คลังเก็บหมวดหมู่: Elephant in photo

สถาบันคชบาลแห่งชาติฯ ร่วมกิจกรรม ร่วมก้าวจาวละกอน สมทบทุนโครงการ ก้าวคนละก้าว เพื่อ 11 โรงพยาบาล

วันอังคาร ที่ 19 ธันวาคม 2560 คณะผู้บริหาร พร้อมพนักงานสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จ.ลำปาง ได้เข้าร่วมกิจกรรม ร่วมก้าวจาวละกอน สมทบทุนโครงการ ก้าวคนละก้าว เพื่อ 11 โรงพยาบาล ทั่วประเทศ ของ นักร้อง ตูน บอดี้สแลม ศ ณ ลานอนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.เกาะคา จ.ลำปาง

12 สิงหา พาแม่มาชมช้าง

สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ จัดแคมเปญพิเศษ “12 สิงหา พาแม่มาชมช้าง” โดยงดค่าธรรมเนียมเข้าชมการแสดงช้าง สำหรับคุณแม่ที่เข้ามาเที่ยวพร้อมลูกหรือครอบครัว ระหว่างวันที่ 9 – 14 สิงหาคม 2560 และในวันที่ 12 – 14 สิงหาคม 2560 ได้จัดกิจกรรมตอบคำถามเกี่ยวกับวันแม่แห่งชาติ,คำถามความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับช้าง และจัดกิจกรรม “เช็ค แอนด์ แชร์” โดยโพสภาพแสดงความรัก สายใยแห่งรักและความอบอุ่น ของแม่และลูก แล้วเช็คอินเพื่อรับของที่ระลึก

การประชุม The 15th Meeting of the Working Group on PAN ASEAN Timber Certification Initiative

วันที่ 2 มิถุนายน 2559 ผู้อำนวยการสำนักสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ (นายภาสกร มีวาสนา) ให้การต้อนรับผู้แทนจากประเทศอาเซียนและร่วมพิธีเปิดการประชุม The 15th Meeting of the Working Group on PAN ASEAN Timber Certification Initiative ณ ห้องประชุมกุญชรศุภศรี อาคารกัลยาณิวัฒนาการุณย์ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ

IMG_6364-2

IMG_6337-2

IMG_6348-2

IMG_6346-2

IMG_6345-2

IMG_6357-2

IMG_6356-2

IMG_6361-2

IMG_6352-2

IMG_6383-2

IMG_6381-2

IMG_6366-2

IMG_6374-2

IMG_6373-2