กำหนดการงาน “วันช้างไทย สานสายใย คนรักช้าง” ประจำปี 2558

National Elephant Day 2015

กำหนดการงาน “วันช้างไทย สานสายใย คนรักช้าง” ประจำปี 2558 วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2558 ณ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย (โรงเรียนฝึกควาญช้างและช้าง) สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ … [Read more...]