ทัวร์ยกล้อ ณ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ

เมื่อวันที่ 19 ม.ค. 60 เครือข่ายทูตอารยสถาปัตย์แห่งประเทศไทย นำโดย คุณกฤษนะ ละไล นักข่าวเนชั่นและประธานมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล เข้าเยี่ยมชมและถ่ายทำรายการ “ทัวร์ยกล้อ” ณ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง เพื่อแนะนำสถาบันคชบาลแห่งชาติฯ ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีอารยสถาปัตย์ร่วมส่งเสริมและสร้างอารยสถาปัตย์ (Friendly Design) เพื่อให้นักท่องเที่ยว ทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย และทุกสภาพร่างกาย สามารถเข้าถึงได้ และมาท่องเที่ยวได้โดยสะดวก ทันสมัย ปลอดภัย สุขใจที่ได้มาเยือน การท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล (Thailand Friendly Design for All)

งดกิจกรรมทุกชนิด

สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ ขอแจ้งการปิดปรับปรุงสถานที่ ในวันที่ 25 – 26 มกราคม 2560 #จึงของดกิจกรรมทุกชนิด จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ หากมีข้อสงสัยประการใด ติดต่อสอบถามได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 054-829-322 หรือ 054-829-333

เชิญเที่ยวงานวันเด็ก ณ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ

สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ ร่วมกับ สถานีวิทยุ อ.ส.ม.ท. จ.ลำปาง FM 99.00 MHz จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้มีส่วมร่วมในการแสดงความสามารถ กระตุ้นให้เด็กและเยาวชนตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ของตนเอง ปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม เพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข รวมถึงการปลูกจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ถึงความสำคัญและคุณค่าของช้าง ซึ่งเป็นสัตว์สัญลักษณ์ประจำชาติไทย อันจะนำไปสู่ความรักและหวงแหนช้างไทย ตลอดจนร่วมกันอนุรักษ์ช้างไทยให้อยู่คู่แผ่นดินสืบไป
ภายในงานน้อง ๆ และผู้ปกครองจะได้สัมผัสและเรียนรู้วิถีชีวิตช้างอย่างใกล้ชิด ชมการแสดงช้างและร่วมกิจกรรมการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับช้างหลากหลายกิจกรรม ชมการแสดงของเด็กและเยาวชนบนเวที ร่วมแข่งขันและเล่นเกมส์เพื่อชิงของรางวัลมากมาย #เด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี #เข้าชมการแสดงช้างฟรี!!! ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ บริเวณหน้าลานแสดงช้าง สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

งดกิจกรรม ในวันที่ 26 มกราคม 2560

วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2560 ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย จ.ลำปาง #งดกิจกรรมทุกชนิด หากมีข้อสงสัยประการใด ติดต่อสอบถามได้ที่โทรศัพท์ 054-829-322 และ 054-829-333

ผลการสรรหาบุคคลเข้าเป็นพนักงานสัญญาจ้าง ตำแหน่งพนักงานงบประมาณ

ประกาศรายชื่อผลการสรรหาบุคคลเข้าเป็นพนักงานสัญญาจ้าง ตำแหน่งพนักงานงบประมาณ
สำนักสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ สามารถดาวน์โหลดไฟล์

>>ผลการสรรหาบุคคล คลิกที่นี่<<<

สถาบันคชบาลแห่งชาติฯ รับรางวัลแหล่งท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล

วันที่ 3 ธันวาคม 2559 ผู้อำนวยการสำนักสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ (นายสวัสดิ์ ตวงรัตน์หรดี) เข้ารับมอบประกาศเกียรติคุณประเภท “แหล่งท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล” จาก รมว. กระทรวงคมนาคม (นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ) ด้วยสถาบันคชบาลแห่งชาติฯ มีการส่งเสริม และสร้างอารยสถาปัตย์ เพื่อให้นักท่องเที่ยวทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย และทุกสภาพร่างกาย สามารถเข้าถึงได้ มาเที่ยวได้โดยสะดวก ปลอดภัย ทันสมัย เป็นธรรม ทั่วถึงเท่าเทียม ด้วยนโยบาย แนวคิดและหลักการออกแบบที่เป็นสากล เป็นธรรม และเป็นมิตรกับคนทั้งมวล (Friendly Design)
ณ ฮอลล์ 6 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

สถาบันคชบาลแห่งชาติฯ ร่วมแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


วันที่ 31 ตุลาคม 2559 ผู้อำนวยการสำนักสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ (นายสวัสดิ์ ตวงรัตน์หรดี) พร้อมด้วยพนักงาน ผู้ปฏิบัติงาน ควาญช้าง และช้าง ร่วมแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ อาคารกัลยาณิวัฒนาการุณย์ สถาบันคชบาลแห่งชาติฯ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง โดยช้างพลายปฐมสมภพ ซึ่งเป็นช้างที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระราชทานชื่อให้กับลูกช้างพลายที่เกิดจากการผสมเทียมด้วยน้ำเชื้อสด เชือกแรกของประเทศไทย และในเอเชีย เข้าหมอบกราบที่หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ผู้เข้าร่วมพิธีร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และหมอบกราบหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมกับช้างจำนวนกว่า 29 เชือก พร้อมกันนี้ทีมช่างภาพจาก อาจารย์ วรนันทน์ ชัชวาลทิพากร ศิลปินแห่งชาติประจำปี 2552 สาขาทัศนศิลป์ด้านภาพถ่าย จะได้ร่วมบันทึก เป็นภาพในโครงการบันทึกประวัติศาสตร์ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อจัดทำหนังสือภาพ “โครงการประวัติศาสตร์ถวายความอาลัย” โดยกระทรวงวัฒนธรรม อีกด้วย

img_9446img_9404img_9402img_9390img_9389img_9381img_9374img_9373001211_mg_9688

 

 

12 สิงหา มหาราชินี ร่วมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ

วันที่ 12 สิงหาคม 2559 เวลา 9:30 น. นายภาสกร มีวาสนา ผู้อำนวยการสำนักสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน และบุคลากรในสังกัด รวมทั้งคณะครูและนักเรียนโรงเรียนแม่ตานน้อย อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง จำนวนประมาณ 150 ได้ร่วมกันจัดงาน “โครงการปลูกต้นไม่เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ 84 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2559 ณ บริเวณพื้นที่ปลูกป่าบ้านสีเขียวของช้าง โรงเรียนฝึกควาญช้างและช้าง สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

IMG_7925-2 IMG_7926-2 IMG_7937-2 IMG_7956-2 IMG_7959-2 IMG_7961-2 IMG_7976-2 IMG_7982-2 IMG_7986-2 IMG_7995-2 IMG_7999-2 IMG_8006-2 IMG_8013-2 IMG_8014-2 IMG_8016-2 IMG_8020-2 IMG_8025-2 IMG_8028-2 IMG_8029-2 IMG_8030-2 IMG_8034-2 IMG_8035-2 IMG_8038-2 IMG_8044-2 IMG_8046-2 IMG_8047-2 IMG_8049-2 IMG_8050-2 IMG_8055-2 IMG_8058-2 IMG_8059-2วันที่ 12 สิงหาคม 2559 เวลา 9:30 น. นายภาสกร มีวาสนา ผู้อำนวยการสำนักสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงาน และบุคลากรในสังกัด และนักเรียนโรงเรียนแม่ตานน้อย อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง จำนวนประมาณ 150 ได้ร่วมกันจัดงาน “โครงการปลูกต้นไม่เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ 84 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2559 ณ บริเวณพื้นที่ปลูกป่าบ้านสีเขียวของช้าง โรงเรียนฝึกควาญช้างและช้าง สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

ผอ. ส.คช. ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติฯ

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2559 นายภาสกร มีวาสนา ผู้อำนวยการสำนักสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสืบสานแนวพระราชดำริ คู่ฟ้าบารมีแห่งแผ่นดิน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเถลิงถวัลย์ราชสมบัติครบ 70 ปี และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาส มหามงคลพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 รวมทั้งเทิดพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ โดยมีหม่อมหลวงปนัดดา ดิสกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ณ ศูนย์แสดงและจำหน่าย สินค้าเซรามิคและอุตสาหกรรม จังหวัดลำปาง

IMG_7688

IMG_7617

25361

25360

25355

ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย, จังหวัดลำปาง

ปิดโหมดสีเทา