คลังเก็บหมวดหมู่: Elephant in photo

12 สิงหา พาแม่มาชมช้าง

สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ จัดแคมเปญพิเศษ “12 สิงหา พาแม่มาชมช้าง” โดยงดค่าธรรมเนียมเข้าชมการแสดงช้าง สำหรับคุณแม่ที่เข้ามาเที่ยวพร้อมลูกหรือครอบครัว ระหว่างวันที่ 9 – 14 สิงหาคม 2560 และในวันที่ 12 – 14 สิงหาคม 2560 ได้จัดกิจกรรมตอบคำถามเกี่ยวกับวันแม่แห่งชาติ,คำถามความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับช้าง และจัดกิจกรรม “เช็ค แอนด์ แชร์” โดยโพสภาพแสดงความรัก สายใยแห่งรักและความอบอุ่น ของแม่และลูก แล้วเช็คอินเพื่อรับของที่ระลึก

การประชุม The 15th Meeting of the Working Group on PAN ASEAN Timber Certification Initiative

วันที่ 2 มิถุนายน 2559 ผู้อำนวยการสำนักสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ (นายภาสกร มีวาสนา) ให้การต้อนรับผู้แทนจากประเทศอาเซียนและร่วมพิธีเปิดการประชุม The 15th Meeting of the Working Group on PAN ASEAN Timber Certification Initiative ณ ห้องประชุมกุญชรศุภศรี อาคารกัลยาณิวัฒนาการุณย์ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ

IMG_6364-2

IMG_6337-2

IMG_6348-2

IMG_6346-2

IMG_6345-2

IMG_6357-2

IMG_6356-2

IMG_6361-2

IMG_6352-2

IMG_6383-2

IMG_6381-2

IMG_6366-2

IMG_6374-2

IMG_6373-2