คลังเก็บหมวดหมู่: แถลงข่าว

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีไทย “แต่งงานบนหลังช้าง จังหวัดลำปาง”

งานคชบาล สานรัก มหกรรมมหามงคล 14 กุมภา วิวาห์บนหลังช้าง

โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีไทย

“แต่งงานบนหลังช้าง จังหวัดลำปาง”

วันอังคาร ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2559

ณ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์

(ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง)

 

ในวันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 นี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นายสมชัย กมลเทพเทวินทร์ ในนามประธานงานแถลงข่าวการจัดงาน คชบาล สานรัก มหกรรมมหามงคล 14 กุมภาพันธ์ วิวาห์หลังช้าง โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีไทย “แต่งงานบนหลังช้าง จังหวัดลำปาง” ประจำปีพุทธศักราช 2559 พร้อมด้วย นายจาตุรนต์ ภักดีวานิช ท่องเที่ยวกีฬาจังหวัดลำปาง นายภาสกร มีวาสนา ผู้อำนวยการสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ และดร.ขวัญนภา สุขคร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต คณะกรรมการดำเนินงานโครงการ ได้ร่วมแถลงข่าวการจัดงานณ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ ดังนี้กิจกรรมในครั้งนี้จังหวัดลำปาง โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำปาง ร่วมกับสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ทางการท่องเที่ยวของจังหวัดลำปาง ด้วยรูปแบบการจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ โดยการนำเอาวัฒนธรรมประเพณีการแต่งงานของชาวลำปางมาผูกโยงกับกิจกรรมของศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย อันเป็นแหล่งท่องเที่ยวหนึ่งที่มีชื่อเสียงในเชิงอนุรักษ์และยังเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดลำปาง อีกทั้งยังเป็นการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์สัตว์ป่าและสนับสนุนกิจกรรมกิจกรรการท่องเที่ยวที่เหมาะสมสำหรับช้างกิจกรรมดังกล่าวนี้จัดขึ้นในวันที่14 กุมภาพันธ์ 2559 นี้ โดยมีการประชาสัมพันธ์เพื่อเชิญชวนคู่รักทั้งที่เป็นคู่รักใหม่และคู่รักที่ใช้ชีวิตร่วมกันมายาวนาน ทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ เข้าร่วมเฉลิมฉลองวิวาห์บนหลังช้าง ซึ่งในปีนี้ได้รับเกียรติจากคู่รักทั้งหมด 14 คู่ เข้าร่วมโครงการ กิจกรรมในโครงการดังกล่าว จะเริ่มขึ้นเวลา 9.00น.เป็นต้นไป โดยจะมีการจัดริ้วขบวนงานแต่งงานบนหลังช้างเข้าสู่พิธี (ลานแสดงช้าง) พร้อมช่างฟ้อน ฟ้อน ต้อนรับขบวน จากนั้นเป็นพิธีประกาศสัญญารักบนหลังช้าง พิธีสวมมาลัยแต่งงาน และพิธีจดทะเบียนสมรส จบพิธีด้วยการแสดงช้างและมอบของที่ระลึกให้แก่คู่บ่าวสาว การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ทางจังหวัดลำปางหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสร้างกระแสการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และเชิงสร้างสรรค์อันเป็นการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ ในการร่วมอนุรักษ์ช้างไทยรวมถึงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีงานมงคลสมรส ให้นักท่องเที่ยวได้เข้าถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวลำปางตลอดจนยังเป็นการสร้างอัตลักษณ์ อันโดดเด่นของการท่องเที่ยวให้แก่จังหวัดลำปางได้เป็นอย่างดี

1-IMG_1051 1-IMG_1052 1-IMG_1053 1-IMG_1059 1-IMG_1083 1-IMG_1090 1-IMG_8298 1-IMG_8310 1-IMG_8314