30 พ.ค. 2559 ผู้อำนวยการสำนักสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ (นายภาสกร มีวาสนา) ต้อนรับคณะจากกระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบท (เวียดนาม) ฝ่ายบริหารจัดการ   ป่าไม้ประเทศเวียดนาม ( Ministry of agriculture and rural development Vietnam administration of forestry (VNFOREST) ) ในการประชุมทวิภาคีระหว่างหน่วยงานรัฐเพื่อหารือและสร้างกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ ด้านการอนุรักษ์ช้างและการเพิ่มจำนวนประชากรช้างในประเทศเวียดนาม โดยใช้การอนุรักษ์ช้างในประเทศไทยที่ดำเนินการโดยสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เป็นต้นแบบ และเป็นแนวทางในการบริหารโครงการ “การแก้ปัญหาเร่งด่วนในการส่งเสริมการอนุรักษ์ช้าง และส่งเสริมการควบคุมการลักลอบค้างาช้างในประเทศเวียดนาม” โดยมีผู้แทนจากคณะผู้บริหารจัดการป่าไม้ประเทศเวียดนามและเจ้าหน้าที่ของสถาบันคชบาลแห่งชาติ เข้าร่วมประชุม ณ สถาบันคชบาลแห่งชาติฯ       อ.ห้างฉัตร จ. ลำปาง ระหว่างวันที่ 30 พ.ค. – 2 มิ.ย. 2559

IMG_3310

IMG_3312

IMG_3302

IMG_3332

IMG_3358

IMG_3366

IMG_3372

IMG_3397

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 4/2559

วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2559 เวลา 9.00 น. ผู้อำนวยการสำนักสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ (นายภาสกร มีวาสนา) ต้อนรับ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง (นายสามารถ ลอยฟ้า) และหัวหน้าส่วนราชการ ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 4/2559 ก่อนการประชุมมีพิธีมอบเงินสมทบทุนสนับสนุนการจัดการไฟป่าและหมอกควันจังหวัดลำปาง  , มอบป้ายผู้ว่าฯ พาชิม ป้ายโรงอาหารมาตรฐาน อาหารสะอาด รสชาติอร่อย และมอบป้ายส้วมยอดเยี่ยม พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและเกียรติบัตร เครือข่ายสัตว์พันธุ์ดี / สถาบันเกษตรกรดีเด่น / อาสาปศุสัตว์ดีเด่น ประจำปี 2559  ณ ห้องไอยราศุภศร อาคารกัลยาณิวัฒนาการุณย์ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ อ.ห้างฉัตร จ.ลำปางลงเว็บ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ59-20 ลงเว็บ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ59-19 ลงเว็บ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ59-17 ลงเว็บ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ59-18 ลงเว็บ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ59-16 ลงเว็บ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ59-14 ลงเว็บ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ59-15 ลงเว็บ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ59-13 ลงเว็บ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ59-12 ลงเว็บ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ59-11 ลงเว็บ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ59-9 ลงเว็บ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ59-10 ลงเว็บ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ59-8 ลงเว็บ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ59-7 ลงเว็บ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ59-5 ลงเว็บ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ59-6 ลงเว็บ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ59-4 ลงเว็บ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ59-3 ลงเว็บ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ59-2 ลงเว็บ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ59

ประมวลภาพ พิธีรดน้ำดำหัว ภายในสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และพนักงานสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ ได้ร่วมสืบสานประเพณีไทยเนื่องในวันสงกรานต์ โดยได้จัดพิธีรดน้ำดำหัวและขอขมาในสิ่งที่ได้ทำล่วงเกินต่อกัน บรรยากาศเต็มไปด้วยความคึกคักและชื่นมื่น

วันช้างไทย13มีนา-19 วันช้างไทย13มีนา-20 วันช้างไทย13มีนา-18 วันช้างไทย13มีนา-17 วันช้างไทย13มีนา-16 วันช้างไทย13มีนา-14 วันช้างไทย13มีนา-15 วันช้างไทย13มีนา-13 วันช้างไทย13มีนา-12 วันช้างไทย13มีนา-11 วันช้างไทย13มีนา-10 วันช้างไทย13มีนา-9 วันช้างไทย13มีนา-8 วันช้างไทย13มีนา-7 วันช้างไทย13มีนา-6 วันช้างไทย13มีนา-4 วันช้างไทย13มีนา-5 วันช้างไทย13มีนา-3

[ประกาศ] ปรับลดเวลาการนั่งช้างชมธรรมชาติ เนื่องจากสภาพอากาศร้อนจัดในช่วงบ่าย

ทางศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย ขอแจ้งให้ทราบว่า เนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนจัด เราจึงของดกิจกรรมนั่งช้างชมธรรมชาติสำหรับ 30นาที และ 1 ชั่วโมง ในช่วงบ่าย แต่ยังสามารถนั่งช้างชมธรรมชาติในระยะเวลา 10 นาทีได้

Due to the hot weather, we apologize for reducing the time of “Elephant Riding” in the afternoon to 10 min.

10701619784_61cc2fb6e2_k

สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ ร่วมจัดงาน 13 มีนาคม 2559 วันช้างไทย สานสายใย คนรักช้าง

เช้าวันที่ 13 มีนาคม 2559 นายสมชาย กมลเทพเทวินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันช้างไทย สานสายใย คนรักช้าง ประจำปี 2559 โดยมี นายเกษม วัยวุฒิ รองผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ และนายภาสกร มีวาสนา ผู้อำนวยการสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ ร่วมงานดังกล่าว  ภายในงานมีกิจกรรมพิธีสวดบังสุกุลช้าง พิธีช้างใส่บาตร พิธีฮ้องขวัญช้าง และขบวนสะโตกช้าง จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในอำเภอห้างฉัตร จำนวน 9 องค์กร พร้อมทั้งมีการประกวดขบวนสะโตก และมอบรางวัลเกียรติบัตรแก่ควาญช้างดีเด่นประจำปี2559 โดยมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ณ ลานกลางแจ้ง โรงเรียนฝึกควาญช้าง ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย จ.ลำปาง

วันช้างไทย13มีนา59-001 วันช้างไทย13มีนา59-2 วันช้างไทย13มีนา59-002 วันช้างไทย13มีนา59-3 วันช้างไทย13มีนา59-003 วันช้างไทย13มีนา59-4 วันช้างไทย13มีนา59-5 วันช้างไทย13มีนา59-6 วันช้างไทย13มีนา59-7 วันช้างไทย13มีนา59-8 วันช้างไทย13มีนา59-9 วันช้างไทย13มีนา59-10 วันช้างไทย13มีนา59-11 วันช้างไทย13มีนา59-12 วันช้างไทย13มีนา59-14 วันช้างไทย13มีนา59-15 วันช้างไทย13มีนา59-16 วันช้างไทย13มีนา59-17 วันช้างไทย13มีนา59-18 วันช้างไทย13มีนา59-19 วันช้างไทย13มีนา59-20 วันช้างไทย13มีนา59-21 วันช้างไทย13มีนา59-22 วันช้างไทย13มีนา59-23 วันช้างไทย13มีนา59-24 วันช้างไทย13มีนา59-25 วันช้างไทย13มีนา59-26 วันช้างไทย13มีนา59-27 วันช้างไทย13มีนา59-28 วันช้างไทย13มีนา59-29 วันช้างไทย13มีนา59-30 วันช้างไทย13มีนา59-32 วันช้างไทย13มีนา59-33 วันช้างไทย13มีนา59-34 วันช้างไทย13มีนา59-36 วันช้างไทย13มีนา59-37 วันช้างไทย13มีนา59-38 วันช้างไทย13มีนา59-39 วันช้างไทย13มีนา59-40 วันช้างไทย13มีนา59-41 วันช้างไทย13มีนา59-42 วันช้างไทย13มีนา59-43 วันช้างไทย13มีนา59-44 วันช้างไทย13มีนา59-45 วันช้างไทย13มีนา59-46 วันช้างไทย13มีนา59-47 วันช้างไทย13มีนา59-48 วันช้างไทย13มีนา59-49 วันช้างไทย13มีนา59-50 วันช้างไทย13มีนา59-51 วันช้างไทย13มีนา59-52 วันช้างไทย13มีนา59-53 วันช้างไทย13มีนา59-54 วันช้างไทย13มีนา59-55 วันช้างไทย13มีนา59-56 วันช้างไทย13มีนา59-57 วันช้างไทย13มีนา59-58 วันช้างไทย13มีนา59-59 วันช้างไทย13มีนา59-60 วันช้างไทย13มีนา59-61 วันช้างไทย13มีนา59-62 วันช้างไทย13มีนา59-63 วันช้างไทย13มีนา59-64 วันช้างไทย13มีนา59-65 วันช้างไทย13มีนา59-66 วันช้างไทย13มีนา59-67 วันช้างไทย13มีนา59-68 วันช้างไทย13มีนา59-69 วันช้างไทย13มีนา59-70 วันช้างไทย13มีนา59-71 วันช้างไทย13มีนา59-72 วันช้างไทย13มีนา59-73 วันช้างไทย13มีนา59

ขบวนรณรงค์ประชาสัมพันธ์ 13 มีนาคม วันช้างไทย ประจำปี 2559

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2559 นายภาสกร มีวาสนา ผู้อำนวยการสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ พร้อมพนักงานและเจ้าหน้าที่ ร่วมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันช้างไทย วันที่ 13 มีนาคม 2559

เดินขบวน13มีนา59-25 เดินขบวน13มีนา59-23

เดินขบวน13มีนา59-21

เดินขบวน13มีนา59-24เดินขบวน13มีนา59-22 เดินขบวน13มีนา59-20 เดินขบวน13มีนา59-18 เดินขบวน13มีนา59-19 เดินขบวน13มีนา59-16 เดินขบวน13มีนา59-17 เดินขบวน13มีนา59-15 เดินขบวน13มีนา59-13 เดินขบวน13มีนา59-14 เดินขบวน13มีนา59-12 เดินขบวน13มีนา59-10 เดินขบวน13มีนา59-11 เดินขบวน13มีนา59-9 เดินขบวน13มีนา59-8 เดินขบวน13มีนา59-6 เดินขบวน13มีนา59-7 เดินขบวน13มีนา59-4 เดินขบวน13มีนา59-5 เดินขบวน13มีนา59-3 เดินขบวน13มีนา59-2 เดินขบวน13มีนา59

เชิญร่วมงาน วันช้างไทย สานสายใย คนรักช้าง

สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ขอเชิญร่วมงานวันช้างไทย ประจำปี 2559 ในวันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม 2559 เวลา 07.00 น. – 12.00 น. ณ ลานหน้าโรงเรียนฝึกควาญช้าง ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย จ.ลำปาง

วันช้างไทยแบนเนอร์web

รวมพลังคนเลี้ยงช้าง เพื่อเรียนรู้และสืบสานวิถีช้างวิถีควาญอย่างถูกต้องและยั่งยืน

เมื่อวันที่  29 กุมภาพันธ์ 2559  นายภาสกร  มีวาสนา  ผู้อำนวยการสำนักสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ ฯ  เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพยาบาลช้างขั้นก้าวหน้า ณ อาคารกัลยาณิวัฒนาการุณย์  สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์  ร่วมกับ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาและวิจัยช้าง คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  และ   ผู้ร่วมสนับสนุนหลายหน่วยงาน  ได้แก่  บริษัท Brain Nixon fund for the protection of elephants in thailand , มูลนิธิกองทุนรักษ์ช้าง , NAKA Elephant Foundation และโครงการ PODD   โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ และบุคลากรที่รับผิดชอบดูแลช้าง  ให้มีทักษะขั้นก้าวหน้าเพื่อการจัดการเลี้ยงช้างอย่างถูกต้องและเหมาะสม  ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของช้าง การท่องเที่ยวที่มีช้างเป็นต้นทุน  รวมถึงวิถีควาญช้างที่เป็นมรดกของชาติให้ยั่งยืนสืบไป    โดยมีผู้สนใจเข้ารับการอบรมทั้งหมด 30 คน  คือ  ควาญช้างจากสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ  และควาญช้างจากปางช้างเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่  ภูเก็ต  และสุราษฎร์ธานี

IMG_9202 IMG_9170 IMG_9177 IMG_9186 IMG_9179 IMG_9183

คชบาลสานรัก 59

เมื่อวันที่ 14 ก.พ. 59 สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย)IMG_1372-1 IMG_1400-1 IMG_1407-1 IMG_1419-1 IMG_1420-1 IMG_1422-1 IMG_1423-1 IMG_1430-1 IMG_1459-1 IMG_1486-1 IMG_1496-1 IMG_1519-1 IMG_2895-1 IMG_2909-1 IMG_2917-1 IMG_2965-1 IMG_2971-1 IMG_2976-1 IMG_3105-1 IMG_3109-1 IMG_3116-1 IMG_3157-1 IMG_3181-1 IMG_3191-1 IMG_3281-1 IMG_3282-1 IMG_3307-1 IMG_8879-1 IMG_8885-1 IMG_8888-1 IMG_8967-1 IMG_9056-1 อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง ร่วมกับท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำปาง และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์ลำปาง จัดกิจกรรมแต่งงานบนหลังช้าง “คชบาลสานรัก มหกรรมมหามงคล 14 กุมภา วิวาห์บนหลังช้าง”   ในโครงการกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีไทย โดยงานนี้ได้รับความสนใจจากประชาชน นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติเข้ามาร่วมงานเป็นจำนวนมาก

ภายในงานมีการจัดริ้วขบวนแห่ขันหมากช้างแบบล้านนา โดยมี นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมภรรยา ขึ้นนั่งหลังช้างนำขบวนคู่บ่าวสาวทั้งชาวไทยและต่างชาติ จำนวน 9 คู่ เข้าสู่ลานแสดงช้าง เพื่อทำพิธีประกาศสัญญารักบนหลังช้าง ผูกข้อมือและจดทะเบียนสมรส พร้อมชมการแสดงฟ้อนรำแบบล้านนาและการแสดงช้าง

นอกจากนี้ ทาง อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง ยังได้จัดเจ้าหน้าที่ มาบริการจดทะเบียนสมรสต่อหน้านายทะเบียน เนื่องในวันแห่งความรัก โดยมีคู่รักให้ความสนใจเดินทางนำเอกสารเข้าจดทะเบียนสมรสในครั้งนี้เป็นจำนวนมากท่ามกลางบรรยากาศชื่นมื่น

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีไทย “แต่งงานบนหลังช้าง จังหวัดลำปาง”

งานคชบาล สานรัก มหกรรมมหามงคล 14 กุมภา วิวาห์บนหลังช้าง

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีไทย

“แต่งงานบนหลังช้าง จังหวัดลำปาง”

วันอังคาร ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2559

ณ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์

(ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง)

 

ในวันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 นี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นายสมชัย กมลเทพเทวินทร์ ในนามประธานงานแถลงข่าวการจัดงาน คชบาล สานรัก มหกรรมมหามงคล 14 กุมภาพันธ์ วิวาห์หลังช้าง โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีไทย “แต่งงานบนหลังช้าง จังหวัดลำปาง” ประจำปีพุทธศักราช 2559 พร้อมด้วย นายจาตุรนต์ ภักดีวานิช ท่องเที่ยวกีฬาจังหวัดลำปาง นายภาสกร มีวาสนา ผู้อำนวยการสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ และดร.ขวัญนภา สุขคร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต คณะกรรมการดำเนินงานโครงการ ได้ร่วมแถลงข่าวการจัดงานณ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ ดังนี้กิจกรรมในครั้งนี้จังหวัดลำปาง โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำปาง ร่วมกับสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ทางการท่องเที่ยวของจังหวัดลำปาง ด้วยรูปแบบการจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ โดยการนำเอาวัฒนธรรมประเพณีการแต่งงานของชาวลำปางมาผูกโยงกับกิจกรรมของศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย อันเป็นแหล่งท่องเที่ยวหนึ่งที่มีชื่อเสียงในเชิงอนุรักษ์และยังเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดลำปาง อีกทั้งยังเป็นการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์สัตว์ป่าและสนับสนุนกิจกรรมกิจกรรการท่องเที่ยวที่เหมาะสมสำหรับช้างกิจกรรมดังกล่าวนี้จัดขึ้นในวันที่14 กุมภาพันธ์ 2559 นี้ โดยมีการประชาสัมพันธ์เพื่อเชิญชวนคู่รักทั้งที่เป็นคู่รักใหม่และคู่รักที่ใช้ชีวิตร่วมกันมายาวนาน ทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ เข้าร่วมเฉลิมฉลองวิวาห์บนหลังช้าง ซึ่งในปีนี้ได้รับเกียรติจากคู่รักทั้งหมด 14 คู่ เข้าร่วมโครงการ กิจกรรมในโครงการดังกล่าว จะเริ่มขึ้นเวลา 9.00น.เป็นต้นไป โดยจะมีการจัดริ้วขบวนงานแต่งงานบนหลังช้างเข้าสู่พิธี (ลานแสดงช้าง) พร้อมช่างฟ้อน ฟ้อน ต้อนรับขบวน จากนั้นเป็นพิธีประกาศสัญญารักบนหลังช้าง พิธีสวมมาลัยแต่งงาน และพิธีจดทะเบียนสมรส จบพิธีด้วยการแสดงช้างและมอบของที่ระลึกให้แก่คู่บ่าวสาว การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ทางจังหวัดลำปางหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสร้างกระแสการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และเชิงสร้างสรรค์อันเป็นการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ ในการร่วมอนุรักษ์ช้างไทยรวมถึงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีงานมงคลสมรส ให้นักท่องเที่ยวได้เข้าถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวลำปางตลอดจนยังเป็นการสร้างอัตลักษณ์ อันโดดเด่นของการท่องเที่ยวให้แก่จังหวัดลำปางได้เป็นอย่างดี

1-IMG_1051 1-IMG_1052 1-IMG_1053 1-IMG_1059 1-IMG_1083 1-IMG_1090 1-IMG_8298 1-IMG_8310 1-IMG_8314