คลังเก็บหมวดหมู่: รับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบการจ้างพนักงานสัญญาจ้างแรงงาน (งานบริหารทั่วไป)

ประกาศผู้สอบผ่านการสอบการจ้างพนักงานสัญญาจ้างแรงงาน (งานบริหารทั่วไป) >>>> คลิกดูรายละเอียด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบ พนักงานบริหารทั่วไป

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ พนักงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลช้าง สาขาภาคใต้ จ.กระบี่

ตามรายละเอียดแนบด้านล่างนี้…

 >>>>>รายละเอียดประกาศ

ส่วนอนุรักษ์และบริบาลช้าง สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ รับสมัครเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประมวลผล

รับสมัครเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประมวลผล โครงการศึกษาการผสมเทียมช้าง, โครงการการสำรวจและ     เฝ้าระวังโรคช้าง และพยาธิในกระแสเลือด และโครงการจัดทำฐานข้อมูลประชากรช้างไทย

รายละเอียดเอกสารแนบ >>> Download เอกสารการรับสมัครได้ที่นี่ <<<

รับสมัครพนักงานสัญญาจ้าง

สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จ.ลำปาง มีความประสงค์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานสัญญาจ้าง มีกำหนด 1 ปี ตำหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป

ดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดการรับสมัคร