เรื่องทั้งหมดโดย admin

รมว.ทส. เปิดงาน“ช้างไทย ตำนานยิ่งใหญ่ แห่งแผ่นดิน”ประจำปี 2559

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2559 พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน “ช้างไทย ตำนานยิ่งใหญ่แห่งแผ่นดิน ประจำปี 2559” โดยมีนายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นายพิพัฒน์ ชนินทยุทธวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ พร้อมด้วยนายภาสกร มีวาสนา ผู้อำนวยการสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ ตลอดจนคณะผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ และประชาชนทั้งชาวไทยและต่างชาติเข้าร่วมงานดังกล่าว ณ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

งานแสง สี เสียง จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-13 มกราคม 2559 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษาและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา และเพื่อสดุดียกย่องช้างเจ้าพระยาไชยานุภาพ ช้างศึกคู่บัลลังก์ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่ได้ร่วมปกป้องบ้านเมืองครั้งสำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์แห่งสยาม ภายในงานจัดให้มีกิจกรรมทั้งภาคกลางวันและภาคกลางคืน จำนวน 5 วัน 5 คืน โดย ภาคกลางวัน ตระการตากับขบวนแห่ช้างแบบล้านนา ชม ชิม ช้อป สินค้าพื้นเมืองและสินค้า OTOP ของดีเมืองเหนือ        ชมนิทรรศการการปลูกและใช้ประโยชน์จากไม้สวนป่า การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในสวนป่า การอนุรักษ์ช้างและบริบาลช้างไทยขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ และนิทรรศการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมถึงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ การประกวดแข่งขันร้องเพลง จัดบอร์ดนิทรรศการ วาดภาพระบายสี และปั้นดินน้ำมัน ของนักเรียนนักศึกษา ภาคกลางคืน ชมความงดงามของการแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนา สัมผัสกับบรรยากาศอาหารพื้นเมืองแบบล้านนา (กาดหมั้วคัวแลง) และชมความยิ่งใหญ่ตระการตากับการแสดงประกอบแสง สี เสียง และสื่อผสม “ช้างไทย ตำนานยิ่งใหญ่แห่งแผ่นดิน” โดยนักแสดงและช้างในเรื่องราวประวัติศาสตร์ชาติไทย และในโอกาสนี้จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ นักเรียน นักศึกษา หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาชนทั่วไปและนักท่องเที่ยวที่สนใจสามารถเข้าชมงานฟรี! สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันคชบาลแห่งชาติ            ในพระอุปถัมภ์ฯ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จังหวัดลำปาง

โทร.054-829-322, อีเมล์ io_elephant@hotmail.com เว็บไซต์ www.thailandelephant.org

2-1 3-1 8-1 DSC_6291-1 DSC_6322-1 DSC_6333-1 IMG_7552-1

ส.คช. เชิญชวนเที่ยวงาน “ช้างไทย ตำนานยิ่งใหญ่แห่งแผ่นดิน”

Poster02_UP copy

กำหนดการ

พิธีเปิดงาน “ช้างไทย ตำนานยิ่งใหญ่แห่งแผ่นดิน”

(The Great Legend of Thai Elephant)

วันอาทิตย์ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๙

ณ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จังหวัดลำปาง

————————————————————————————————————-ac————-

พิธีเปิดงานช้างไทย ตำนานยิ่งใหญ่แห่งแผ่นดิน (The Great Legend of Thai Elephant)

บริเวณลานแสดงช้าง ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย จังหวัดลำปาง

เวลา ๑๔.๐๐ น.            แขกผู้มีเกียรติ ผู้ร่วมงาน และสื่อมวลชน ลงทะเบียน

เวลา ๑๔.๓๐ น.            ประธานในพิธีและคณะ เดินทางถึงบริเวณงาน ชมนิทรรศการของหน่วยงานต่าง ๆ

เวลา ๑๔.๕๐ น.            เดินทางเข้าสู่บริเวณลานแสดงช้าง (สถานที่เปิดงาน)

เวลา ๑๕.๐๐ น.            ชมขบวนแห่ช้างแบบล้านนา ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมแบบล้านนา และชมการแสดงช้าง

เวลา ๑๕.๔๐ น.            ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง (นายสามารถ ลอยฟ้า) กล่าวต้อนรับประธานในพิธีและคณะ

เวลา ๑๕.๕๐ น.            ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ กล่าวรายงานการจัดงาน

เวลา ๑๖.๐๐ น.            ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน และทำพิธีเปิดงาน

เวลา ๑๖.๒๐ น.            เสร็จสิ้นพิธี

 

พิธีเปิดการแสดงแสง สี เสียง “ช้างไทย ตำนานยิ่งใหญ่แห่งแผ่นดิน”

บริเวณลานหน้าโรงเรียนฝึกควาญช้างและช้าง ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย จังหวัดลำปาง

 เวลา ๑๘.๐๐ น.            ประธานในพิธีและคณะ เดินทางมาถึงบริเวณลานสะโตกร่วมรับประทานอาหารแบบสะโตก

ณ บริเวณกาดหมั้วคัวแลง

เวลา ๑๙.๐๐ น.            เดินทางเข้าลานแสดง แสง สี เสียง “ช้างไทย ตำนานยิ่งใหญ่แห่งแผ่นดิน” (สถานที่เปิดงาน)

เวลา ๑๙.๐๕ น.           ประธานคณะกรรมการ การจัดงานช้างไทยตำนานยิ่งใหญ่แห่งแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๕๙

กล่าวรายงาน การจัดงานแสง สี เสียง “ช้างไทย ตำนานยิ่งใหญ่แห่งแผ่นดิน”

เวลา ๑๙.๑๐ น.           ประธานในพิธี กล่าวเปิด และทำพิธีเปิดการแสดง แสง สี เสียง

เวลา ๑๙.๒๐ น.            ชมการแสดง แสง สี เสียง “ช้างไทย ตำนานยิ่งใหญ่แห่งแผ่นดิน”

(The Great Legend of Thai Elephant) สุดยิ่งใหญ่ ตระการตา

เวลา ๒๑.๐๐ น.            ประธานและคณะ เดินทางกลับ

 

หมายเหตุ : กำหนดเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม