คลังเก็บหมวดหมู่: ข่าวทั่วไป

ชมการแสดงช้างฟรี!!!! ในวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน 2560

สถาบันคชบาลแห่งชาติฯ ร่วมปลุกจิตสำนึกการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เนื่องใน ”วันสิ่งแวดล้อมโลก” ซึ่งตรงกับวันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน 2560 โดยเปิดให้เข้าชมการแสดงช้างฟรี เพื่อให้นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสสัมผัสและเรียนรู้เรื่องราวของช้างอย่างใกล้ชิด

สำหรับวันสิ่งแวดล้อมโลก หรือ World Environment Day ได้รับการประกาศจากองค์การสหประชาชาติ ให้ตรงกับวันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความตื่นตัวในด้านวิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อมทั่วโลก และเป็นการสร้างความร่วมมือพร้อมกับหารทำข้อตกลงระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อมร่วมกันอีกด้วย

สอบถามข้อมูลได้ที่ 054-829-333 และ 054-829-322

รับมอบรถจักรยานยนต์จากไทยยามาฮ่ามอเตอร์

บริษัทไทยยามาฮ่ามอร์เตอร์ จำกัด ร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มอบรถจักรยานยนต์ให้กับสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ
เมื่อวันที่ 12 พ.ค. 2560 ผู้อำนวยการสำนักสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ (นายสวัสดิ์ ตวงรัตน์หรดี) รับมอบรถจักรยานยนต์จำนวน 2 คัน จากผู้จัดการทั่วไปฝ่ายขาย-ภาคเหนือ (นายปพน ภูมิพานิช) ผู้แทนจากบริษัทไทยยามาฮ่ามอร์เตอร์ จำกัด ร่วมกับ คณบดีคณะทรัพยากรมนุษย์ (รศ.ดร.สมบัติ กุสุมาวลี) ผู้แทนจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ คณะดังกล่าวได้เข้าเยี่ยมช้างเจ็บป่วย ช้างชรา และช้างพิการ พร้อมเยี่ยมชมกิจการของสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2560

วันที่ 9 พ.ค. 2560 หัวหน้าฝ่ายพัฒนาการท่องเที่ยวและการตลาด (นายวีระชัย ทัศภักดิ์) รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันต้นไม้ประจำปี ของชาติ พ.ศ. 2560 โดยวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ถือเป็นวันสำคัญที่ประชาชนทุกหมู่เหล่าจะได้ร่วมกันปลูกต้นไม้เป็นที่ระลึกและเพิ่มพูนทรัพยากรป่าไม้ อันเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติ และในปี 2560 นี้ วันต้นไม้ประจำปีของชาติตรงกับวันที่ 10 พ.ค. สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ จึงได้จัดกิจกรรม “ปลูกต้นไม้ให้ร่มเงากับช้าง” ขึ้น เพื่อเป็นการช่วยเหลือช้างให้มีพื้นที่อยู่อาศัยที่ร่มเย็น อีกทั้งเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในบริเวณสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ ให้มีความอุดมสมบูรณ์อีกด้วย โดยกิจกรรมดังกล่าว มีพนักงานและผู้ปฏิบัติงานจำนวนกว่า 100 คน เข้าร่วมกิจกรรม ณ บริเวณพื้นที่บ้านสีเขียวของช้าง โรงเรียนฝึกควาญช้างและช้าง สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

ผู้อำนวยการสำนักสถาบันคชบาลแห่งชาติฯ ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอห้องฉัตร พร้อมรับมอบตั๋วรูปพรรณช้างในความอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 ผู้อำนวยการสำนักสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ นายสวัสดิ์ ตวงรัตน์หรดี เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอห้างฉัตร จ.ลำปาง (ครั้งที่ 5) ณ อาคารกัลยาณิวัฒนาการุณย์ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ โดยมีนายอำเภอห้างฉัตร นายวรทย์ ชัยสวัสดิ์ เป็นประธานการประชุมฯ หลังการประชุมเสร็จสิ้น มีพิธีมอบตั๋วรูปพรรณช้างพังโมเจและพลายธันวา ซึ่งเป็นช้างในความอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้กับผู้อำนวยการสำนักสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ เพื่อให้สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ ดูแลช้างทั้งสองเชือกต่อไป

“พลายดอกแก้ว”

“พลายดอกแก้ว” ช้างน้อยกำพร้าวัย 1 ขวบ 8 เดือน จาก จ. ตาก ที่เข้ามาอยู่ในความดูแลของโรงพยาบาลช้าง สถาบันคชบาลแห่งชาติฯ (ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย) ตั้งแต่วันที่ 30 ก.ย. 58 โดยมีคุณหมอช้าง เจ้าหน้าที่และควาญช้างช่วยกันดูแลเอาใจใส่พลายดอกแก้วเป็นอย่างดี เริ่มตั้งแต่การตรวจสุขภาพ การหาแม่ช้าง (แม่รับ) เพื่อให้ความรักและเลี้ยงดูพลายดอกแก้วให้มีชีวิตปกติเหมือนลูกช้างทั่วไป
จนถึงวันนี้พลายดอกแก้วอยู่ในความดูแลของสถาบันคชบาลแห่งชาติฯ มาเกือบสองปีแล้ว พลายดอกแก้วมีนิสัยร่าเริง ขี้เล่น มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ และอีกไม่กี่วันนี้พลายดอกแก้วจะได้เดินทางกลับบ้านแล้ว หากท่านใดสนใจจะมาเยี่ยมชมความน่ารักของพังดอกแก้ว วันหยุดนี้เชิญที่เนิร์สเซอรี่ช้าง สถาบันคชบาลแห่งชาติฯ นะคะ ^^
#ช้างไทยไม่ได้อยู่เพียงลำพัง #เรายินดีให้การดูแลรักษาช้างโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย #โรงพยาบาลช้าง #สถาบันคชบาลแห่งชาติฯ

สถาบันคชบาลแห่งชาติฯ ร่วมพิธีเปิดงาน “ตลาดต้องชม” อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

วันที่ 8 เมษายน 2560 ผู้อำนวยการสำนักสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ (นายสวัสดิ์ ตวงรัตน์หรดี) พร้อมผู้บริหารสถาบันคชบาลแห่งชาติฯ ร่วมพิธีเปิดงาน “ตลาดต้องชม” โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์) เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงพาณิชย์เข้าร่วมงานในครั้งนี้ ซึ่งการจัดงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ เพิ่มรายได้ให้กับประชาชนผู้มีรายได้น้อย ธุรกิจ SMEs เกษตรกรและกลุ่มเกษตรกร อีกทั้งยังเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนโดยใช้การบริโภคภายในประเทศ สำนักงานพาณิชย์ จังหวัดลำปางได้คัดเลือกตลาดทุ่งเกวียน ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง ให้เป็นตลาดต้องชม ปี 2560 จึงได้จัดพิธีเปิดขึ้น ณ ตลาดทุ่งเกวียน อ.ห้างฉัตร จ.ลำปางสถาบันคชบาลแห่งชาติฯ ร่วมงานรำลึกประวัติศาสตร์รถไฟรถม้าลำปาง ครั้งที่ 18


เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2560 ผู้จัดการส่วนการเรียนรู้และประชาสัมพันธ์ นางสาวอรสา แต้สัมฤทธิ์ เป็นผู้แทนผู้อำนวยการสำนักสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ ร่วมงานรำลึกประวัติศาสตร์รถไฟรถม้าลำปาง ครั้งที่ 18 ณ สถานีรถไฟนครลำปาง โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ร่วมกันต้อนผู้แทนบริษัทท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจังหวัดลำปางโดยรถไฟขบวนพิเศษสายกรุงเทพมหานคร – ลำปาง เนื่องในโอกาสพิเศษในอดีตวันที่ 1 เมษายน ชาวเมืองเหนือถือว่าเป็นวันที่ย่างเข้าสู่เดือนของวันขึ้นปีใหม่ไทยหรือวันสงกรานต์ และยังเป็นวันสำคัญที่จะร่วมกันรำลึกถึงความสำคัญของกิจการรถไฟที่ได้เปิดเส้นทางรถไฟสายเหนือมาสิ้นสุดที่ จ.ลำปาง เป็นครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ.2459 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทำให้ชาวลำปางมีรถไฟเป็นพาหนะสำคัญในการเดินทางจนถึงปัจจุบัน

สถาบันคชบาลแห่งชาติฯ ร่วมงานแถลงข่าวการจัดตั้ง “ชมรมวิทยุกระจายเสียงจังหวัดลำปาง”


วันที่ 20 มีนาคม 2560 ผู้จัดการส่วนการเรียนรู้และประชาสัมพันธ์ นางสาวอรสา แต้สัมฤทธิ์ เป็นผู้แทนผู้อำนวยการสำนักสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ เข้าร่วมงานแถลงข่าวการจัดตั้ง “ชมรมวิทยุกระจายเสียงจังหวัดลำปาง” โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเป็นประธานในพิธี ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปาง การจัดตั้งชมรมดังกล่าวเป็นความร่วมมืออย่างเป็นทางการของผู้ที่มีวิชาชีพสื่อทางวิทยุกระจายเสียง และสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสถานีใน จ.ลำปาง มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเป็นนำหนึ่งใจเดียวกัน และเพื่อแลกเปลี่ยนข่าวสารและกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ ต่อประชาชนในจังหวัดลำปาง ด้วยความถูกต้อง รวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ ตามนโยบายของรัฐบาลและจังหวัดลำปาง

สถาบันคชบาลแห่งชาติฯ ได้รับการคัดเลือกเป็นสถานที่จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การลด คัดแยกขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ของหน่วยงานในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม”


เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560 ผู้อำนวยการสำนักสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ นายสวัสดิ์ ตวงรัตน์หรดี ให้การต้อนรับ รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ นายสุวรรณ นันทศรุต ประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การลด คัดแยกขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ของหน่วยงานในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” ระหว่างวันที่ 13-17 มีนาคม 2560 ณ ห้องกุญชรศุภศรี อาคารกัลยานิวัฒนาการุณย์ สถาบันคชบาลแห่งชาติฯ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ เสริมสร้างองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์แนวทางการดำเนินงานแบบบูรณาการการลด คัดแยกขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย สำหรับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภายในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งศึกษาดูงานการดำเนินงานในพื้นที่สถาบันคชบาลแห่งชาติฯ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานด้านการลด คัดแยกขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายต่อไป


คชบาลร่วมใจ อนุรักษ์ช้างไทย เทิดไท้องค์ภูมิพล

เวลา ๐๘.๐๐ น. วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง จัดงานวันช้างไทย “คชบาลร่วมใจ อนุรักษ์ช้างไทย เทิดไท้องค์ภูมิพล” ประจำปี ๒๕๖๐ ณ บริเวณหน้าโรงเรียนฝึกควาญช้างและช้าง โดยมี นายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธาน เปิดงาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและโรงเรียนในอำเภอห้างฉัตร พ่อแม่อุปถัมภ์ฯ ประชาชน นักท่องเที่ยว เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากนายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า ช้างเป็นสัตว์สัญลักษณ์ประจำชาติคู่บ้านคู่เมือง ที่มีความสำคัญยิ่ง และมีวิถีชีวิตผูกพันกับคนไทยอย่างแนบแน่น ยากที่จะแยกออกจากกันได้ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ทั้งในยามบ้านเมืองสงบสุขหรือในยามศึกสงคราม ปัจจุบันช้างไทย กำลังประสบกับสภาวะวิกฤติต่าง ๆ มากมาย ทำให้ประชากรช้างไทยลดลงตามลำดับ ทั้งช้างป่าและช้างเลี้ยง มีจำนวนเหลือในประเทศไม่ถึง ๕,๐๐๐ เชือก แล้ว หากไม่มีการช่วยเหลือ และอนุรักษ์ไว้แล้ว เชื่อแน่ว่าในอนาคตอันใกล้นี้ ช้างไทยอาจจะสูญพันธุ์แน่นอน การจัดงานช้างไทยในวันนี้ เป็นงานที่คนไทยโดยเฉพาะชาวจังหวัดลำปาง จะได้ร่วมปกป้องรำลึกถึงบุญคุณของช้าง ยกย่องเชิดชู และตระหนักถึงความสำคัญของช้างไทย อีกทั้ง จะได้เป็นกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในการอนุรักษ์และบริบาลช้างทุกท่าน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในอนาคตความเป็นอยู่ของช้างไทย จะได้รับการดูแลอย่างดีที่สุด ตามภารกิจของสถาบันคชบาลแห่งชาติ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ต่อไปด้านนายสวัสดิ์ ตวงรัตน์หรดี ผู้อำนวยการสำนักสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ กล่าวว่า สำหรับในปีนี้เป็นวาระโอกาสแห่งการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ ผู้ทรงสร้างคุณูปการให้กับประเทศชาติบ้านเมือง ไม่เว้นแม้กับช้าง โดยมีพระราชดำรัสว่า “ช้างนี่ฉลาดนะ อยากให้หมอช่วยกันดูแล และเก็บตัวอย่างไว้ศึกษาในภายหน้า” และทรงไว้วางพระราชหฤทัยให้สถาบันฯ เป็นผู้ดูแลช้างสำคัญและช้างต้น จำนวน ๖ ช้าง ๑ เชือก ที่ยืนโรง ณ โรงช้างต้น อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง เพื่อให้ช้างได้ดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขท่ามกลางธรรมชาติ อีกทั้งยังทรงพระราชทานชื่อให้กับลูกช้างพลายที่เกิดจากการผสมเทียมจากน้ำเชื้อสดเชือกแรกของประเทศไทยและในทวีปเอเชียด้วยเหตุนี้ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ ร่วมกับจังหวัดลำปาง อำเภอห้างฉัตร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอห้างฉัตร โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา ร่วมกันจัดงานวันช้างไทย “คชบาลร่วมใจ อนุรักษ์ช้างไทย เทิดไท้องค์ภูมิพล” ประจำปี ๒๕๖๐ กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การนำช้างที่อยู่ในความดูแล จำนวนกว่า ๔๐ เชือก มาร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และร่วมถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยนำช้างพลายปฐมสมภพ ซึ่งเป็นช้างที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า พระราชทานชื่อให้มาน้อมถวายกระเช้าดอกไม้ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ชมขบวนแห่อาหารช้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอห้างฉัตร โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา จำนวน ๑๐ หน่วยงานพิธีฮ้องขวัญช้าง เลี้ยงอาหารช้างบนสะโตกใหญ่ นอกจากนี้ยังมีการมอบรางวัลการประกวดขบวนอาหารช้าง และการมอบรางวัลควาญช้างดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๙ และร่วมเก็บภาพประวัติศาสตร์กับช้างพร้อมกับผู้ร่วมขบวนกว่า ๑,๐๐๐ คน