คลังเก็บหมวดหมู่: ข่าวโรงพยาบาลช้าง

แถลงข่าวการรักษาช้างพลายบุญภัครได้สำเร็จกรณีเศษอาหารอุดตันที่หลอดอาหาร ครั้งแรกของประเทศไทยที่รักษาช้างโดยวิธีการเติมพลาสมาให้กับช้าง

#แถลงข่าวการรักษาช้างพลายบุญภัคร #รักษาช้างได้สำเร็จกรณีเศษอาหารอุดตันที่หลอดอาหาร #และครั้งแรกของประเทศไทยที่รักษาช้างโ…

โพสต์โดย ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย จ.ลำปาง The Thai Elephant Conservation Center Lampang บน 21 พฤศจิกายน 2017

การรักษาช้างกรณีอาหารติดคอช้าง#พลายบุญพัตร

#พลาบบุญพัตร (ภาค 2)เพื่อพยุงสภาพร่างกายพลายบุญพัตรในการการวางยาสลบ ทางทีมรักษาได้พิจารณาให้การถ่ายพลาสม่า🙏🏼ขอบคุณช้า…

โพสต์โดย ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย จ.ลำปาง The Thai Elephant Conservation Center Lampang บน 5 ตุลาคม 2017

#พลายบุญพัตร #กรณีอาหารติดคอช้าง #เรื่องที่ฟังดูเหมือนเล็กแต่ไม่เล็กเลย #ขอบคุณทุกฝ่ายที่ทุ่มเทเต็มกำลังเพื่อช่วยเหลือช้…

โพสต์โดย ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย จ.ลำปาง The Thai Elephant Conservation Center Lampang บน 7 ตุลาคม 2017

โครงการสัตวแพทย์สัญจร

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 คณะสัตวแพทย์จาก #โรงพยาบาลช้าง #สถาบันคชบาลแห่งชาติฯ (ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย จ.ลำปาง) ได้ออกตรวจวินิจฉัยโรคเพิ่มเติมในช้างที่มีปัญหาทางระบบขับถ่ายปัสสาวะ ด้วยเทคนิคการใช้คลื่นเสียงความถี่สูง (ultrasonography technique) ที่ Patara Elephant Farm จ.เชียงใหม่ ร่วมกับคณะสัตวแพทย์จาก Elephant Research and Education Center

พบเห็นช้างเจ็บป่วยแจ้ง โทร. 054-829-331 , 054-829-333 และ 054-829-322 #รักษาช้างฟรีจ้า

cr.ข้อมูลและภาพจาก FB Elephant Hospital, TECC

โครงการสัตวแพทย์สัญจร

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 น.สพ.ศรัณย์ จันทร์สิทธิเวช สัตวแพทย์ประจำโรงพยาบาลช้าง สถาบันคชบาลแห่งชาติฯ นำทีมออกหน่วยตรวจสุขภาพ-ถ่ายพยาธิช้างเลี้ยงในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันตกของไทย ร่วมกับสถาบันวิจัยและบริการสุขภาพช้างแห่งชาติ กรมปศุสัตว์ ตาม #โครงการสัตวแพทย์สัญจร ที่ออกตรวจสุขภาพช้างเลี้ยงทั่วประเทศเป็นประจำทุกปี

#เพราะการวางแผนดูแลสุขภาพช้างที่ดีทำให้ช้างไม่เจ็บป่วย

พบเห็นช้างเจ็บป่วยแจ้งได้ที่ โทร. 054-829-331, 054-829-333 และ 054-829-322 #รักษาช้างฟรีทั่วประเทศ

cr. ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก FB Elephant Hospital, TECC

โครงการสัตวแพทย์สัญจร ณ อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2560 นายสัตวแพทย์ สิทธิเดช มหาสาวังกุล ออกเดินทางตามโครงการ #สัตวแพทย์สัญจร #โรงพยาบาลช้าง #สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ (ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย) ออกสัญจร ณ สวนป่าท่าปลา อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ เนื่องจากช้างมีมีอาการหลังบวมอักเสบ

#พบเห็นช้างเจ็บป่วย แจ้งได้ที่ 054-829-331 , 054-839-322 และ 054-829-333 #รักษาช้างฟรี

โครงการสัตวแพทย์สัญจร ณ อ.ร้องกวาง จ.แพร่

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560 นายสัตวแพทย์ ศรัณย์ จันทร์สิทธิเวช ออกเดินทางตามโครงการ #สัตวแพทย์สัญจร #โรงพยาบาลช้าง #สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ (ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย) ออกสัญจร ณ สวนป่าแม่คำมี อ.ร้องกวาง จ.แพร่ เนื่องจากช้างมีมีอาการป่วยคออักเสบและเป็นฝีหนอง

#พบเห็นช้างเจ็บป่วย แจ้งได้ที่ 054-829-331 , 054-839-322 และ 054-829-333 #รักษาช้างฟรี

รวมพลังคนเลี้ยงช้าง เพื่อเรียนรู้และสืบสานวิถีช้างวิถีควาญอย่างถูกต้องและยั่งยืน

เมื่อวันที่  29 กุมภาพันธ์ 2559  นายภาสกร  มีวาสนา  ผู้อำนวยการสำนักสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ ฯ  เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพยาบาลช้างขั้นก้าวหน้า ณ อาคารกัลยาณิวัฒนาการุณย์  สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์  ร่วมกับ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาและวิจัยช้าง คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  และ   ผู้ร่วมสนับสนุนหลายหน่วยงาน  ได้แก่  บริษัท Brain Nixon fund for the protection of elephants in thailand , มูลนิธิกองทุนรักษ์ช้าง , NAKA Elephant Foundation และโครงการ PODD   โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ และบุคลากรที่รับผิดชอบดูแลช้าง  ให้มีทักษะขั้นก้าวหน้าเพื่อการจัดการเลี้ยงช้างอย่างถูกต้องและเหมาะสม  ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของช้าง การท่องเที่ยวที่มีช้างเป็นต้นทุน  รวมถึงวิถีควาญช้างที่เป็นมรดกของชาติให้ยั่งยืนสืบไป    โดยมีผู้สนใจเข้ารับการอบรมทั้งหมด 30 คน  คือ  ควาญช้างจากสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ  และควาญช้างจากปางช้างเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่  ภูเก็ต  และสุราษฎร์ธานี

IMG_9202 IMG_9170 IMG_9177 IMG_9186 IMG_9179 IMG_9183