คลังเก็บหมวดหมู่: ข่าวทั่วไป

ผอ.อ.อ.ป. ร่วมงานวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ 2560 ณ สวนป่าทุ่งเกวียน อำเภอห้างฉัตร จ.ลำปาง

ผอ.อ.อ.ป. ร่วมงานวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ 2560
ณ สวนป่าทุ่งเกวียน อำเภอห้างฉัตร จ.ลำปาง

วันที่ 21 ตุลาคม ๒๕๖๐ (นางพรเพ็ญ วรวิลาวัณย์) ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ พร้อมด้วยผู้บริหารของอ.อ.ป. และสถาบันคชบาลแห่งชาติฯ ร่วมงานวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ 2560 การจัดงานโดยกรมป่าไม้ชวนคนไทยเทิดพระเกียรติ “สมเด็จย่าสืบสานพระปณิธาน ในหลวง ร.๙” กรมป่าไม้จัดงานวันรักต้นไม้พร้อมกัน ๔ ภาค ภายใต้ชื่องาน “สืบสานพระราชปณิธานองค์แม่ฟ้าและพ่อหลวงสู่ปวงชน”  มุ่งรักษาพื้นที่สีเขียวเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ จัดทีมรุกขกรบำรุงรักษาต้นไม้ทรงปลูกทั่วประเทศ และกรมป่าไม้ ได้จัดกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ที่พระองค์และพระบรมวงศานุวงศ์ทรงปลูก ภายในสวนป่าทุ่งเกวียน อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ โดยมีนายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานเปิดงานวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ณ สวนป่าทุ่งเกวียน องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

ประกาศรับสมัครช้างเข้าร่วมโครงการฝึกช้างและพัฒนาคุณภาพช้างเลี้ยง (5 เชือก) ประจำปี 2561

ประกาศรับสมัครช้างเข้าร่วมโครงการฝึกช้างและพัฒนาคุณภาพช้างเลี้ยง (5 เชือก) ประจำปี 2561

งานโรงเรียนฝึกควาญช้างและช้าง ส่วนการเรียนรู้และประชาสัมพันธ์ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ มีโครงการฝึกช้างและพัฒนาคุณภาพช้างเลี้ยง ประจำปี 2561 (รับสมัครช้าง 5 เชือก)

โดยรายละเอียดคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ >>> มีดังต่อไปนี้

ดาวน์โหลดใบสมัคร  >>> ใบสมัคร(ขอฝึกช้าง)

***เปิดรับใบคำร้องจนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2560 ตามวันและเวลาราชการ

ส.คช. ปลูกดอกดาวเรืองเพื่อน้อมถวายความอาลัยฯ

                วันที่ 11 ตุลาคม 2560 ผู้อำนวยการสำนักสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ (นายภพปภพ ลรรพรัตน์) ประธานในพิธีเปิดโครงการสถาบันคชบาลแห่งชาติฯ ร้อยดวงใจ ปลูกดอกดาวเรืองเพื่อน้อมถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เพื่อแสดงความจงรักภักดี และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ที่มีต่อสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างความรัก ความสามัคคีของผู้ปฏิบัติงาน โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจ ซึ่งโครงการดังกล่าวมีผู้ปฏิบัติงานในสังกัดสถาบันคชบาลแห่งชาติฯ เข้าร่วมปลูกต้นดาวเรืองจำนวนกว่า 80 คน ณ ลานแสดงช้าง สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

 

สถาบันคชบาลฯ ร่วมกิจกรรมเชิญธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย และครบ 100 ปี ธงชาติไทย

วันที่ 28 กันยายน 60 หัวหน้าฝ่ายอนุรักษ์ช้าง สถาบันคชบาลแห่งชาติ         ในพระอุปถัมภ์ฯ (นายวีระชัย ทัศนภักดิ์) พร้อมพนักงานในสังกัดฯ และช้างในความดูแลของสถาบันฯ ร่วมกิจกรรมเชิญธงชาติไทยและร้อง                 เพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย และครบ 100 ปี        ธงชาติไทย ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติ      และเป็นการน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว                 ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย ในวันที่ 28 กันยายน             พ.ศ. 2460 โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นบริเวณหน้าอาคารกัลยาณิวัฒนาการุณย์ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

 

เลขาธิการเอกอัคราชทูต ณ กรุงดาการ์ พร้อมคณะสื่อมวลชนแอฟริกาตะวันตก เยือนสถาบันคชบาลแห่งชาติฯ

         เลขาธิการเอกอัคราชทูต ณ กรุงดาการ์ พร้อมคณะสื่อมวลชนแอฟริกาตะวันตก เยือนสถาบันคชบาลแห่งชาติฯ เพื่อเรียนรู้วิถีชีวิตและการอนุรักษ์ช้างไทย

วันที่ 23 กันยายน 2560 รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักสถาบันคชบาลแห่งชาติ      ในพระอุปถัมภ์ฯ (นายภพปภพ ลรรพรัตน์) ให้การต้อนรับ เลขาธิการเอกอัคราชทูต ณ กรุงดาการ์ พร้อมคณะสื่อมวลชนจากแอฟริกรตะวันตก ประกอบด้วย ประเทศกาบอง กาบูเวร์ดีและเซเนกัล       โดยสื่อมวลชนฯ มีความประสงค์ที่จะนำเสนอข่าวเกี่ยวกับประเทศไทยในสาขาที่ไทยเป็นเลิศ อันได้แก่ การท่องเที่ยว การแพทย์และสาธารณสุข การเกษตร การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และข้อมูลที่น่าสนใจของไทย ซึ่งประเทศกาบอง กาบูเวร์ดีและเซเนกัล ต้องการเรียนรู้แนวปฏิบัติและประสบการณ์ในการอนุรักษ์ช้างไทย และการบริหารจัดการระบบนิเวศและอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ของสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ เพื่อนำไปปรับใช้ในประเทศของตนต่อไป

ประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน

ประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน
วันที่ 7 สิงหาคม 60 ผู้บริหารและพนักงานในสังกัดสถาบันคชบาลแห่งชาติ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มจำนวนต้นในพื้นที่ประเทศไทยตามนโยบาย
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
#องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่ปลูกสร้างสวนป่าเศรษฐกิจมาเป็นระยะเวลายาวนานกว่า 50 ปี เข้าร่วมโครงการดังกล่าว เพื่อสนองนโยบายรัฐบาลและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรษาครบรอบ 65 พรรษา และร่วมกันสืบสานพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

สัตวแพทย์สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ร่วมลงพื้นที่ติดตามอาการลูกช้างป่าเพื่อหารือแนวทางการดูแลรักษา

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ (นส.พ.สิทธิเดช มหาสาวังกุล) ร่วมกับเจ้าหน้าที่และสัตวแพทย์ในพื้นที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา) และสัตวแพทย์จากสวนนงนุชพัทยา ร่วมลงพื้นที่เพื่อติดตามอาการลูกช้างป่าและร่วมประชุมหารือแนวทางการรักษาเพิ่มเติมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ณ สวนนงนุชพัทยา จังหวัดชลบุรี หลังจากพบลูกช้างป่า พังฟ้าแจ่ม อายุ 11 เดือน โดนบ่วงแร้วที่ขาหน้าซ้ายขาด ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี และได้นำมาดูแลต่อที่สวนนงนุชพัทยา เพื่อให้ลูกช้างได้ดื่มนมจากแม่ช้าง (แม่รับ) และนมชง ซึ่งการประชุมดังกล่าวได้มีการขอความอนุเคราะห์ยาและแคลเซียมสำหรับลูกช้าง จากโรงพยาบาลช้าง สถาบันคชบาลแห่งชาติฯ จ. ลำปาง พร้อมแจ้งว่าอาจจะยกลูกช้างป่าเชือกนี้ให้กับสถาบันคชบาลแห่งชาติฯ เพื่อดูแลรักษาต่อไปในอนาคต
#เป็นกำลังใจให้คุณหมอและน้องช้างน้อยกันด้วยนะคะ
#สถาบันคชบาลแห่งชาติฯ #องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
#เรายินดีดูแลรักษาช้างทั่วประเทศโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
#ติดต่อ 054 892 331

สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก

วันที่ 5 มิ.ย. 60 ผู้อำนวยการสำนักสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ (นายสวัสดิ์ ตวงรัตน์หรดี) พร้อมพนักงานในสังกัดฯ เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ณ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 จังหวัดลำปาง ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นโดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกให้เห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และร่วมกันปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก

ชมการแสดงช้างฟรี!!!! ในวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน 2560

สถาบันคชบาลแห่งชาติฯ ร่วมปลุกจิตสำนึกการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เนื่องใน ”วันสิ่งแวดล้อมโลก” ซึ่งตรงกับวันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน 2560 โดยเปิดให้เข้าชมการแสดงช้างฟรี เพื่อให้นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสสัมผัสและเรียนรู้เรื่องราวของช้างอย่างใกล้ชิด

สำหรับวันสิ่งแวดล้อมโลก หรือ World Environment Day ได้รับการประกาศจากองค์การสหประชาชาติ ให้ตรงกับวันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความตื่นตัวในด้านวิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อมทั่วโลก และเป็นการสร้างความร่วมมือพร้อมกับหารทำข้อตกลงระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อมร่วมกันอีกด้วย

สอบถามข้อมูลได้ที่ 054-829-333 และ 054-829-322

รับมอบรถจักรยานยนต์จากไทยยามาฮ่ามอเตอร์

บริษัทไทยยามาฮ่ามอร์เตอร์ จำกัด ร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มอบรถจักรยานยนต์ให้กับสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ
เมื่อวันที่ 12 พ.ค. 2560 ผู้อำนวยการสำนักสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ (นายสวัสดิ์ ตวงรัตน์หรดี) รับมอบรถจักรยานยนต์จำนวน 2 คัน จากผู้จัดการทั่วไปฝ่ายขาย-ภาคเหนือ (นายปพน ภูมิพานิช) ผู้แทนจากบริษัทไทยยามาฮ่ามอร์เตอร์ จำกัด ร่วมกับ คณบดีคณะทรัพยากรมนุษย์ (รศ.ดร.สมบัติ กุสุมาวลี) ผู้แทนจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ คณะดังกล่าวได้เข้าเยี่ยมช้างเจ็บป่วย ช้างชรา และช้างพิการ พร้อมเยี่ยมชมกิจการของสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง